Globálny sociálny parazitizmus je infekciou planéty


banánová republikaSúčasný ekonomický systém je ako ruleta – bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú

Globálny sociálny parazitizmus je infekciou planéty

Preklad z ruštiny: PhDr. Jozef MIŽÁK, Tibor KOREČKO – Foto: en.wikipedia.org

Vedecké centrum politického myslenia a ideológie v decembri minulého roka v Moskve zorganizovalo medzinárodnú vedecko-spoločenskú konferenciu na tému Globálny sociálny parazitizmus – 100 rokov Federálneho rezervného systému (FED). Na konferencii sa zúčastnilo vyše dvesto vedcov, pedagógov, ekonómov, predstaviteľov spoločenských organizácií, novinárov, politológov, právnikov, podnikateľov i radových občanov z ôsmich štátov. Jedným zo základných pojmov konferencie bol index parazitizmu. Definujú ho ako pomer úrovne spotreby konkrétneho štátu v rámci svetového hrubého domáceho produktu (HDP) k úrovni jeho vkladu do svetového HDP. Na základe toho možno štáty rozdeliť do dvoch charakteristických skupín: na požieračov (tu patria USA, Anglicko, Juhoafrická republika) a donátorov (takými sú trebárs Rusko, Čína, ale aj Slovensko).

SVETOVÉ KASÍNO

Dnešný svetový ekonomický systém, zvaný aj svetové kasíno, je nastavený tak, že bohatí sa stávajú ešte bohatšími a chudobní chudobnejšími. „Kasíno“ však zle gazduje a hrozí mu bankrot. Preto ak je dobrým zvykom priať jubilantovi pri jeho okrúhlom výročí mnoho ďalších rokov života, v prípade storočnice Federálneho rezervného systému (FED) to tak nie je. Preto sa robí analýza terajšieho stavu a na jej základe bude potrebné urobiť zmeny, ktoré by viedli k ozdraveniu a udržateľnému modelu života. Vírus už príliš hlboko napadol živý organizmus našej planéty a hrozí, že parazit zničí svojho nositeľa. Preto je potrebné a životne nutné ho z organizmu vylúčiť.

Z vystúpení na konferencii zaujalo vystúpenie ruského spisovateľa Nikolaja Starikova, ktorý v historickom exkurze pripomenul, ako sa zakladal FED, hovoril o jeho pôvodných cieľoch spred sto rokov a zhodnotil, do akej miery sa tieto ciele splnili a čo z toho vyplýva. V úvode vymedzil samotný názov „jubilanta“: „My všetci veľmi dobre vieme, že on vôbec nie je taký, za aký sa vydáva. Nie je to štátna, ale súkromná štruktúra, to znamená, že nemôže byť federálny. Všetci tiež vieme, že rovnako tak nie je nijakou rezervnou štruktúrou. Pretože peniaze, ktoré tlačí zo vzduchu, nie sú kryté ničím, nijakou rezervou. To znamená, že nie je ani rezervný. S tretím slovom, ktoré figuruje v názve, je ťažko nesúhlasiť – systém. Je to naozaj systém. Preto aj navrhujem volať ho jednoducho Systém. Jednak zo zreteľa ekonómie súčasnosti a tiež aby bola zreteľná jeho podstata...“

peniaze

■ CIELE SYSTÉMU

Aké boli ciele tých, ktorí vymysleli a založili tento Systém? Najprv treba povedať, že bol založený o niečo skôr než pred sto rokmi (teda prv ako v roku 1913). V tejto súvislosti je dôležitý rok 1694, keď vznikla Bank of England – prvé novodobé moderné emisné centrum, ktoré počas určitej expanzie Veľkej Británie do USA založilo v Spojených štátoch čosi ako svoju filiálku s názvom Federálny rezervný systém (FED). Systém má teda hlbšie historické korene. Ľudia, ktorí ho vymysleli, nežili až v 20. storočí. Nenosili len čierne cylindre či klobúky charakterizujúce strýčka Sama, ale aj celkom iný odev príslušný svojej dobe – ešte stredoveku... „Vďaka nekontrolovanej emisii vybraných valút niektorých štátov umožňuje tento Systém vysávať zdroje z iných štátov. V skutočnosti prakticky vyciciavať zdroje z väčšiny krajín našej planéty a prečerpávať ich do pár štátov, ktoré voláme štátmi – parazitmi. Je to naozaj tak. Absolútne s tým súhlasím. Otázka: Je konečným cieľom založenia tohto Systému samotný parazitizmus, teda to, že sa zlepšuje život jedných na úkor druhých? Podľa môjho názoru, toto je len vedľajším zámerom. Podstatu predstavuje to, čo tvorí obsah záujmu početných vodcov a štátnych činiteľov mnohých epoch – moc nad svetom. Tento systém je koncipovaný ako nástroj podrobenia si ľudstva, ako inštrument nastolenia globálnej moci.“

ZRKADLO DNEŠKA

Dnes je tu presne ten istý systém: Vysávajú sa zdroje z mnohých štátov, prečerpávajú sa do USA a Amerika má napríklad možnosť zostavovať vojenský rozpočet prakticky rovnajúci sa vojenským rozpočtom všetkých ostatných štátov... Systém, ktorého naakumulované zdroje dovoľujú ohlupovať mozgy veľkej časti obyvateľstva planéty nahovárajúc im, že vysoká životná úroveň, slušný štandard, nové diaľnice – nie sú dôsledkom toho, že sa peniaze prečerpávajú z jedného konca sveta na druhý, ale je to vraj preto, že tam je viacstranícky parlamentný demokratický systém, ktorý údajne anglosaským národom a ich spojencom umožňuje dosahovať akési vyššie vedomie, než majú iné národy sveta. No skrátka nezmysel. Tento propagandistický nezmysel sa rozplynie ako ranná hmla, len čo sa obyvateľom týchto štátov zníži životná úroveň, pretože tieto tvrdenia sú založené práve na vysokých životných štandardoch. Systém teda nesmie v nijakom prípade dovoliť zníženie týchto životných štandardov bez ich určitého „vážneho, seriózneho“ objasnenia. Za také sa považuje vážny vojenský konflikt alebo globálna ekonomická kríza, ako to vnímame aj dnes.

