3 otázky pre: Miroslava HOLEČKA, predsedu Spoločnosti svätého Gorazda


HoleckoBancej SENevďak k osobnostiam, čo nás dostali na kultúrnu mapu Európy

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

Ako by ste čitateľom SNN predstavili Spoločnosť svätého Gorazda, ktorej ste predsedom?

Spoločnosť svätého Gorazda (SSG) bola ustanovená pri príležitosti 15. výročia zrodu novodobej svätogorazdovskej tradície Slovákov – 27. júla 2004. Jej poslaním je odborná starostlivosť o rozvoj tejto tradície, a to skúmaním a približovaním diela prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu Gorazda.

Spoločnosť svätého Gorazda bola základným iniciátorom realizácie súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktoré by malo stáť na bratislavskom Hurbanovom námestí. Čo podľa vás spôsobuje neustále prieťahy pri realizácii tohto, pre národné povedomie dôležitého projektu?

Súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda má súčasným i budúcim generáciám pripomínať, že vďaka ich dielu sme sa už v IX. storočí ocitli na kultúrnej mape Európy a sveta. Toto dielo výrazne prispelo k vytvoreniu identity a štátnosti našich predkov, zároveň ním obohatili európske i svetové kultúrne dedičstvo originálnym kultúrno-civilizačným vkladom. Cyril a Metod sa aj vďaka tomuto dielu na našom území stali spolupatrónmi Európy. Neustále prieťahy pri realizácii tohto originálneho projektu spôsobuje neúcta k všetkému vyššie uvedenému a snahy zabrániť osadiť v hlavnom meste SR kresťanský symbol európskeho významu.

Na budúci rok oslávime 1 150. výročie príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. Môžete prezradiť niektoré zaujímavé podujatia, ktorými sa do osláv zapojí Spoločnosť svätého Gorazda?

SSG v spolupráci najmä s Národným osvetovým centrom a Maticou slovenskou uskutoční okolo15 celoštátnych a medzinárodných aktivít. Z už v poradí 24. svätogorazdovských dní uvediem len pre ilustráciu Gorazdov literárny Prešov, Gorazdovo výtvarné Námestovo, Gorazdovu duchovnú pieseň, ďalej odborno-umelecké podujatia Vďakyvzdanie za písmo k priblíženiu myšlienkového odkazu diela Cyrila a Metoda do našej národnej, kultúrnej i kresťanskej prítomnosti.

rPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.