Chýba nám národná zrelosť a pokora


ivan brožíikPOZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Istý šéfredaktor istého internetového portálu v predvečer sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda napísal: „Záľuba v hľadaní paralelných hrdinov k svätcom-panovníkom našich regionálnych susedov nás priviedla do situácie, keď oslavujeme niečo, o čom vedecká obec vie, že sa nedá určiť.

Nič také, ako ‚cyrilometodejská tradícia‘ neexistuje, nevieme, čo by to malo byť, či to je účes na Metodov spôsob alebo móda Cyrilových sandálov...“ Preto sa vraciam o päť rokov skôr na Devín a k príhovoru kardinála Jána Chryzostoma Korca. „Mnoho nám chýba do národnej zrelosti. Príslušníci iných národov si kladú ruku na srdce pri speve štátnej hymny a pri úklone pred štátnym znakom. U nás niektorí, a to nielen mladí ľudia, sa správajú ako národní bezdomovci – nevedia si ceniť ani národ, ani si nectia štátny znak, ani štátnu hymnu.... Nedostatkov a nerestí máme na Slovensku viac. Niektoré naše elektronické i printové masmédiá nielenže nebudujú život národa a štátu, lež ho skôr nahlodávajú a podkopávajú. Pri rozdielnych názoroch na niektoré problémy nevieme, čo je ľudský dialóg. Protivníka v názore pokladáme často za nepriateľa,“ varoval v roku 2007 počas štátneho sviatku dvoch vierozvestcov kardinál a človek, za ktorého zdravie sa v nedávnych dňoch modlili mnohí Slováci. Zamyslieť sa nad, žiaľ, nadčasovými slovami kardinála Korca by mohol nielen ten pseudopublicista, ktorý nevie, či cyrilo-metodská tradícia je účes na Metodov spôsob. Ak by, pravda, mal čím. „Dnešný sviatok sv. Konštantína a Metoda neslávime plytko a naprázdno, ale ako ozajstný sviatok národa, celého Slovenska aj s jeho národnosťami, s ľudskou opravdivosťou a hĺbkou i radosťou ducha. Svätoplukove prúty akoby boli znova zviazané, a tým pevné. Ak to vydrží, bude to osožiť nám i našim vzťahom k Európe a k svetu. Cyrilo-metodská tradícia vstúpila v priebehu stáročí do všetkých odvetví národného, náboženského a kultúrneho života Slovákov. Stala sa tradíciou národotvornou. Bolo prirodzené, že Slovensko pri tvorbe svojej Slovenskej republiky do preambuly ústavy, svojho najvyššieho zákona, zakotvilo cyrilo-metodský odkaz. Tým pripomíname sebe, Európe i svetu tisícročné korene nášho kultúrneho, duchovného a národného života, ba aj svoju dávnu štátnosť. To je výraz našej hrdosti. Má to význam pred Európou a svetom. A pre nás je to výzva. Výzva pre našu generáciu. Zdravo rozvíjať národný život, jeho materiálne i duchovné hodnoty a tým vernosť kresťanským zásadám života, ktoré nás zachraňovali v celých dejinách. O toto všetko sa hodno usilovať a za toto všetko sa hodno i modliť slovami žalmu: Bože, nauč nás rátať naše dni, aby sme nadobudli múdrosť srdca!“ K slovám kardinála Jána Chryzostoma Korca nemám čo dodať, iba ak poprosiť o trochu pokory.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.