NIČ NOVÉ POD SLNKOM

Teraz o tom, ako sa tieto ciele dosahovali a ako sa dosahujú aj v súčasnosti. Nič nové pod slnkom. Ničím iným iba úplatkami, vraždami, vojnami, informačnými lžami. Takýmto spôsobom Bank of England vytvorila najprv prechodné štruktúry, ktoré vošli do histórie USA pod názvom „prvá banka“ a „druhá banka“. Boli to prakticky totožné štruktúry FED-u, len pod iným názvom a s obmedzeným časovým pôsobením. Dostali licenciu na dvadsať rokov. Po uplynutí tejto lehoty americkí zákonodarcovia zastavili činnosť týchto bánk, ale dialo sa to za veľkého odporu, vrátane atentátu na prezidenta Anrewa Jacksona. Dejiny USA zaznamenávajú atentáty na ďalších štyroch prezidentov. Ak pozorne skúmame príbehy týchto prezidentov a zameriame sa na príčiny ich zabitia, vidíme, že Abrahám Lincoln, William McKinley a James Garfield, tiež John F. Kennedy boli zabití pre svoje spory s bankármi.

VEĽKÁ DEPRESIA

FED bol založený ako následok vzniku krízy, ktorá bola v USA umelo vyvolaná. FED okamžite začal pracovať na tom, že vyvolal ďalšiu recesiu, ktorá vošla do histórie pod názvom Veľká depresia. Na pozadí nej bankári skúpili celý systém ekonomiky USA, nakoniec si podmanili celú Ameriku a nastavili kurz k druhej svetovej vojne. Urobili tak najmä preto, že skúsenosť z prvej svetovej vojny im ukázala, že vojna je veľmi dobrý spôsob zničenia nie iba štátov – impérií, ktoré im konkurovali svojimi vlastnými, zlatom krytými valutami, ale aj finančných systémov týchto mocností. Po zničení hlavných mocností Európy v prvej svetovej vojne si libra uchovala svoj dominujúci vplyv, no dolár sa postupne stával hlavnou svetovou valutou. Po druhej svetovej vojne sa už karta obrátila. Treba si však uvedomiť, že všetko sú to ohnivká jedného reťazca. Boli to bankári Bank of England, ktorí založili FED, alebo proste Systém v Spojených štátoch, a týmto spôsobom spojili vzájomne medzi sebou dve časti anglosaského sveta. To je paradox! Kedysi americkí slobodymilovní kolonisti bojovali za právo raziť svoje vlastné mince, emitovať svoje vlastné bankovky, mať vlastné peniaze. Veľmi dobre si totiž uvedomovali, že peniaze emitované Anglickou bankou prečerpávajú časť zdrojov z americkej kolónie do Anglicka. Prešlo však rovných sto rokov, teda asi toľko času, za aký si Veľká Británia podrobila Spojené štáty americké a USA sa premenili zo štátu najviac milujúceho slobodu na štát, ktorý je sám svetovým žandárom. Všade teraz oni zavádzajú systém, ktorý ako vysávač vyťahuje svetové zdroje na prospech tzv. „Zlatej miliardy“.

TICHÁ GENOCÍDA

Ukazuje sa, že vysoká životná úroveň nie je cieľom, ale iba prostriedkom. Ak by išlo iba o vytvorenie materiálnych zdrojov a ich prečerpanie z jedného konca planéty na druhý, nekultivovali by sa tie morálne princípy, ktoré vedú k degradácii ľudstva, nerazila by sa politika tichej genocídy, kde (ako vidíme) sa vštepujú hodnoty bezdetných rodín, nekonečnej spotreby a podobne. Cieľom sú presne tie morálne normy, ktoré sa dnes kultivujú: gay-parády či zákony o rovnosti pohlavia. Ako to súvisí s peniazmi? Nuž, to je základná požiadavka, ktorá je nevyhnutnou súčasťou toho sveta, ktorý oni budujú. Pretože potrebujú moc nad svetom, pretože oni chcú rozložiť všetkých. Chcú zničiť rodinu, chcú zničiť národné štáty, ktoré pre nich predstavujú prekážku. Chcú všetko! Preto ešte potrebujú dosť veľa peňazí na to, aby sa tento Titanik udržal na hladine zo dvadsať rokov. Oni chcú všetko. Ich konečným cieľom je globálna dominancia. A o tom, že chystajú novú vojnu, niet žiadnych pochýb. Pozrite sa na to, čo sa deje na Blízkom východe, všimnime si to, čo chystajú v Strednej Ázii, pozrite sa na to množstvo zbraní, ktoré sa nahromadilo v tomto novom „šťastnom“ svete ...

Krátené a redakčne upravenéPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.