Prišiel čas reslovakizovať našu históriu


devínNetreba pochybovať, že dejiny Slovákov sa začínajú už tesne po Kristovi

Prišiel čas reslovakizovať našu históriu

Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr. SVS. – Ilustrácia: vedy.sk

Národná hrdosť... Veľa sa o nej píše na stránkach Slovenských národných novín. Na čo môže byť hrdý mladý slovenský chlapec či dievča školského veku a na čo dospelý Slovák či Slovenka? Čo ich učia v škole, čo čítajú v médiách v tomto, pre slovenský národ jubilejnom roku? Maďari sa učia o Maďaroch, Česi o Čechoch a Slováci – o akýchsi „našich predkoch“ bez mena! Slovo Česi sa vyskytlo spolu so slovom Slováci v textoch od roku 1400.

Matica v pohybe za slobodou


MACHALAO ČOM JE REČ

Matica v pohybe za slobodou

Drahoslav MACHALA

Matičné hnutie, lebo to je ten motor diania v Matici, musí nájsť sily na to, aby vedelo obhájiť a objektívne posúdiť svoje postavenie v slovenskom spoločenskom dianí. Priam vizionársky zhmotnil matičnú myšlienku profesor, sociológ Alexander Hirner, ktorého manželka pochádzala priamo po rodovej línii z rodiny Andreja Sládkoviča. Hirner vedel aj rozumel, že oživotvorenie Matice v roku 1919 bolo vytvorením riadiaceho centra kultúrnej sebarealizácie Slovákov. Ale tento mladý intelektuál sa musel postaviť aj k pohybu, ktorý chcel zmiesť v roku 1944 nacistami obsadené Slovensko. Pre neho a pre jeho priateľov sa „potreba renesancie matičnej myšlienky pociťovala preto, lebo na jednej strane bolo treba vypäť všetky sily za víťazstvo spoločného protifašistického boja, ale s dôrazom na nedotknuteľnosť už raz vydobytej relatívnej suverénnosti slovenského národa, a na druhej strane matičná myšlienka národného zjednocovania nebola nikdy taká aktuálna ako pri ideových a organizačných prípravách SNP“.

Spisovatelia na rázcestí


BANČEJ webPOZNÁMKA

Spisovatelia na rázcestí

Maroš M. BANČEJ

Píšuci ľudia, básnici, prozaici či dramatici mali na Slovensku vždy do veľkej miery výlučné postavenie. Jednak tým, že v 18., ale najmä v 19. a začiatkom 20. storočia boli to najmä oni, kto zachraňoval a zveľaďoval slovenčinu, aby spolu s národom prežila brutálny atak maďarizácie. Veľkú úlohu zohral aj fakt, že v podstate každý z majstrov pera sa venoval i osvetovej činnosti a literatúru tvoril takpovediac popri zamestnaní. Medzi našimi spisovateľmi a spisovateľkami nájdeme teda kňazov, učiteľov, notárov, právnikov aj lekárov.

Prečo je nám Sýria natoľko užitočná


KERNÝ webSPOZA OPONY

Prečo je nám Sýria natoľko užitočná

Dušan D. KERNÝ

Vývoj na Blízkom východe je pre nás na Slovensku – aj keď to znie paradoxne – užitočný. Je to osobitná slovenská zvláštnosť: ukazuje sa totiž, že svet vyzerá úplne inak, ako doteraz tvrdili prakticky monopolne všetky médiá a autori. A ešte k tomu ukazuje, akí sme neraz od diania vo svete izolovaní a neskoro informovaní.

SLOVO O SLOVENSKU 36


KERNÝ webSLOVO O SLOVENSKU

Dušan D. KERNÝ

Vo Švajčiarsku s okamžitou platnosťou odstúpil jeden z najplnokrvnejších nielen miestnych, ale aj európskych bankárov. Dôvod: samovražda jeho najbližšieho spolupracovníka, vyše päťdesiatročného skúseného švajčiarskeho finančníka. Dôvodom neboli finančné nezrovnalosti ani úspešná finančná stratégia – ale metódy a tlak, ako sa to dosahovalo. Aspoň tak vykladá rozlúčkový list rodina. Ešte to bude dlho téma...

Ako sa to však týka nás Slovákov? Samotný prípad ani nie, ale diskusia, ktorú v Európe a v zámorí vyvolal o hraniciach takrečeno bankovej brutality a krvilačnosti, neúnosnosti vnútorných postupov bankovníctva liberalizovaného kapitalizmu a terajšej podoby finančného kapitalizmu. Inými slovami – vyvolalo to diskusiu, či metódy bankového sveta už nepresiahli každú únosnú hranicu. A týmto je diskusia zaujímavá aj pre nás.

