Budova literárnej pospolitosti má byť nepredajná


Dom spisovatelov BA štvorecČlenské zhromaždenie Spolku slovenských spisovateľov prijalo riešenia

Budova literárnej pospolitosti má byť nepredajná

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

V utorok 28. mája v Bratislave najvyšší orgán Spolku slovenských spisovateľov (SSS) zvolil nové vedenie tohto občianskeho združenia. Členské zhromaždenie vo voľbách okrem iného potvrdilo, že budova Domu spisovateľov na Laurinskej 2 v Bratislave je aj naďalej nepredajná a jej prenájom realitnej firme treba prehodnotiť tak, aby literáti mohli svoj majetok zmysluplne využívať.

Členské zhromaždenie SSS zvolilo do funkcie čestného predsedu Petra Jaroša a Jaroslava Rezníka staršieho, predsedom spolku sa stal Miroslav Bielik. V novom predstavenstve SSS sú: Július Balco, Boris Brendza, Ján Čomaj, Pavol Dinka, Marián Grupač, Emil Holečka, Margita Ivaničková, Teodor Križka, Matúš Kučera, Roman Michelko, Jozef Mikloško, Ján Tazberík, Jozef Vladár a Jozef Zavarský. V kontrolnej komisii sú: Štefan Cifra, Anton Hrnko, Dušan Jarina, Radislav Kendera a Imrich Sedlák.

REKONŠTRUKCIA POZASTAVENÁ

Podľa uznesenia požiadavka na celkovú rekonštrukciu spisovateľskej budovy na Laurinskej 2 v Bratislave nie je akútna a primeraná, pretože budova nie je zatiaľ v takom stave, aby sa muselo okamžite pristúpiť k tomuto kroku. Potvrdilo sa, že uznesenie členského zhromaždenia zo 16. marca 2010, bod 6: „Zaväzuje predsedu a predstavenstvo SSS dôsledne rešpektovať zásadu, že budova SSS a AOSS na Laurinskej 2 v Bratislave je nepredajná,“ zostáva aj naďalej v platnosti. Uznesenie ukladá vedeniu aj preskúmanie platnosti zmluvy o celoplošnom prenájme budovy na Laurinskej 2 a v prípade možnosti jej zrušenia ju vypovedať alebo nájsť spôsob podania žaloby na jej neplatnosť. V prípade nemožnosti nájomnú zmluvu na celoplošný prenájom budovy zrušiť, treba dosiahnuť na základe rokovania s nájomcom výhodnejšie podmienky, vrátane akceptovania potrieb súvisiacich s činnosťou Spolku slovenských spisovateľov. To znamená zachovať v budove na Laurinskej 2 sídlo Spolku slovenských spisovateľov, jeho vydavateľstva a časopisov a nájsť možnosti, ako v priestoroch budovy obnoviť alebo vytvoriť nové kníhkupectvo zamerané na predaj slovenskej pôvodnej literatúry. Tiež sa má prerokovať s nájomcom budovy a s Literárnym fondom zachovanie Klubu spisovateľov.

■ NEZÁVISLÝ AUDIT

Má sa zabezpečiť aj nezávislý externý audit za celé obdobie, počas ktorého Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vykonávala správu spoločnej budovy SSS a AOSS; podľa výsledkov auditu právnymi prostriedkami vymáhať náhradu všetkých škôd, ktoré AOSS spôsobila nehospodárnym a nezodpovedným konaním, vrátane sprenevery finančných prostriedkov účtovníčkou AOSS. Zároveň sa bude rokovať s veriteľmi energetických spoločností o predĺžení splatnosti pohľadávok.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.