Zlatý vek anarchie krvavil Francúzsko


teroristi 2 štvorecDejiny moderného terorizmu sa odvíjajú od 19. storočia (2.)

Zlatý vek anarchie krvavil Francúzsko

Ján ČOMAJ – Koláž: Emil SEMANCO

Rusko a Francúzsko boli pred prvou svetovou vojnou pospájané mocnosti v mnohých súvislostiach. Hoci na technický pokrok cárskeho samoderžavia mali oveľa väčší vplyv Nemci, ktorí v tejto mohutnej ríši projektovali železnice, stavali oceliarne, strojárne a rafinérie ropy, spoločenský život vyšších vrstiev a politické zákulisie mali spojenia na linke Paríž – Moskva. Spolu s revolučnými tradíciami Francúzska, ktorých duch v národe stále žil, boli to aj ruskí dekabristi a narodnici, ktorí tu koncom 19. storočia inšpirovali explóziu terorizmu – v Paríži, Marseille, Lyone, Clichy, Fourmies, všade. Začal sa zlatý vek francúzskeho anarchizmu – druhá kolíska   terorizmu 20. storočia.

Na začiatku boli ruskí dekabristi


teroristi 1 - štvorecDejiny moderného terorizmu sa odvíjajú od 19. storočia (1.)

Na začiatku boli ruskí dekabristi

Ján ČOMAJ – koláž Emil SEMANCO

Terorizmus sa v ostatnom čase dotýka viac či menej každého národa. V posledných týždňoch sa opäť dotkol aj nás – a zvlášť bolestivo. Hoci je starý ako ľudské dejiny, istotne stojí za chvíľu pozornosti venovať sa začiatkom jeho modernej podoby. Tie siahajú do Ruska a Francúzska. V Rusku k dekabristom a narodnikom, v revolučnom Francúzsku k anarchistom – jedni i druhí pôsobili približne v rovnakom čase a z rovnakých pohnútok: štátny útlak,  duchovná nesloboda a priepastné sociálne rozdiely.  

Jozef MAKÚCH z NBS: Euro je stabilná a perspektívna mena


Makúch-NBS - štvorecMatica slovenská má jubilejnú zberateľskú striebornú desaťeurovú mincu

Euro je stabilná a perspektívna mena

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Rudolf ZELENAY

Nerád spomína na proces delenia štátu. Veď už v roku 1991 mali Česi pripravené kolky na vytvorenie vlastnej meny, preto celkom reálne predpokladali, že po vzniku samostatného štátu prídu Slováci do troch mesiacov po kolenách do Prahy. Neprišli. Zvládli proces osamostatnenia i proces zavedenia eura. Guvernér NBS doc. Ing. Jozef MAKÚCH, PhD., (1957) hovorí, že euro bolo pre Slovensko nevyhnutnosť. Má inú štruktúru ekonomiky ako Česko alebo ďalšie okolité štáty. Význam či hodnotu eura skresľuje fakt, že v čase jeho zavedenia vtrhla k nám hospodárska kríza. Podľa guvernéra dlhodobo by sme zrejme slovenskú menu neubránili. Aj keď bola námetovo, aj výtvarne krásna. A rovnako Slovensko prispieva ku kráse euromincí. A azda aj k znovunájdeniu identity európskych národov.

● Ste členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky, guvernérom v Medzinárodnom menovom fonde a pôsobíte tiež v Európskej banke pre obnovu a rozvoj. V čom je však súčasné ťažisko činnosti Národnej banky Slovenska (NBS)?

            NBS má viac nosných úloh, ktoré uskutočňuje. Podieľame sa na menovej politike Európskej centrálnej banky a ďalšou dôležitou činnosťou je platobný styk. Ten je síce menej viditeľný, ale často náročnejší než ďalšia z úloh – peňažný obeh. Naša banka je zapojená do rôznych medzinárodných platobných systémov a zodpovedá za ich realizáciu na Slovensku. Peňažný obeh je na očiach, každý môže vidieť bankovky, mince, pamätné mince, zberateľské mince. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou je regulácia a dohľad nad finančným trhom. NBS zodpovedá v plnom rozsahu za celý finančný trh. Úzkym miestom je ochrana finančného spotrebiteľa, ale náprava je blízko. V súčasnosti je príslušný zákon v procese prípravy.

Už aj Brutus...

POZNÁMKA

Už aj Brutus...

(ib)

Caesar a rok 44 pred naším letopočtom je pre priemerne rozhľadeného človeka navždy spojený so sprisahaním, v ktorom si nesmrteľnú rolu zahral Marcus Junius Brutus. Cisár v podstate so stoickým pokojom prijímal rany sprisahancov, ale keď prišiel na rad Brutus, bol zaskočený, čo historicky dokumentuje jeho zvolanie: Aj ty Brutus?

Veľká hra pre malé Slovensko


bločková lotéria - štvorecBločková lotéria bude skutočnosťou od septembra tohto roka

Veľká hra pre malé Slovensko

Ivan BROŽÍK – Foto: internet 

Prezident I. Gašparovič podpísal novelu colného zákona, cez ktorú sa formou pozmeňujúceho návrhu zaviedol nový typ celoštátnej lotérie. Ľudia budú môcť na základe údajov z pokladničných blokov z obchodov či reštaurácií podávať žreby, ktoré sa budú žrebovať a víťazi získajú peňažné výhry. Ministerstvo financií chce takýmto krokom motivovať ľudí, aby si pri nákupoch pýtali doklady o zaplatení.

