V Európe musí rezonovať slovenský hlas


Matica slovenská žije, predstavuje nové smerovanie

V historickej budove Slovenskej národnej rady,  svedkom  vzniku Slovenskej republiky pred devätnástimi rokmi,  sa zišiel 13. januára prvý okrúhly stôl slovenskej inteligencie s cieľom stať sa trvalou kritickou platformou na vývoj v slovenskej spoločnosti nielen pred marcovými voľbami, ale aj po nich. Na stretnutí sa zúčastnili dve stovky predstaviteľov rôznych združení slovenskej inteligencie, Matice slovenskej, jej odborov a matičných domov z celého Slovenska.

Sokol arcibiskupMedzi nimi boli úspešní a širokej verejnosti známi, všeobecne uznávaní manažéri, verejní činitelia a rad osobností, ktoré stáli pri vzniku štátu. Matica slovenská je nadstranícka, nepolitická a nestranná, jej cieľom je nezávislosť, je pre všetkých vlastencov, doba ukazuje naliehavosť jednotného postupu, zdôraznil v úvodnom príhovore predseda MS Marián Tkáč. Okrúhly stôl je výrazom snahy v predvolebnom čase vyjadriť názor a navrhnúť riešenia akútnych problémov slovenskej spoločnosti. Budeme sa k nim vyjadrovať nielen pred voľbami, ale aj po voľbách, konštatoval M. Tkáč.
Program, ktorý vzišiel zo stretnutia, je zhrnutý do Vyhlásenia účastníkov okrúhleho stola Matice slovenskej, reprezentatívna skupina s ním oboznámi prezidenta republiky a relevantné politické strany, a samozrejme obráti sa nielen k celej matičnej, ale aj širokej verejnosti na Slovensku. Vyhlásenie dáva dôraz najmä na nástup odborníkov a nielen straníckych nominantov, dôraz na takú národohospodársku koncepciu slovenskej ekonomiky, ktorá by stála na odborných a nie politických riešeniach. Keď sa tvorili základy našej štátnosti a SR vstupovala do Európskej únie, toto prostredie bolo už sformované a my sme ho prijímali, teraz, keď sa formuje nanovo, musíme naplno uplatniť naše možnosti a náš hlas.

  • OŽIVIŤ SLOVENSKO

Sme rovnocenný partner v Európskej únii, nechceme dopustiť, aby sme stratili suverenitu aj v politickej oblasti. Zároveň s tým treba nanovo formovať domáce podmienky, odmietnuť neodborné rozhodnutia, ktoré Slovensku spôsobili vysokú nezamestnanosť a priniesli závislosť od dovozu potravín a od exportu a daní do rozpočtu v podstate len štyroch subjektov. Strategické národné potreby si vyžadujú, aby tvorba slovenského hrubého národného dôchodku (HDP) nebola závislá od podnikov, ktorých je menej ako prsty jednej ruky, ale aby sa ich na tvorbe HDP podieľalo čo najviac. Treba oživiť Slovensko tak, ako to kedysi robila slovenská inteligencia a podnikateľská vrstva našich predkov. Konštatovalo sa to o. i. vo vystúpeniach úspešných manažérov s národohospodárskou autoritou a aj s ministerskou skúsenosťou – Ľudovíta Černáka, Tibora Mikuša, Jozefa Kollára, za účasti tvorcov stratégie rozvoja Slovenska na desaťročia dopredu, ako je prof. Milan Šikula. Na ústavné a európske  naliehavé súvislosti upozornil vo svojom vystúpení člen prezídia MS profesor Milan Čič.  Zdôraznil, že takéto stretnutie Slovensko nanajvýš potrebuje, pretože sa ocitlo na civilizačnom a existenčnom rázcestí a európska integrácia silnie na úkor nových členov Únie. Na duchovný a morálny rozmer upozornil rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku profesor Tadeusz  Zasempa, člen Európskej akadémie vied a umení. „Základom všetkých premien, aj ekonomických premien vo všetkom, musí byť predovšetkým človek, keď hovoríme o zmenách, musíme hovoriť predovšetkým o človeku,“ povedal T. Zasempa a publikum s nadšením prijalo jeho vyhlásenie: „Moja láska k Slovensku je bezhraničná.“

  • ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU

    Okrúhly stôl slovenskej inteligencie priniesol rad vystúpení a návrhov, ktoré bude reprezentácia Matice uplatňovať na stretnutiach s prezidentom republiky a časťou spektra potenciálnych  politických strán s cieľom zabrániť neustálym politickým šarvátkam. Chce všade uprednostňovať odborníkov, navrhnúť, aby sa mohli kandidovať aj mimo politických strán, teda zmeniť volebný systém. Cieľom je aj zníženie  počtu poslancov a nákladov na nich. V popredí desaťbodového programu, ktorý komisia spracuje do uceleného dokumentu, sú národné a štátne záujmy Slovenskej republiky, jednotný štátny jazyk na celom území, tradičné hodnoty slovenského vlastenectva, schopnosť nájsť všetky vnútorné sily spoločnosti i jednotlivca v hlavnej oblasti terajšej krízy – krízy morálnej. V tomto ohľade sa Matica cíti povolaná, je to v zhode s jej cieľmi, so zmyslom jestvovania, zároveň je to i súčasťou matičného programu v nastávajúcom roku 2013 – roku dvadsiateho výročia vzniku druhej Slovenskej republiky. Predseda MS na záverečnej tlačovej konferencii konštatoval, že nová Matica žije.

Dušan D. KERNÝPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.