Vládnu doktori RSDr.


Praha štvorecPOZNÁMKA

Peter JÁNOŠÍK

Českí voliči v krajských voľbách a doplňovacích voľbách do Senátu potrestali vládu Petra Nečasa za politiku úspor a súčasné zvyšovanie daní. Relatívny komunistický úspech je dielom kolektívnej straty súdnosti a ochoty vymazať z pamäti nepríjemné obdobia minulosti. Podľa prieskumu agentúry STEM 64 percent Čechov označuje úspech komunistov za protest proti politikom a korupcii, s ktorou komunistov nespájajú.

Čo všetko sa mení od 1. januára 2013


zmeny štvorecPrinášame prehľad najdôležitejších zmien, o ktorých by mal vedieť každý občan

Ľudovít KUSAL

Začiatok nového roka býva obľúbeným termínom nadobudnutia účinnosti rôznych noviel zákonov alebo samotných nových zákonov. Aby vám neunikli najdôležitejšie zmeny v sociálnej oblasti, pripravili sme pre vás ich stručný prehľad. Týka sa najmä všetkých zamestnaných alebo dôchodcov. Samozrejme, od nového roka sa menia aj podmienky pre podnikateľov. Štát zrušil tzv. rovnú daň. Viac o tejto téme si prečítate na strane 6 tohto vydania.

Minca len s jednou stranou


židovská hviezdaSlováci sú na početných divadelných plagátoch prezentovaní ako fašisti

Alexander GOCZ – Foto: autor, archív

Tohtoročný predvianočný čas sa niesol vo zvyčajnom duchu reklamných kampaní už od konca októbra. Ihličnaté vetvičky, importovaný Santa a samozrejme tie „najvýhodnejšie“ ponuky. Bratislavčanom, prípadne turistom, však muselo prinajmenšom udrieť do očí úctyhodné množstvo plagátov v centre mesta, na ktorých so vztýčenou pravicou „hajluje“ skupinka ľudí oblečená v krojoch. Výrazný nápis Holokaust celú scénu iba podčiarkol. Taký Holanďan, prípadne Japonka by si pokojne mohli pomyslieť, že sa ocitli v krajine xenofóbnych fašistov...

Nesystémovosť na pokračovanie


cigáni 2 štvorecRodičia majú obavu o budúcnosť vzdelávania sa potomkov

Viliam KOMORA – Foto: internet

Posledné skúsenosti, názory a vyjadrenia viacerých našich politikov, odborníkov, aj bežných občanov na rómsky problém hovoria, že zo strany štátnych a straníckych predstaviteľov sa nerieši minimálne posledných dvadsať rokov. Po hlbšej analýze môžeme tvrdiť, že aj dlhšie. Problém sa len posúva.

PODPORTE AJ VY SLOVENSKÉ NÁRODNÉ NOVINY!


button predplatnePomôžte získať nových predplatiteľov Slovenských národných novín

redakcia SNN

Na Slovensku je to tak. Táto okrídlená veta sa hodí na zhodnotenie postavenia národnej myšlienky v súčasnej slovenskej spoločnosti. Akoby bolo dnes na príťaž vlastenectvo a národná hrdosť. Patriotizmus, národovectvo sa už dlhodobo pod Tatrami nenosí.

Dvojjazyčné tabule s maďarským textom porušujú zákony


turul štvorecPo názvoch železničných staníc aj autobusové nádražia a dopravné značenie

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

O iniciatíve Lászla Nagya, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, sme v Slovenských národných novinách nedávno písali v súvislosti s jeho žiadosťou, aby sa na Slovensku označovali aj v maďarčine napríklad názvy železničných staníc. Vláda splnomocnencovi Nagyovi vysvetlila, že to nie je v súlade s platnými zákonmi. Onedlho sa ukázalo, že porušovanie zákonov si dovolilo hnutie za Dvojjazyčné južné Slovensko.

SLOVO O SLOVENSKU, 2012_51-52


ján čomajJán ČOMAJ

Civilizačné tempo, rodová rovnosť, ale najmä finančná situácia v rodinách vedú k potrebe, aby bola žena zamestnaná, len čo sa jej skončí nárok na materské voľno. Rozpočet domácnosti jej obyčajne nedovolí ani zamestnať sa na skrátený úväzok, aj keby v blízkosti prípadne taká možnosť bola.

Modlitba za Slovenskú republiku

Na rozhraní dvoch historických epoch voláme k Tebe, všemohúci Bože, Otec všetkých národov, aby si bol stále s nami, hneď od samého začiatku, už pri prvých krokoch. Po tejto hodine túžili generácie dcér a synov našej slovenskej vlasti. Samostatnosť, ktorej sme sa dožili, prijímame ako dar Tvojej prozreteľnosti a pokladáme ho za zmluvu medzi Tebou a obyvateľmi krajiny medzi Tatrami a Dunajom. Nesmrteľný vládca čias, prebývaj s nami, buď v tejto krajine doma ako náš prozreteľný Otec a pomocník ...

Ocenili významné osobnosti slovenského národného života


Logo-MaticaLaureátov výročných matičných pôct spája profesijný záujem o históriu a teológiu

Peter MULÍK 

Ešte v predvianočnej nálade sa 20. decembra 2012 v Matici slovenskej v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie ocenení. Predseda Matice slovenskej udelil Cenu Matice slovenskej za aktivity v slovenskom národnom živote a propagáciu MS nitrianskemu diecéznemu biskupovi Mons. prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD., a tajomníkovi MS PhDr. Petrovi Mulíkovi, PhD. Oboch laureátov spája ich profesionálna orientácia v oblasti histórie a teológie, ale aj skutočnosť, že si v tomto roku pripomenuli 55. narodeniny.   

Novoročné vízie s neodbytnými otázkami a výzvami pre súčasníkov


slovensky znakKoľkých nasledovníkov dnes majú tí, ktorí kedysi dávno projektovali našu prítomnosť?

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej

Ak je krok na Nový rok vždy predelom, akým veľkým je tohoročný! Rok 2013 prináša veľa príležitostí na oslavy, nestačia prsty na rukách. Oslavy však nemajú iný zmysel ako posúvať, viesť ich účastníkov k napodobňovaniu predkov. Koľkí z nášho národa by dnes dokázali konať ako tí, ktorí projektovali našu prítomnosť na zelenej lúke a pod košatými lipami pred martinským evanjelickým chrámom?