Zlodejstvo nemožno tolerovať


Krádežiam roľníckej produkcie sa dá predísť, rabovanie možno zastaviť

Ivan ČERNÝ - Foto: Emil SEMANCO 

    Aktuálny prípad z policajnej zvodky: V nemenovanej obci na Slovensku vlastník lesa pri obchôdzke a kontrole svojho majetku zbadal, ako dvaja páchatelia – muž a jeho partnerka – stínajú stromy v jeho lese. Prišiel k nim, prerušil ich v trestnej činnosti  a oznámil, že ich nahlási na policajnom oddelení. Postupoval podľa zákona. Zlodej muž mal už všeličo „na rováši“.

Nebol nevinným nezamestnaným dedinčanom, ktorého bieda donútila kradnúť drevo, aby mohol v dome svojim deťom zakúriť.

    S vlastníkom lesa sa namieste činu poriadne pohádal. Obával sa, že opäť skončí vo väzení. Jeho partnerka bezdôvodne vytiahla nôž a majiteľa lesíka niekoľkokrát bodla do chrbta. Zraneniam na mieste podľahol. Obaja páchatelia telo zakopali do zeme, prikryli odrezaným krovím, nôž rozpílili a snažili sa ukryť. Po objavení tela, polícia páchateľov našťastie rýchlo odhalila. Pri zatýkaní, žena podozrivá z vraždy uviedla, že tento skutok nespáchala. Aj takto sa môže skončiť prípad ochrany svojho majetku. Žiaľ... 

Farmársky zákon 

Ako si teda poradiť s ochranou vinohradu pred nájazdmi zlodejov hrozna, ako si ochrániť vlastný les a drevnú hmotu v ňom, ako zabrániť pytliakom chytať nasadené ryby v chovných rybníkoch, ako zabrániť tomu, aby sme z našich zemiačnísk nepozbierali menej úrody, ako sme zasadili? Skutočne sa nedá nič robiť, sme bezmocní? Nie je to celkom pravda. Prvé rady sme pre našich čitateľov získali na Prezídiu policajného zboru Slovenskej republiky. V prvom rade musíme vziať na vedomie, že špecializovaný farmársky zákon s takýmto znením neexistuje. Chráni nás trestný zákon po novelizácii v roku 2000 v znení niektorých jeho paragrafov. Treba mať však odvahu. Možno byť ozbrojený pri strete s páchateľmi. 

Každý poľnohospodársky subjekt by mal vytvárať čo najefektívnejšie a najvhodnejšie podmienky na ochranu svojho majetku. Ochrana poľnohospodárskej úrody by mala byť zabezpečená najmä vlastnými silami a prostriedkami poľnohospodárskeho subjektu, poľnou strážou, prípadne silami a prostriedkami súkromných bezpečnostných služieb. Na ochrane poľnohospodárskej úrody by sa mala podľa zákonných ustanovení výrazne podieľať aj obec prostredníctvom obecnej polície alebo zabezpečením verejnoprospešných služieb. Ak pri ochrane úrody vznikne bezprostredné nebezpečenstvo, ochranu zabezpečí policajný zbor.

V chotároch, vinohradoch aj na poliach zavše stretneme ľudí, ktorých pôdohospodárske subjekty a majitelia pozemkov poverili vykonávaním strážnej služby. Na jej výkon sú vystrojení primeraným vybavením, aj strelnými zbraňami. Ustanovenie paragrafu 26 Trestného zákona okrem iného vysvetľuje: „Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj jej použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnene zotrvá a nejde o nutnú obranu.“ Vecou pre posudzovanie podľa „farmárskeho zákona“ je napríklad úroda  z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom. 

Ak chytíte zlodeja

Poľnohospodársky subjekt by mal svoje pozemky označiť na viacerých dobre viditeľných miestach, spravidla na každej prístupovej ceste, ktorá vedie k pozemku. Ak to rozlohové podmienky umožňujú, poľnohospodársky pozemok je vhodné aj oplotiť. Ak sa poľnohospodársky subjekt rozhodne chrániť si úrodu sám alebo prostredníctvom dobrovoľníkov, môže osobnú slobodu osoby, ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, obmedziť, ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zaistenie dôkazov. Každý, kto obmedzí osobnú slobodu takejto osoby, je povinný ju ihneď odovzdať vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu. Ak už došlo ku krádeži poľnohospodárskej úrody, je miestne príslušný policajný orgán obvodného oddelenia policajného zboru povinný prijímať oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin. Policajt je povinný čo najrýchlejšie prípad vybaviť a ak o to oznamovateľ požiada v lehote do jedného mesiaca od oznámenia ho upovedomiť o vykonaných opatreniach.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.