Zákon-nezákon, zarobiť sa dá na holiach aj na roliach


salaš-ovcePozemkové úpravy sprevádzajú absurdity, ak nie rovno čachrovanie s pôdou

Ján ČERNÝ

Vlastníci pôdy sa po politicko-spoločenských zmenách začiatkom deväťdesiatych rokov tešili na to, že opäť začnú hospodáriť na svojom, svojimi silami, za svoje peniaze a zarobia si tak na živobytie. To ešte netušili, že o necelú desiatku rokov už nebudú roľníci, sedliaci alebo gazdovia, ale že ich direktívne budú označovať ako farmárov, aj keď žiadnu farmu nemajú, ale chovajú napríklad dve svinky a po dvore im behá zo päť sliepok...

Zásadným krokom na odstránenie historicky podmienenej rozdrobenosti pozemkov a rozdielov medzi právnym a faktickým stavom bolo zrovnoprávnenie všetkých druhov vlastníctva. Zákony č. 265 a č. 266 z roku 1992 založili „kataster nehnuteľností“ ako evidenčný nástroj na uskutočňovanie funkcie štátu pri ochrane právnych vzťahov a pri využívaní a ochrane nehnuteľností a ako štátny informačný systém o nehnuteľnostiach. Registráciu zmlúv štátnym notárstvom od 1. 1. 1993 nahradilo rozhodovanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Nový „katastrálny zákon“ č. 162 z roku 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam vznikol ako výsledok snahy prispôsobiť právnu úpravu katastra novému štátoprávnemu usporiadaniu, ako aj zmenám, ktoré nastali v súvisiacich právnych predpisoch. Hovorilo sa aj o tom, že vzniknú obnovené registre pôdy, že tá sa bude sceľovať a že dôjde k „pozemkovým úpravám“. Listy čitateľov, ktoré dostávame do redakcie SNN, hovoria o tom, že prax je zavše celkom iná .

APELY Z KOPANÍC

poľnohospodárstvoNa každý projekt pozemkových úprav treba financie. Tie pochádzajú buď v plnej miere, alebo čiastočne z eurofondov. Naivný občan by si myslel, že k týmto peniazom sa budú chcieť dostať najmä štátne inštitúcie určené na správu a narábanie s pozemkami. Aj pri bežnom nahliadnutí do zoznamu zhotoviteľov projektov pozemkových úprav – trebárs na teritóriu Trnavského kraja – zistíme, že vyše polovica z nich sú súkromné podnikateľské subjekty. Značí to, že ide zrejme dobrý obchod, keďže Únia na uskutočnenie pozemkových úprav uvoľňuje stovky miliónov eur. Sú to prostriedky, z ktorých farmári nedostanú ani cent. Predstava, že by sa súkromné podnikateľské subjekty pustili s takou vervou do sceľovania rozdrobenej slovenskej pôdy len pre nadštandardný vzťah k farmárom, je očividne nereálna. Naopak, ich záujmy sú im takmer alebo úplne ukradnuté. Na to, aby sa nabalili, potrebujú však ich pôdu. Na čas, ale z viacerých dôvodov. Z myjavského kopaničiarskeho kraja nás upozornili na spôsob, akým tam v niektorých katastrálnych územiach dochádza k pozemkovým úpravám.

ROZHODNI A PANUJ

Prístup niektorých projektantov pozemkových úprav je síce zarážajúci, ale – čuduj sa svet – zákonný. Roľníci sa sťažujú, že nikto s nimi nediskutuje o tom, v ktorej časti obce im pridelia opäť scelenú pôdu. Nikoho nezaujíma, či sa farmár venuje živočíšnej výrobe a svoj dobytok bude z maštalí na pastviny hnať cez pol chotára, nikoho nezaujíma, čo sa na akých pridelených a pozliepaných parcelách dá dopestovať a čo nie. Projektanti neraz nekonzultujú ani so zadávateľom projektu – štátnym úradom. Citujme z jedného z listov našich rozhorčených čitateľov: „Drobní roľníci sú prevažne starší ľudia, ktorým stačí povedať, že takto to umiestnené musí byť a nič iné sa s tým nedá robiť. Niektorí sa zmierili s osudom a iní možno uvažujú o konci podnikania. Ďalším nezostáva iné, len jazdiť mechanizmami po celom chotári alebo na malé parcelky uprostred veľkých lánov. Neprihliada sa ani na spôsob podnikania, či je poľnohospodár zameraný na rastlinnú výrobu alebo na chov zvierat, ktoré nemôže preháňať z jedného konca obce na druhý. Preto vznikla aj skupina chovateľov, ktorých tento štýl pozemkových úprav nedobrovoľne zlikviduje.“

Autora listu poznáme, jeho meno však po prísľube neuvedieme. Zverejníme však ešte jednu vetu, ktorá je len obrázkom štátom tolerovanej, ak nie priamo podporovanej absurdity svojrázneho prístupu k pozemkovým úpravám. „Dokonca padlo aj riešenie zo strany zhotoviteľa, že si to po pozemkových úpravách navzájom poprenajímame, ako nám to bude vyhovovať. Načo sú potom pozemkové úpravy?!“

PÝTAJÚ SA NAČO?