Môžeme sa ocitnúť na slepej koľaji


širokorozchodná trať foto 1Očakávajú od nás jasný signál o výstavbe širokorozchodnej

Môžeme sa ocitnúť na slepej koľaji

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Výstavba širokorozchodnej železničnej trate (ŠRT) z Košíc cez Bratislavu do Viedne by sa mohla začať v roku 2013 a trvať by mohla do roku 2015. Tak znela v roku 2010 jedna z mnohých agentúrnych správ, ktoré pravidelne vydávajú v sekcii ekonomika. Dnes sme radi, ak sa vôbec objaví správa o tom, že ŠRT sa predsa len možno začne stavať. Objavila sa dokonca informácia, na základe ktorej by aj samotná Severoatlantická aliancia mala mať záujem, aby v prípade, že sa ŠRT stavať bude, bol stredoeurópsky prekládkový terminál na území niektorého z členských štátov NATO.

Plnou parou na voličov


POZNÁMKA

Plnou parou na voličov

Peter JÁNOŠÍK

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky už nie je medzi „živými“. Pomerom 140 : 7 sa sama – v nepriechodnej politickej situácii po páde vlády Petra Nečasa (ODS) – rozpustila. Stalo sa tak za dramatických okolností, keď poslanci za ODS počas hlasovania sálu opustili. Najmä oni dôrazne vystupovali proti rozpusteniu snemovne a vypísaniu predčasných parlamentných volieb.

Antibiotiká v mäse sú karcinogénne


potravinyManipulácia potravín farmármi zmobilizovala poľskú vládu

Antibiotiká v mäse sú karcinogénne 

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Technická soľ vo výrobkoch, znečistené práškové mlieko, mäso z uhynutých zvierat, antibiotiká v krmivách chovných zvierat – to sú prípady manipulácie s potravinami dovážanými do iných štátov zo susedného Poľska. Škandálne praktiky poľských výrobcov a dodávateľov odhalili kontroly vo viacerých krajinách EÚ. Po zverejnení nekalých praktík boli mnohé prípady potvrdené aj poľskými kontrolnými orgánmi.

Dvaja prezidenti z rôzneho cesta


Parenička PavolKOMENTÁR

Dvaja prezidenti z rôzneho cesta

Pavol PARENIČKA

Česko-slovenské vzťahy neboli za ostatných 150 rokov také dobré, čisté a úprimné, ako sú dnes – skutočne bratské, nadštandardné. Vráťme sa však na skok do minulosti, do polovice predminulého veku. Posledná veľká intelektuálska a kultúrna vlna z historických českých zemí smerovala na Slovensko počas bachovského neoabsolutizmu v 50. rokoch 19. storočia a pod Tatrami pôsobila do osudového roku 1867, teda do rakúsko-maďarského vyrovnania. Matica mala vtedy štyri roky. Maďari úmyselne zničili a vypovedali všetko české z „horného Uhorska“, aby zo Slovákov ľahšie uhnietli robotnú, bezduchú a poslušnú súčasť maďarského národa.

Kto opraví mladým mravy?


BROŽÍK webPOZNÁMKA

Kto opraví mladým mravy?

Ivan BROŽÍK

Kto zapríčinil tento úpadok, zosurovenie, zdivočenie mravov? Čo ľudstvo zviedlo s ducha veličavou vbŕsť do bahna?“ pýta sa bard slovenskej poézie Pavol Országh-Hviezdoslav. Respektíve, pýtal sa ešte na sklonku leta 1914. Sme takmer o sto rokov ďalej na historickej osi vývoja civilizácie a zdá sa, otázka je stále aktuálna. Klinickí detskí psychológovia bijú na poplach, že medzi mládežou už vo veku do trinásť rokov nevídaným spôsobom rastie brutalita, surovosť, bezcitnosť sprevádzaná vulgárnosťou, obscénnosťou a predčasnou sexualitou bez pozitívnej emócie. Bežní občania registrujú čoraz viac napadnutí zo strany maloletých, trestné štatistiky tiež vypovedajú o čomsi spoločensky neprijateľnom. Vyjadrovanie sa mnohých „detí“ sa obmedzilo na spojky a zámená a medzitým už len samé vulgarizmy. Surovosť a bezcitnosť časti tejto vekovej skupiny mládeže sa odzrkadľuje na porozbíjaných zariadeniach ihrísk, parkov, kúpalísk, verejných priestranstiev ako takých. Z času na čas sa médiá pozastavia nad tým, čo sa deje na našich športových štadiónoch. A to je asi tak všetko. Hneď v druhej ruke natŕčajú programovú ponuku plnú obscénností, surovostí, bitiek, zabíjania a volajú to prevzatými a nie celkom zodpovedajúco použitými termínmi od show až po thriller. Počítačové hry sú už takmer len o zabíjaní. Mnohí rodičia až príliš neskoro zisťujú, čomu sa ich ratolesť venuje mimo ich dohľadu.