Európska komisia kritizuje nezamestnanosť na Slovensku


EÚ vlajkyNegatívne sociálne dedičstvo pravicovej vlády registrujú aj v Bruseli

Ivan BROŽÍK

Štartovací termín pre konsolidáciu, teda ozdravovanie verejných financií na Slovensku, malo závisieť od toho, akú hodnotiacu správu a prognózu nám pošle z Bruselu Európska komisia (EK). Ak bude obsahovať nedôveru k plánovanému tohtoročnému deficitu na úrovni 4,6 percenta a bude prognózovať vyšší rozpočtový schodok okolo 5 percent, tak nás ešte tento rok čakajú konsolidačné opatrenia. 

„Ak by však boli správy také, že deficit je reálny na úrovni 4,6 percenta a že je reálny aj slušný hospodársky rast, tak potom by konsolidácia nastala až 1. januárom 2013,“ vyhlásil ešte pred zverejnením správy EK premiér Robert Fico. Verdikt je už známy. Z hľadiska opatrení zameraných na štátny rozpočet komisia uviedla, že rozpočtový deficit zostáva vysoký zo strednodobého hľadiska. V oblasti konsolidácie fiškálnej politiky pre Slovensko ostáva aj naďalej veľkou výzvou zlepšenie situácie v daňovej politike a vo vymáhateľnosti daní.  Ekonomický rast na Slovensku by mal dosiahnuť úroveň 1,8 percenta v roku 2012, uvádza sa v najnovšej hodnotiacej správe Komisie o situácii na Slovensku. Komisia „nás“ upozorňuje na viaceré negatíva, nielen základné hospodárske čísla štátu.

  • ZAMESTNANECKÁ POLITIKA

vláda SRPodľa správy dedičstvom minulej vlády je skutočnosť, že situácia na pracovnom trhu na Slovensku čelí viacerým serióznym výzvam, najmä vysokej miere nezamestnanosti, ktorá aj tento rok pretrváva na hranici okolo 13 percent a jej mierne zníženie sa očakáva až v roku 2013. Najväčšie rezervy má podľa Komisie Slovensko v oblasti reforiem pracovného trhu a systému vzdelávania a odbornej prípravy. Týmto výzvam, teda vysokej miere nezamestnanosti, najmä v radoch mládeže, nedostatočnej odbornej príprave a slabému vzdelávaciemu systému, sa podľa EK musí Slovensko najviac venovať, ak chce, aby došlo k zlepšeniu celkovej situácie na domácom pracovnom trhu. Z hľadiska nezamestnanosti komisia spresnila, že nejde len o nadmieru vysoký počet ľudí bez práce v mladom veku alebo v takzvaných zraniteľných skupinách, ale celkovo z dlhodobého hľadiska zostáva nezamestnanosť jednou z najvyšších v Európskej únii. Komisia upozornila, že daňové zaťaženie je na Slovensku príliš vysoké pre zamestnancov s nízkymi príjmami a iba nepatrná časť z ľudí, ktorí poberajú sociálne dávky, má záujem zameniť túto situáciu za slabo platené pracovné miesto.

  • KDE ZABRAŤ

„Odporúčania, ktoré Európska komisia tlmočila, hodnotia minulú vládu a ja som veľmi rád, že Programové vyhlásenie vlády aj prvé konkrétne kroky, ako boj proti daňovým únikom, konsolidácia verejných financií či reforma penzijného systému, tieto opatrenia zohľadňujú,“ povedal predseda vlády Robert Fico. K odporúčaniam Európskej komisie sa podľa neho budeme stavať zodpovedne, ale zároveň aj citlivo. „V prípade lepšieho využívania majetkových daní musíme veľmi citlivo zvažovať lokalitu majetku aj schopnosť človeka zaplatiť túto daň. Budeme chrániť verejnosť pred veľkým daňovým zaťažením,“ skonštatoval predseda vlády. Pripomenul, že boj proti daňovým únikom sa stal jedným z pilierov konsolidácie verejných financií a tiež pilierom získavania zdrojov na naplnenie štátneho rozpočtu. Vzhľadom na zlú situáciu vo Finančnej správe SR, vláda potrebuje určitý čas na stabilizáciu systému a následné naštartovanie opatrení. „Pustíme sa proti tým, ktorí berú peniaze, ktoré by mali skončiť v štátnej pokladnici,“ zdôraznil premiér. „Pri príprave Programového vyhlásenia vlády sme správne identifikovali priority a verím, že v budúcnosti bude konštatované, že Slovensko veľmi jasne a konštruktívne reagovalo na dané odporúčania,“ povedal predseda vlády Robert Fico.

  • EUROKOMISÁR PRIDÁVA

Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič k tomu, čo na základe hodnotiacej správy EK Slovensko ešte bude musieť urobiť, dodal: „Ide o zmeny v dôchodkovom systéme. Z pohľadu Európskej komisie je slovenský dôchodkový systém dlhodobo neudržateľný, reformovať bude treba prvý aj druhý pilier a potrebné bude aj prispôsobiť vek odchodu do dôchodku vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku. Musíme vytvárať nové pracovné miesta.“ V tejto súvislosti ide napríklad o program tvorby nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných, ktorý bude financovaný prostredníctvom realokácie peňazí z eurofondov. Predseda vlády Fico už aktuálne požiadal Európsku komisiu o pružnosť, aby vláda mohla tieto finančné prostriedky využiť už na jeseň a začať nové pracovné miesta vytvárať.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.