Kanadské ozveny a výzvy Jána Zvalu


Kvadratúra kruhu je výrečné svedectvo o poprevratových časoch, v ktorých žijeme

Július HANDŽÁRIK

     Slovenská zahraničná literatúra nie je veľmi bohatá na autorov a ani na diela. Niet sa čomu čudovať. Všetci potencionálni autori – emigranti od samého začiatku pobytu za hranicami – tvrdo zápasili o každodenných chlieb a ak sa vôbec mohli chytiť pera, ich diela poznačili pocity krivdy, prirodzená ľudská nostalgia za rodným domovom a zážitky zo zápasu o vlastnú existenciu v ich novej vlasti. Kniha analýz a esejí slovenského emigranta Jána Zvalu Kvadratúra kruhu – Ozveny a výzvy z Kanady je v tomto smere vzácnou výnimkou.

Doktor práv Ján Zvalo sa narodil roku 1932 v Topoľčanoch v rodine advokáta. V štyridsiatom deviatom jeho otca zaistili a bez súdneho rozsudku poslali na nútené práce v uránových baniach v Příbrame. Sedemčlennú rodinu v päťdesiatom druhom roku nútene vysťahovali z ich rodinného domu v Topoľčanoch a vysídlili na vidiek do malého domčeka bez elektriny a základného vybavenia. Jána Zvalu po maturite neprijali na štúdium medicíny a „vojenskú službu“ si odslúžil ako „politicky nespoľahlivý element“ v pomocnom technickom prápore (PTP). Nečudo, že v roku 1968 emigroval aj s manželkou na Západ a napokon sa usadili v Kanade – bez základnej znalosti angličtiny či francúzštiny. Nemali to teda ľahké ani v podmienkach slobody a demokracie.

ZASVÄTENÉ RIADKY

O to obdivuhodnejšie je, že ani za takých ťažkých podmienok Ján Zvalo nestratil schopnosť nezaujatého pohľadu na „socializmus“ vo svojej starej vlasti a ani schopnosť analytického i syntetizujúceho pohľadu na javy a diania vo svojej novej vlasti a vo svete. Preto je celkom logické, že na prevratové a prevratné udalosti u nás po roku 1989 reagoval zasvätenými analýzami a esejami. Reagoval na ne pohotovo v čase, keď sa odohrávali, a v celom diapazóne problematiky. V knihe Kvadratúra kruhu sú zaradené autorove eseje z rokov 2001 – 2010 a tematicky rozčlenené do piatich kapitol. Veľkú pozornosť v nich venuje ľudským právam a praktickej demokracii. Nerobí to z aspektu neustále omieľaných fráz a téz, ale z hľadiska praktických skúseností občana s demokratickým štátom a s politickým zneužívaním médií v demokratickom štáte.

POSTOJ KU GLOBALIZÁCII

Globalizáciu ako „proces koncentrácie svetového bohatstva do rúk anonymných vlastníkov neznámeho štátneho občianstva a utajovanej etnicity“, autor analyzuje pomerne podrobne a odvoláva sa pritom na fenomenálne dielo Adama Smitha The Wealth of Nations (1776), ktoré bolo predobrazom a ideovým základom vychyteného diela Karola Marxa Kapitál (1867). Nezabúda pritom ani na obrovský podiel svetového židovstva na vlastníctve rozhodujúcich ekonomických i neekonomických rezortov – bankovníctvo, obchod, médiá, filmový priemysel atď. Ba cituje aj emeritného hlavného ekonóma Svetovej banky Josepha Stilitza z jeho diela Spreading Misery and Corruption around the World in Four Easy Steps o zločineckých praktikách Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Zvalo k tejto téme odporúča čitateľovi až 22 odborných knižných titulov a jednu zo svojich esejí dokonca nazval Zločiny kapitalizmu a protikomunistická hystéria.

     Na chystaný zámer ustanoviť na Slovensku akési „múzeum zločinov komunizmu“ autor reagoval persiflážou s rovnakým názvom, v ktorej konštatuje: „Som pevne presvedčený, že v tomto múzeu by sa neobjavili mená hlavných zločincov komunistického obdobia a ich kolaborantov...“

MAĎARSKÁ ANOMÁLIA

     Na znovuoživovanie veľkomaďarských fikcií a blúznení reagoval Ján Zvalo celým radom analýz a tiež aj esejou Slováci a Maďari. Preukázal v nej výbornú znalosť porovnávacej jazykovedy v oblasti slovenských slov prevzatých do maďarčiny i dobrú znalosť toponýmie dnešného Maďarska. Nezabudol ani na výsledky genetického výskumu amerického vedca profesora Hideo Matsumota, ktorý exaktne zistil, že v populácii Maďarska sa nachádza iba 5 percent pôvodných „maďarských“ génov. Iba okrajovo sa zmienil aj o výsledkoch celoplošného genetického výskumu Maďarska, ktorý v roku 1991 uskutočnil profesor americkej Stanfordskej univerzity Luca Cavalli Sforza, a v novembri 1991 ich v odbornom časopise Scientific American zhrnul do exaktného konštatovania: „Maďarsko je v Európe anomália. Jazyk ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom v Karpatskej kotline. Absolútna väčšina obyvateľstva Maďarska nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk – maďarských génov niet.“ 

K TERORISTICKÝM ÚTOKOM

Problematike doteraz oficiálne nevyšetrených útokov dopravných lietadiel proti budovám WTO v New Yorku a proti Pentagónu z 11. septembra 2001 venoval autor v tejto knihe trinásť analytických článkov a esejí. Pre slovenského čitateľa sú mimoriadne zaujímavé najmä tým, že prinášajú množstvo informácií a konkrétnych údajov, ktoré sú pre slovenskú verejnosť fakticky dodnes nedostupné. Veľkú časť obsahu venuje aj na Západe opakovane oživovaným „problémom“ vzájomných vzťahov rôznych cirkví k demokratickému štátu. Kniha analýz a esejí Jána Zvalu Kvadratúra kruhu je vzácnym a výrečným dokumentom o poprevratovej dobe, v ktorej žijeme – nielen ako občania Slovenskej republiky, ale aj ako občania integrujúcej sa Európy. Autor v nej čitateľa neobťažuje prefabrikovanými tézami a frázami o demokracii, ale o to viac ho zaťažuje konkrétnymi informáciami a dialektikou – teda exaktnými metódami skúmania protirečení predmetov a javov. Skrátka, de omnis debutandum! Na Slovensku takýchto kníh vydali naozaj len veľmi málo. Práve preto by publikácia Jána Zvalu nemala chýbať v knižnici žiadneho občana Slovenskej republiky – občana bez ohľadu na jeho národnosť a na jeho politické, filozofické či náboženské presvedčenie.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.