Dr. Karol KöRPER – v službe cirkvi a vlasti


Karol Körper štvorecMohol byť ozdobou národa, ale v bývalom režime sa ocitol v pozícii bezdomovca

Vojtech KÁRPÁTY - Foto: archív SNN

Štvrtého januára sme si pripomenuli stodevätnáste výročie narodenia jednej z najvýraznejších postáv slovenského národného duchovného a politického života prvej polovice dvadsiateho storočia, nemšovského rodáka, kňaza a kanonika bratislavskej kapituly Dr. Karola Körpera (Zrínskeho). Osobnosť tohto slovenského národného pracovníka a katolíckeho intelektuála sa doteraz v domácej historiografii i odbornej a laickej verejnosti vníma nejednoznačne a jeho angažovanosť a aktivity, najmä tie v rokoch 1938 – 1940 (resp. 1945), kontroverzne a pod nánosom komunistickej propagandy značne neobjektívne a skreslene

Novoročný predsavzanec


HUMORESKA

Milan ZEMO

Každý správny Slovák musí zasadiť strom, postaviť dom, splodiť dieťa a aspoň raz za život dať si novoročné predsavzatie. Najčastejšie to, že sa už pohára ani nechytí. V krvi prúdi po Silvestri dostatok molekúl alkoholu, lenže nastáva vytriezvenie a na rade je realita ťažkého dodržania sľubu. Všade, kam predsavzanec príde, musí sa teda spolu s pozdravom ospravedlniť. Aby všetci prepáčili, že on je abstinent a vlastne za to ani nemôže, lebo patrí sa raz za život predpísať si sám sebe suchý zákon, hoci sa tým ocitá na okraji spoločnosti.

Rady národovcov opustil Ján Bulík ml.


NEKROLÓG

(red)

Uprostred decembra minulého roku zomrel v Pozdišovciach MUDr. Ján Bulík, spoluzakladateľ a aktivista Spolku Slovákov z Juhoslávie, kovačický rodák a syn JUDr. Jána Bulíka, prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii.

Zlatá niť slovenských dejín


KNIHA TÝŽDŇA

Ján Hnilica: Svätí Cyril a Metod, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2012

Eva ZELENAYOVÁ

Aj takto sa dá nazvať misia solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pred 1 150. rokmi. U pápeža dosiahli priam nemožné, rozšírili liturgické jazyky z troch na štyri. Popri latinčine, gréčtine a hebrejčine sa aj stará kultúrna slovenčina stala liturgickým jazykom.

Dvadsať rokov vo vlastnom štáte


slovensky znakDOKUMENT

Vyhlásenie účastníkov 21. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie

Koncom roka 2012 sa konala celoslovenská konferencia Nová generácia, nové východiská slovenských národovcov, ktorú zorganizovali Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus a Slobodná rada slovenského národa obnovená Slovenská národná rada. Z vyhlásenia slovenských patriotov vyberáme:

Pokračuje otváranie čoraz boľavejšej Pandorinej skrinky


Štrelinger štvorecSo spisovateľom Petrom Štrelingerom o zneužití tisícov darcov na Národný poklad

Zhováral sa Peter VALO – Foto: autor

Takmer dve desaťročia uplynuli, čo odišiel z redakcie SNN a z funkcií vo výbore MS a v Správnej rade Nadácie Matice slovenskej. Dvadsať rokov nepublikoval v periodikách Matice slovenskej. Z Matice ho prestali pozývať na akékoľvek podujatia. Mal pocit, že bol skoro dve desaťročia „persona non grata“ pre Maticu. Zvlášť ho škrel osud zbierky na Národný poklad, na ktorej zrode sa podieľal. Predlhé roky skladoval v šuplíku dokumenty týkajúce sa „zbierky“, výstrižky z novín, fotografie... V priebehu minulého roka po výmene vedenia na poste predsedu Matice svitla nádej, že sa v tejto národnej inštitúcii niečo mení. Zmenila sa i redakcia SNN. Zrazu sa začalo písať o „ukradnutom poklade“. Vznikla petícia, ktorá žiada Nadáciu Matice slovenskej informovať o stave Národného pokladu. Koncom novembra sme ho navštívili v dome na Morave, kde teraz býva s predsedom petičného výboru Jozefom Šimonovičom. Spisovateľ a matičiar Peter ŠTRELINGER teda prehovoril.

Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej cirkvi


VYHLÁSENIE

K odvolaniu trnavského arcibiskupa Mons. R. Bezáka

Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc, v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa cítime potrebu vyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

Arcibiskup ako hlavný mediálny hrdina


Bezák štvorecEva ZELENAYOVÁ – Foto: teraz.sk

Pokojný adventný čas na sklonku roka rozvíril vstup bývalého arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy Róberta Bezáka na mediálnu scénu. Predposlednú nedeľu pred Vianocami stal sa hlavnou postavou na troch televíznych kanáloch. Bol hosťom TA3, Markízy a ČT2 dokonca odvysielala reportáž o jeho živote na arcibiskupskom stolci. Pozoruhodné samo osebe, lebo ešte sa nestalo, aby Česká televízia prejavila záujem o niektorého slovenského cirkevného hodnostára.

Čo nám zostalo


REFLEXIA

Oto BALOGH

Na Nový rok sme si pripomenuli 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Do ďalšieho roku existencie samostatného štátu vstupujeme s hrdosťou na to, čo sme dosiahli, ale aj s istými obavami z ďalšieho vývoja. Napriek mnohým pozitívam je totiž nemálo toho, na čo nemôžeme byť hrdí.

S Havlom ďalej – snahy o jeho zbožtenie


Rozdelenie Česko-Slovenska zjavne pociťoval ako neúspech

Peter JÁNOŠÍK – Karikatúra Andrej MIŠANEK

Prvé výročie odchodu posledného česko-slovenského prezidenta Václava Havla na konci minulého roku sa v Česku nieslo v znamení večnosti. Jeho prívrženci vyrazili s heslom S Havlom ďalej! Istotne pre mnohých Čechov je skutočnou ikonou. Ale aj v minulosti sme počúvali So Sovietskym zväzom na večné časy alebo Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žiť. Ktovie, aký bude mať úspech masívna mediálna kampaň s cieľom svätorečiť Václava Havla a takto oživiť náboženstvo v ateistických Čechách? Pražské letisko mu už patrí…