Guberniálna železná opona

VŠIMLI SME SI

Naozaj si bez pomoci nejakej mapy či atlasu zodpovedne neviem spomenúť, ktoré mesto či obec na Slovensku leží u nás v geografickom chápaní – najvýchodnejšie. Vedia to však bezpečne niektorí českí novinári, dokonca z ich verejnoprávneho média.

Chceme Nábrežie generála Štefánika v Bratislave


Vyhlásenie slovenskej inteligencie na stretnutí Matice slovenskej  

Každé historické obdobie má svojich hrdinov. Ale popri nich sa zjavujú aj náhodní proroci a samozvaní exegéti – vykladači dejín. Jeden z takýchto, ktorý sa do slovenských dejín zapísal len ako držiteľ dáždnika, prichádza s návrhom na pomenovanie nábrežia pri Eurovea v hlavnom meste SR Bratislave pri rieke Dunaj, ktorá je popri Tatrách určujúcim symbolom pre budovanie slovenského vlastenectva.

Kedy prídu Rómovia s požiadavkou premenovať Žehru?


Z mapy Slovenska môže zmiznúť Štúrovo aj Kolárovo, názov Bratislava tiež neznie dosť maďarsky!

SNN 1 TITULKA OTVARÁK 1 názvy obcí kolárovoRómovia na Spiši, v Zemplíne aj v Šariši by pokojne mohli žiadať, aby sa Letanovce, Žehra, Jarovnice alebo Švedlár pomenovali po rómsky. Na Slovensku je bezmála šesťdesiat obcí,  v ktorých Rómovia tvoria vyše 20 percent obyvateľov. Uznesenie vlády č. 827/2011 z 19. decembra  minulého roka  im to umožňuje, aj keď sa v ňom uvádza, že označenie obcí v rómskom jazyku je totožné s názvami obcí v štátnom jazyku. Prečo?

Politická etika našej spoločnosti je v troskách


Gorila nie je iba spis tajnej služby s neurčitou mierou dôveryhodnosti

kauza gorila-štvorec

Politická etika našej spoločnosti je vo svetle zverejnených informácií o údajne pravom spise Slovenskej informačnej služby s názvom Gorila v troskách. Čo však bolo skôr? Korupcia na najvyšších politických miestach alebo aktivity tajnej služby zamerané na jej odhalenie? Sliepka alebo vajce? Základná evolučná otázka ľudstva aplikovaná na náš politický obraz sa v týchto dňoch stáva rébusom, ktorý musia rozlúštiť orgány činné v trestnom konaní.