Kam smerujú podobné aktivity našich spoluobčanov iných národností?


V Rimavskej Sobote prebieha petícia za dvojjazyčné názvy v maďarčine

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

V týchto dňoch až do konca novembra prebieha v Rimavskej Sobote petícia, v ktorej niektorí občania žiadajú samosprávu, aby bolo dodržiavané VZN 51/2000 o používaní jazyka maďarskej (prečo práve a iba tejto?) menšiny a tiež Zákon č. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín. V meste a jeho mestských častiach podľa zdroja www.gemerland. sk z 12. 11. 2012 autorka Marta Kanalová uvádza k petícii, že v gemerskom okresnom meste žije okolo 30 percent občanov Slovenskej republiky hlásiacich sa k maďarskej menšine.

Podľa nás si však nikto netrúfa odhadnúť, koľko občanov sa pri nedávnom štatistickom sčítaní obyvateľstva prihlásilo na juhu Slovenska k maďarskej menšine, hoci v skutočnosti majú inú, napríklad rómsku národnosť...

  • ZBYTOČNOSŤ

Vráťme sa však k petícii v Rimavskej Sobote. Podľa slov predsedu petičného výboru Štefana Szökeho ide o to, aby sa označenie mestského úradu, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta i mestských zariadení uvádzalo aj v jazyku maďarskej národnostnej menšiny v identickej veľkosti, vo farebnom vyhotovení a rovnakým typom a veľkosťou písma ako označenia v štátnom jazyku. Podľa našich zistení však v meste a jeho priľahlom katastrálnom území zákony upravujúce vzťah štátu k menšinám porušované nie sú. Teda podľa nášho zdroja z Rimavskej Soboty petícia je kopaním do otvorených dverí. Iniciátori petície chcú, aby v maďarskom jazyku boli aj dôležité informácie, oznamy v mestskom rozhlase, uznesenia orgánu mesta alebo iné oznamy samosprávy určené verejnosti zverejnené na úradnej tabuli i na mestskej internetovej stránke.

„Petíciu zatiaľ podpísalo okolo štyristo občanov. Väčšinou sme sa stretli s priaznivými ohlasmi nielen zo strany príslušníkov maďarskej menšiny, ale aj zo strany Slovákov. Mnohí z nich tiež podpísali petíciu. Pri zbieraní podpisov som však dostal jednu slovnú facku, že načo to robíme,“ skonštatoval na internete Štefan Szöke. Ďalšími členmi petičného výboru sú Ing. Tibor Pelle, Mgr. Karol Vasköi, Ing. Jozef Csirke z Rimavskej Soboty a Július Cerovsky z Rimavských Janoviec. Petícia vraj bude prebiehať do konca tohto novembra. Podľa zákona, ak by jej iniciátori získali dostatok podpisov, musí ju posúdiť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a potom sa ukáže, či je oprávnená.

  • PRIMÁTOR NEVIE

Jozef Šimko primátor R. SobotaSlovenské národné noviny v tejto súvislosti požiadali primátora mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Šimka o krátky rozhovor:

Je petícia v súlade so zákonmi Slovenskej republiky?

„Neviem sa k tomu zatiaľ kompetentne vyjadriť, keďže petícia, na ktorú sa pýtate, nebola ešte doručená mestskému úradu.“

Koľko občanov maďarskej národnosti reálne žije v meste Rimavská Sobota?

„K maďarskej národnosti sa hlási 7 332 občanov, čo je 31,54 percenta stálych obyvateľov mesta.“

Koľko obyvateľov celkom má mesto aktuálne podľa ostatného sčítania a údajov štatistického úradu?

„Aktuálny počet obyvateľov mesta je 23 242.“

Je spolužitie Slovákov a menšín v Rimavskej Sobote problémové?

„Podľa môjho názoru nie je problémové.“

Nemá Rimavská Sobota iné aktuálne problémy – napríklad sociálne, resp. s nezamestnanosťou v regióne?

„Nuž, je pravda, že najväčším problémom mesta je vysoká    nezamestnanosť z    dôvodu nedostatku pracovných príležitostí...“

Je predseda petičného výboru pán Štefan Szöke mestským poslancom či iným činiteľom?

„Štefan Szöke nie je poslancom mestského zastupiteľstva, je členom komisie výstavby, dopravy a životného prostredia zriadenej mestským zastupiteľstvom.“

K čomu má viesť táto aktivita s petíciou podľa vášho názoru?

„Môžem mať svoj názor, ale ako predstaviteľ mesta sa k veci nemienim ešte oficiálne vyjadriť, lebo ako som už povedal, zatiaľ text petície nepoznám, keďže mi nebola doručená a nebola doručená ani mestskému zastupiteľstvu.“

  • KOMU TO VYHOVUJE?

Vzhľadom na to, že táto téma sa týka všetkých občanov SR, teda i členov Matice slovenskej z gemerského okolia Rimavskej Soboty, požiadali  sme o vyjadrenie aj tajomníka Matice slovenskej Mariána Gešpera: „V súčasnej spoločenskej, morálnej a ekonomickej kríze, ktorá zasahuje nielen štáty EÚ, ale aj celý európsky kontinent i globalizovaný svet, a teda samozrejme aj našu Slovenskú republiku, podľa mňa by sa z národnostnej problematiky nemal populisticky vytĺkať lacný, no v konečnom dôsledku všetkými daňovými poplatníkmi draho zaplatený politický kapitál pre niektoré kruhy skrývajúce sa za takéto kvázi občianske aktivity. Ľudia v našej vlasti majú úplne iné starosti. Mnohí sa boria s existenčnými sociálnymi problémami. Uvedené formy nátlakových petičných akcií zbytočne trieštia celú slovenskú spoločnosť a pýtam sa, či práve toto nie je cieľom iniciátorov podobných kampaní...“Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.