Ako uspokojiť poškodených matičiarov...


zlato štvorecInvestície predchádzajúceho vedenia Matice slovenskej do PDSI nie sú trestným činom

Ako uspokojiť poškodených matičiarov...

Ján ČERNÝ – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V uplynulých týždňoch sa na stránkach jedného nášho ekonomického denníka objavili viaceré údaje o „zvrate“ v kauze Podielového družstva Slovenské investície (PDSI), ktorú iniciovalo nové vedenie Matice slovenskej (MS). Mnohé uverejnené tvrdenia však nezodpovedajú skutočnosti. Je zarážajúce, že práve periodikum s podtitulom „ekonomické“ si neoveruje fakty.

Slovenské národné noviny (SNN) fakty a skutočnosti preverili, aby matičiari dostali naozaj presné informácie v takej citlivej záležitosti, akou sú „stratené“ vklady v PDSI. Prvým údajom, ktorý treba spresniť, je „milión“ chýbajúci Národnému pokladu. Ide presne o sumu 763 460 eur, teda o štvrtinu nižšiu.

POBÚRENÁ MATICA

Nemožno súhlasiť ani s tvrdením, že za túto stratu „nebude potrestaný nik.“ Ide o hrubú dezinformáciu. Trestné stíhanie proti bývalému vedeniu MS bolo totiž vlani v decembri zastavené v konkrétnej veci – v súvislostiach so zlou investíciou. Zle investovať však v trestnom práve SR neznamená spáchať trestný čin. Potvrdila to aj policajná hovorkyňa Petra Hrášková: „Skutok nie je trestným činom.“ Naopak, porušením práva platného na Slovensku by bolo, ak by sa dokázalo napríklad, že zlyhal dohľad Národnej banky Slovenska v tejto veci. Alebo ak by sa zistilo, že poisťovňa poisťujúca vklad do PDSI odmieta vyplatiť škodové plnenie. Takže nemožno konštatovať, že definitívne nebude nik potrestaný.

poklad MSSpomínané periodikum uverejnilo citát predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča, v ktorom sa uvádza, že „sme presvedčení, že každý občan, ktorý venoval takmer celé životné úspory, musí byť pobúrený takýmto rozhodnutím orgánov štátu“. Nuž, treba súhlasiť s Mariánom Tkáčom, pokiaľ ide o morálne postoje a zdá sa aj – ak máme na mysli všetky kroky, ktoré by orgány štátu mohli a mali vykonať s cieľom, aby sa kdesi alebo komusi zosobnila zodpovednosť za stratu trištvrte milióna. Či už voči nejakej inštitúcii alebo jej predstaviteľom. Ak by totiž všetko v celom systéme investícií a existencii podielových družstiev fungovalo podľa našich platných zákonov, nemohlo by sa stratiť ani euro. Tu by mal štát konať.

■ KONKURZNÉ KONANIE

Veľa by mohlo napomôcť aj konkurzné konanie. Pretože zbankrotované družstvo PDSI predsa len po sebe zanechalo hmatateľné dôkazy o spôsobenej škode. Napríklad v podobe zmeniek. Nadácia Matice slovenskej má zmenky na sumu 763 460 eur a na našu otázku jej predstaviteľ, správca Nadácie Jozef Steiner priamo odpovedal, že zo strany správcu konkurznej podstaty nateraz nenastala ochota akceptovať tieto zmenky ako konkurznú požiadavku. Uvidíme teda, či sú tie zmenky aj reálne vymožiteľné. Na Slovensku je približne 3 200 podielnikov skrachovaného družstva. Z nich sa o náhradu škody prihlásilo dvetisíc. Takmer všetci sú vo vyššom dôchodkovom veku. Aj z tých dvoch tisíc boli uznané nároky iba časti. Spoločnosť má chrániť svojich občanov. A s mimoriadnou pozornosťou má stáť za slabými, starými a chorými. Inak to nie je dobrá spoločnosť. Výsledky konkurzného konania nie sú známe a nevedno, ako vôbec skončí.

KOORDINÁCIA KROKOV

V petícii Matice slovenskej za zistenie skutočného stavu Národného pokladu, ktorú inicioval známy slovenský herec a umelec Jozef Šimonovič, sa okrem iného píše: „Žiadame Nadáciu Matice slovenskej, aby zverejnila správu o skutočnom stave verejnej zbierky na Národný poklad Slovenskej republiky v peňažnej, vo vecnej a v kovovej podobe. Žiadame  príslušné orgány verejnej správy, aby poskytli súčinnosť orgánom Matice slovenskej pri zisťovaSTEINER národný pokladní skutočného stavu Národného pokladu Slovenskej republiky.“ Nadácia Matice slovenskej prostredníctvom správcu Jozefa Steinera zareagovala: „Budem rád, keď predseda Matice pristúpi na stretnutie zástupcov MS a Nadácie MS, kde si veci vysvetlíme, a dúfam, že sa dohodneme na koordinovanej spolupráci.“

SNN zisťovali, ako to so zastavením trestného stíhania vo veci investícií Nadácie MS do PDSI v skutočnosti bolo. Zastavila stíhanie prokuratúra alebo vyšetrovateľ? Odpoveď nám poskytol hovorca prokuratúry René Vaněk: „Vo veci, o ktorú sa zaujímate, bolo skutočne 17. 12. 2012 bratislavským vyšetrovateľom zastavené trestné stíhanie podľa § 215, teda že skutok nie je trestným činom.“ Zaujímalo nás tiež, ako vysvetliť údajné „zasiahnutie“ prokuratúry do práce vyšetrovateľov už na začiatku minulého roka. „... predtým už 25. 1. 2012 prokurátorka OP I zrušila uznesenie o vznesení obvinenia Vojtechovi P. a prikázala vyšetrovateľovi, aby vo veci opätovne konal a rozhodol. Trestné stíhanie vo veci bežalo ďalej,“ ponúkol nám presné vysvetlenie hovorca R. Vaněk.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.