Vzácna škola


POZNÁMKA

Vzácna škola

Pavol IČO, učiteľ na gymnáziu

Na rómskom Súkromnom gymnáziu na Galaktickej ulici č. 9 v Košiciach študuje okolo sedemdesiat žiakov. V porovnaní s priemerným slovenským gymnáziom to nie je veľa, no na druhej strane by sme pri posudzovaní tejto skutočnosti mali mať na pamäti, že vyše 85 percent rómskych detí študuje na špeciálnych školách, takže každý jeden rómsky gymnazista, a najmä maturant, je vlastne vzácny.

 

Úsilie nás pedagógov na spomínanom gymnáziu je zamerané najmä na to, aby sme žiakom dali čo najviac vedomostí priamo počas vyučovacieho procesu v škole. Výsledky tohto úsilia demonštruje skutočnosť, že počas desaťročnej existencie gymnázia u nás zmaturovalo takmer 70 žiakov. Iba takáto malá skupina Rómov je totiž schopná zvládnuť všetky požiadavky, ktoré sú na absolventa gymnázia kladené, čo je pochopiteľné, ak uvážime, z akého prostredia naši žiaci prišli.

Štúdium na gymnáziu je náročné zvlášť pre rómske dievčatá. Pre ne je totiž bežné, že sa už v skorom veku stávajú matkami, a ich záujem o vzdelanie klesá.

Ako sa nám teda podarilo priviesť takýto pomerne vysoký počet Rómov k maturite?

Istotne je to hlavne otázkou prístupu. Róm totiž vidí v učiteľovi v prvom rade človeka, a preto sa ukazuje ako účinné pristupovať k rómskym žiakom vzhľadom na teóriu humanistickej výchovy, ktorá chápe výchovu (a to aj prostredníctvom vyučovacieho procesu) ako stretnutie dvoch osobností. A najmä rómski žiaci, ktorí sa v každodennom živote stretávajú s nezáujmom zo strany rodičov, s biedou, s hladom a často aj s fyzickými trestami či so sexuálnym zneužívaním, zasluhujú si rešpekt a úctu aj zo strany učiteľov už len z toho dôvodu, že majú záujem o vzdelanie a že si namiesto páchania kriminálnych činov vybrali ťažšiu cestu – cestu vzdelania. Ale ani vzhľadom na túto skutočnosť nie je na našom gymnáziu hodnotenie žiakov liberálnejšie ako inde. A aj náš školský vzdelávací program, ako aj tematické výchovno-vzdelávacie plány sú vytvorené na základe štátneho vzdelávacieho programu.

Jednotlivé témy sa však našim žiakom snažíme priblížiť hravými metódami, napríklad vedomostnými súťažami, ktoré nevyžadujú doslovnú reprodukciu osvojených poučiek a vedomostí, ale zameriavajú sa skôr na celkové porozumenie, pochopenie danej problematiky.

Napriek tomu, že väčšina našich absolventov bola prijatá na univerzity doma i v zahraničí, nepodarilo sa nám získať takmer nijakú finančnú podporu štátu.

Rómske gymnáziá vraj netreba. Vraj talentovaní Rómovia môžu študovať aj na štandardných gymnáziách. Ktorý „biely“ rodič by však posadil svoje dieťa vedľa Róma? A ktorý Róm by mohol vydržať nepríjemné podpichovanie zo strany svojich, oveľa bohatších spolužiakov?

Práve preto potrebujú Rómovia svoje vlastné školy. Školy, v ktorých na nich nebudú hľadieť ako na občanov druhej kategórie, školy, v ktorých im aj bieli učitelia ukážu, že záujem o vzdelanie sa nevyvoláva iba krikom. Cesta k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne Rómov teda nepochybne bude náročná, ale už samotná existencia troch rómskych gymnázií na Slovensku je dôkazom toho, že takáto cesta nie je nemožná.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.