Vedia ľudia z Amnesty International, o čom píšu svoje správy?


cigáni 2 štvorecNad tendenčnosťou záverov niektorých mimovládnych organizácií zostáva rozum stáť

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Podľa správy medzinárodnej organizácie Amesty International (AI), ktorá sa od svojho vzniku mala venovať najmä obrane politicky prenasledovaných jedincov a skupín, bolo Slovensko kritizované medzinárodnými orgánmi na ochranu ľudských práv a mimovládnymi organizáciami pre údajné pokračovanie v diskriminácii Rómov.

„V roku 2011 uviedol Výbor OSN pre ľudské práva, že Rómovia na Slovensku boli vylúčení z účasti na politickom živote a sú konfrontovaní tvárou v tvár diskriminácii v prístupe k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a v otázke bývania,“ uvádza výročná správa AI.

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia. K tomuto celosvetovému hnutiu sa vo vyše 150 štátoch hlási takmer 2,5 milióna ľudí usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete, o čom AI vydáva každoročne správy. V rámci Slovenska sa však nevenovala v roku 1998 napríklad potláčaniu slobody prejavu a ľudských práv zamestnancov STV internovaných na 28. poschodí budovy v bratislavskej Mlynskej doline, ani sociálne likvidovaným kritikom činnosti vlád SR z rokov 1998 až 2006. Organizácia však veľmi pozorne a vraj objektívne venuje pozornosť slovenským Rómom.

ZAVÁDZAJÚ

cigáni Don QuichotePodľa správy AI v roku 2012 na Slovensku umiestňujeme rómske deti do ústavov či detských domovov „len z toho dôvodu, že sociálne podmienky ich rodičov sú nevyhovujúce“. Anketami nepodložené informácie v správe AI tiež uvádzajú, že na Slovensku asi 45 percent rómskych domácností nemá základné vybavenie ako záchod, sprchu či vaňu, elektrický prúd je vraj takmer nedostupným luxusom. Načo sú potom satelitné antény aj na tej najbiednejšie vyzerajúcej chatrči? Správa neuvádza počet nových bytových jednotiek postavených pre Rómov a vzápätí nimi zničených. Nuž, ozaj objektívne správy a porovnania bývajú podložené relevantnými sociologickými štúdiami s overiteľnými faktami...

Správa AI si všíma aj stavby múrov, ktoré oddeľujú iné obyvateľstvo od Rómov. Uvádza napríklad bývalý múr v Starej tehelni v Prešove či v obci Ostrovany v okrese Sabinov. Pokiaľ hovoria o sterilizácii rómskych žien a mužov, spomenuté sú prípady medzi rokmi 1970 – 1990, keď sa údajne také praktiky používali. Všimnime si slovo „údajne“ a tiež aktuálnosť doby... Ale vraj i teraz sa v niektorých krajinách EÚ, ako na Slovensku, v Českej republike či Maďarsku, objavujú prípady rómskych žien, ktoré boli sterilizované bez ich súhlasu.

SPRÁVA AKO SPRÁVA...

O Slovensku síce AI nepíše, že by vláda politicky zasahovala proti Rómom, lenže vraj ani neprijíma opatrenia na zastavenie ich segregácie. V správe sa tiež píše o násilí páchanom na Rómoch. V období rokov 2008 až 2010 na Slovensku tvorcovia správy zistili až tri prípady protirómskeho násilia. Niektoré (koľko? – pozn. red.) z týchto činov boli potrestané súdmi. 

V správe sa píše, že zamestnávatelia Rómov na Slovensku diskriminujú pre ich etnický pôvod. Dokonca aj Rómovia, ktorí úspešne doštudujú, sú diskriminovaní a majú len veľmi malú perspektívu umiestniť sa úspešne na trhu práce.

Pozornosť autori venujú aj napätiu medzi Rómami a Nerómami v obci Žehra z novembra minulého roku, keď Občianske združenie Nová Žehra žiadalo poslancov NR SR, aby schválili novelu zákona, ktorá by im umožnila odčleniť sa od rómskej osady, z ktorej pochádza aj súčasný starosta. „Orgány obce Žehra sú absolútne nefunkčné. Ich predstavitelia s ohľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania, pracovné skúsenosti, životné návyky, právne a ekonomické vedomie nedokážu vzhľadom na rozsah a náročnosť úloh zverených dnešnej samospráve tieto úlohy zvládnuť,“ napísali občania Žehry nerómskeho pôvodu poslancom Národnej rady SR v otvorenom liste.

DAJME IM ŠANCU!

cigáni - ich ochrancoviaAI vo svojej výročnej správe „rieši“ aj problémy s rómskymi osadami. Osady, ktoré vznikli na cudzích pozemkoch (teda nepatriacich Rómom, ktorí sa tam svojvoľne usídlili), nazýva AI „neformálnymi“ a v správe uvádza, že Rómovia v týchto osadách „čelia hrozbe núteného vysťahovania“. Podľa AI vraj Výbor OSN pre ľudské práva Slovensku pripomenul, že by malo posilniť svoje úsilie v boji proti rasistickým útokom najmä voči Rómom. (Mapa kriminality vražedných útokov Rómov voči nerómskemu obyvateľstvu by bola zrejme rasizmom.)

Nedávno sa M. Tkáč, predseda Matice slovenskej, vyjadril, že rasizmus je prejavom hlúposti. Ale aj neriešenie situácie svedčí o nemúdrosti. Preto treba poskytnúť Rómom pôdu ležiacu ladom, aby mohli pestovaním plodín a chovaním úžitkových zvierat pomôcť sebe i celej spoločnosti. Otázka je, či by podľa niektorých pseudohumanistov v prípade úspešnej realizácie projektu na pozdvihnutie rómskej pracovitosti a sebestačnosti nešlo o rasizmus...

                                                                                                                    Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.