SLOVO O SLOVENSKU 35


KALISKÝ-HRONSKÝSLOVO O SLOVENSKU

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Keď je svet opäť na hrane či vari už za hranou znamenajúcou pád do priepasti pekelného ohňa, bolo by priam donkichotské pripomínať, že kriticky zmýšľajúci ľudia sa vojnovému konfliktu nemôžu iba pasívne prizerať. Vojna v priamom prenose síce vyzerá v televízii ako hlúpa počítačová hra bez skutočných následkov, ale je to inak. Dotýka sa to každého. Žiaľ! Svetová vojna sa deje nepretržite. Hynú v nej živí ľudia. Nikto nie je a nebude izolovaný od besnenia vyvolaného bezbrehou túžbou upírov po čo najväčších ziskoch pre rôznorodé mocenské zoskupenia. „Humanitárne bombardovanie“ nie je len „niečo podobné“ ako vražedné besnenie šialeného sériového vraha bez dôvodu. Je to priam to isté, lenže sa deje v oveľa vyšších parametroch pod zámienkou ochrany ľudských práv. Vraždiť ľudí s tým, že je to vlastne pre ich dobro, to dokáže každá cynická neľudská mašinéria. Po „humanitárnom bombardovaní“ prichádza spravidla humanitárna pomoc. Pomáhajú aj platení vojaci v uniformách. Čo jedna uniforma zničí, druhá má obnovovať.

Ivan KRASKO - Sila a slabosť mlčania


krasko  - štvorecPrečo Ivan Krasko nepísal toľko ako Pavol Országh Hviezdoslav

Sila a slabosť mlčania

Miloš FERKO – Foto: archív autora

Po štyridsiatke žeby bytie básnikom bolo nasilu? Vraveli o ňom: Povedal už všetko. Pochopiteľne, vykladači z kariet a za neho. Vždy viac než to, čo písal, ma zaujímalo, prečo písať prestal, čo nenapísal a čo by napísal, keby nie... List mŕtvemu. Umlčaný vojnou uprostred skladby Eli eli lama sabachtani. Vojak c. k. armády na východnom fronte vzdal sa slov. Neúčinné, nevládze niesť ich bezmocnosť. V horúčkovitej vízii raneného lyrického hrdinu necháva umrieť Krista zdeseného hrôzami vojny. Po druhýkrát a definitívne. Približne vtedy Wittgenstein v zákopoch si značil: O čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať.

Svätí CYRIL A METOD - A naše ukotvenie v dejinách


cyril a metod socha v BACyrilo-metodská tradícia nám dáva vedomie a istotu, že sme starý kultúrny národ

Svätí Cyril a Metod a naše ukotvenie v dejinách

Peter MULÍK – Ilustrácie: SNN, kalendár Matice slovenskej 2013            

Je pozoruhodné, že dve postavy našich dejín Konštantín a Metod, vyslanci byzantského cisára Michala III. kniežaťu Rastislavovi, ovplyvnili naše dejiny dvojakým spôsobom. V čase ich pozemského života vošli do histórie ako reálne osobnosti, ktoré vo vtedajších dejinných peripetiách zohrali dôležitú úlohu v európskej politike. Ich aktivity presahovali rámec vtedajšieho kresťanského sveta, lebo diplomatické úlohy ich zaviedli aj do sféry islamu a židovstva. Už vtedy významne zasiahli do osudov našich predkov, lebo hlaholské preklady liturgie vytvorili špeciálne pre našich slovenských predkov a svoj inkulturačný experiment uskutočnili v starej slovenskej dŕžave.

Ján JAMNICKÝ- Nie nadarmo ho volali Divný Janko


JAMNICKÝ Jan - štvorecJán Jamnický bol najväčší mág slovenského divadla a kúzelník poézie

Nie nadarmo ho volali Divný Janko

Ján ČOMAJ – Foto: snd.sk, webumenia.sk

Slovenské divadelníctvo malo v polovici minulého storočia veľa osobností, ktoré umeleckým prednesom a škálou výrazových prostriedkov dosahovali špičku hereckého umenia vtedajšej Európy, napriek vojnou a potom režimom obmedzeným kontaktom so svetom. Profesor Ján Jamnický patril medzi najzaujímavejšie z nich. Mal totiž aj vlohy staviteľa divadelného diela, chápal hru ako komplexné umenie – od scény a kostýmov, po drobné gesto v hercovej replike. Pripomeňme si ho pri stopiatom výročí jeho narodenia, ktorých by sa dožil v tomto máji.

Vedel prečo a pre koho tvorí


Štefunko sochár - štvorecPred 110 rokmi sa narodil F. Štefunko – zakladateľská osobnosť slovenského sochárstva

Vedel prečo a pre koho tvorí

Zuzana FALÁTHOVÁ – Foto: archív SNN

Tohtoročný štvrtý august je pre Slovákov osobitne významný. V tento deň sme si pripomenuli na národných slávnostiach 150. výročie založenia Matice slovenskej. Je to však aj dátum narodenia významného slovenského sochára, medailéra, profesora a národného umelca Fraňa Štefunka (1903 – 1974), ktorý patrí medzi zakladateľské osobnosti nášho moderného sochárstva i medailérstva, pričom podstatná časť jeho tvorby bola spätá s Maticou slovenskou a Martinom, kde prežil štyridsaťdva rokov plodného života.