Nuž napríklad aj na naozaj dobrý kšeft. Nahovoríme vekom tých najskôr narodených, čo vlastnia nejakú pôdu, že „pozrite – pridelíme vám to sem, raz to bude stavebná parcela“. Ktorý starček či starenka sa nepotešia z toho, že zabezpečili potomkov tak, že im zanechajú pôdu, na ktorej môžu rasť stavať? Lenže – „raz“ – a nezriedka je to len o niekoľko mesiacov, zrazu nášho dobráckeho starčeka začne obháňať nejaký „náhodne sa vyskytnuvší“ realitný agent s tým, že by rád kúpil tam a tam nejaké parcely, že sa tu budú stavať chaty, že sem prídu páni z Bratislavy a že a podobne... Dobrácky človek predá a neuvedomuje si, že predal za facku, že bol práve legálne okradnutý o majetok, o ktorý sa on i jeho predkovia starali celý život.

Iný druh dobre uskutočneného obchodu s pôdou, ktorú sme nikdy nevlastnili, vychádza tiež priamo zo zákona. V rámci pozemkových úprav majú vlastníci možnosť – rozumej dvojtretinová väčšina – rozhodnúť o tom, že sa časti vlastnej výmery vzdajú dobrovoľne. Samozrejme, to „dobrovoľne“ znamená pre nesúhlasiacu tretinu vlastníkov vyvlastnenie v plnom zmysle slova. Táto časť – maximálne desať percent pôdy z projektu – má byť podľa zákona využitá napríklad na stavbu poľných ciest. Spravidla ju môže dostať do užívania, ako aj vlastníctva maximálne imaginárny pojem „obec“. Obvykle je to však veľmi šikovný kšeftár, ktorý sa akoby náhodou zrazu kdesi dozvie, že tam a tam, vtedy a vtedy bude k dispozícii za facku pár hektárov, ktoré reprezentujú oných pár percent. Toto sú naozaj „dobré“ dôvody pre pozemkové úpravy v takom štýle, v akom sa neraz na Slovensku uskutočňujú.

ZLOBY LOBBY

dobytokSituácia po takto urobených pozemkových úpravách bude príliš nejasná a príliš komplikujúca život súčasným farmárom. Najmä tým malým, v ktorých vidí minister pôdohospodárstva budúcnosť nášho poľnohospodárstva. Jeden z nich to vyjadruje takto: „Po takýchto pozemkových úpravách sa to všetko iba skomplikuje. Na vine sú v prvom rade tí, ktorým ide o lukratívny predaj pozemkov. Môj názor je, že zhotoviteľ projektu chce len rýchlo ukončiť úpravy a ísť ďalej na novú zákazku. Prečo je štát ochotný platiť za podobný typ pozemkových úprav? Na jednej strane ukazuje našu ekofarmu ako prototyp fungujúceho malého farmára kontrolórom najrôznejších komisií z EÚ a druhým dychom tú istú farmu nechá zlikvidovať počas pozemkových úprav. Ekologická pôda našej farmy je delená na drobné kúsky cestami a stavebnými pozemkami a na druhej strane sú umelo vytvárané ekologické plochy v zarastených a inak nevyužiteľných lokalitách. Je naozaj veľa mladých ľudí, ktorí čakali na pozemkové úpravy, aby im scelili pôdu do jedného bloku a mohli začať podnikať alebo hospodáriť len tak. Pri tomto type pozemkových úprav, ak to tak necháme, ostane v obci len kopa zloby a sklamania.“

V ČECHÁCH TO IDE

Pozemkové úpravy u našich západných susedov pomerne významne medializujú, sú v povedomí obyčajných ľudí aj politikov. Dokonca tam majú aj Ústredný pozemkový úrad, ktorého predseda je partnerom vlády. Tamojšie projekty počítajú nielen so sceľovaním pozemkov. Nevynechávajú ani spevňovanie poľných ciest, vetrolamy, protierózne objekty. Všetko sú to nákladné opatrenia a zariadenia, ale takým spôsobom projekt nezostane v len v právnej rovine, ako je to, žiaľ, u nás. Efekty každého projektu sú u našich susedov už dnes viditeľné. Naopak, na Slovensku sa pozemkové úpravy rozbehli len na desatine všetkých jeho katastrálnych území. V každom prípade, čo mnohí ani len netušia – je nevyhnutné si uvedomiť, že výsledky pozemkových úprav právoplatným rozhodnutím pozemkového odboru zakladajú, menia a rušia vlastnícke práva k pozemkom, a preto je veľmi dôležité dodržiavať všetky zákonné ustanovenia a aj osobitné predpisy pre kataster nehnuteľností. Iba úspešné zvládnutie pozemkových úprav zabezpečí potreby rozvoja trhu s nehnuteľnosťami a potreby garantovania vlastníctva nehnuteľností v právnom štáte.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.