A ty musíš z kola von...


Trend zániku malých a stredných firiem varuje – treba ho okamžite zastaviť!

A ty musíš z kola von...

Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN

Už to nie je obyčajné detské odpočítavanie. Je to séria ľudských tragédií a živná pôda pre razantný nárast nezamestnanosti na Slovensku. Nárast krachu malých a stredných podnikov za jeden štvrťrok o takmer 40 percent je desivé svedectvo neprajnej súčasnosti. „Mikro, malé a stredné podniky (MSP) sú hnacou silou európskeho hospodárstva. Sú základným zdrojom pracovných príležitostí, vytvárajú podnikateľského ducha a inováciu v EÚ, teda sú rozhodujúcou podporou konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Nová definícia MSP, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2005, predstavuje rozhodujúci krok na skvalitnenie podnikateľského prostredia MSP a má za cieľ podporu podnikania, investícií a rastu. Táto definícia sa formovala na základe rozsiahlych konzultácií so zainteresovanými účastníkmi, čo potvrdzuje, že načúvanie malým a stredným podnikom je kľúčom k úspešnej realizácii lisabonských cieľov.“ Toto vyhlásil v roku 2005 Günter Verheugen, člen Európskej komisie zodpovedný za podnikanie a priemysel.

AKO U NÁS?

Podľa najnovších údajov v prvom štvrťroku tohto roku bolo vyhlásených 186 konkurzov malých firiem, čo predstavuje medziročný nárast o 36,8 percenta. „Dôvodom je okrem iného – podľa vyjadrení kompetentných predstaviteľov v sektore malých a stredných firiem – najmä pretrvávajúca hospodárska neistota, nepriaznivý stav podnikateľského prostredia, problémy v oblasti vymožiteľnosti práva a zvýšenie daní a odvodov. Navyše veľké firmy neplnia záväzky voči malým firmám, čo je tiež dôvod, pre ktorý malé firmy nedokážu prežiť,“ tvrdí Andrej Danko, predseda Slovenskej národnej strany.

V celej Únii vzniká v protiklade so situáciou u nás čoraz viac mikropodnikov. Dokonca aj v Grécku, ktoré malo podľa všetkého zbankrotovať už minulý rok a na záchranu hospodárstva ktorého sme prispeli aj zo Slovenska. V iných členských krajinách Únie, teda najmä v jej „starých“ členoch, sa zlepšuje dostupnosť kapitálu. To predstavuje trvalý problém, s ktorým sa MSP stretávajú najmä preto, že často nemôžu poskytnúť také záruky, aké požadujú tradiční veritelia. V starej Európe sa tento problém rieši tak, že sa uľahčuje financovanie akciového kapitálu MSP zvýhodnením niektorých investorov, akými sú regionálne fondy, spoločnosti s rizikovým kapitálom a obchodní podporovatelia , bez toho, aby podnik prišiel o svoje postavenie MSP. To isté sa vzťahuje aj na malé orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom menej ako 10 miliónov eur a s menej ako 5 000 obyvateľmi. Tieto orgány môžu do MSP investovať do určitého percenta bez toho, aby bol daný podnik znevýhodnený pri žiadosti o udelenie grantu.

MOTIVAČNÉ PROSTREDIE

Danko Michelko SE

Predseda SNS Andrej Danko.

Zvýšenie dane z príjmu, zmeny Zákonníka práce a zmeny pri dohodách o pracovnej činnosti či pri dohodách o vykonaní práce a zvýšenie odvodov sú likvidačné pre všetky podnikateľské subjekty, ale najmä pre malé podniky, ktoré sú v čase hospodárskej krízy zraniteľnejšie. Posilnenie a naštartovanie ekonomiky spočíva najmä v rozvoji malých firiem, ktoré predstavujú nezanedbateľné percento podnikateľských subjektov.

Vláda by nemala na podnikateľov pôsobiť demotivačne a hľadať príjmy skôr v škrtoch na výdavkovej strane štátu a pri plytvaní s verejnými financiami,“ vyhlásil najnovšie Andrej Danko s tým, že zvýšenie daní a odvodov pre malých podnikateľov neprinieslo vyššie príjmy do štátneho rozpočtu. „Jedinými privilegovanými sú v týchto prípadoch monopolné nadnárodné koncerny. SNS preto vyzýva na návrat k rovnej dani, zníženiu odvodov a zrovnoprávnenie nadnárodných a malých podnikateľských subjektov,“ konštatuje Andrej Danko.

UŽITOČNÝ DIKTÁT

Európska únia v záujme skoncovania s praxou oneskorených platieb prijala smernicu 2011/7/EÚ O boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Podľa smernice sú orgány verejnej moci povinné uhrádzať platby za tovar a služby do 30 kalendárnych dní alebo, za veľmi výnimočných okolností, do 60 dní. Podniky by mali uhradiť svoje faktúry do 60 kalendárnych dní, ak sa výslovne nedohodli inak a ak to nie je značne nevýhodné pre veriteľa. Aspoň teda to. Lenže čakal by sa i ďalší podporný krok pre MSP aj zo strany našej domácej vlády. Jeden sa rysuje v podobe úpravy účtovania používania motorových vozidiel na ciele podnikania. To však už je iná téma. Aj o nej vám prinesieme informácie v niektorom z najbližších vydaní Slovenských národných novín.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.