Marián Tkáč: Bieda učebníc

Príhovor predsedu Matice slovenskej v TV PATRIOT

(03.05.2012; Televízna stanica Patriot; Štúdio Patriot; 18.00; 7 min.; redaktor)

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej:

"Drahí priatelia, mali ste v poslednom čase v rukách učebnice dejepisu pre našich školákov? Ak nie, tak ste prišli o veľa, lebo neviete, kde leží naša bieda. A naša bieda leží práve v týchto učebniciach. Mne sa dostal do rúk dejepis pre ôsmy ročník základnej školy a tretí ročník gymnázia s osemročným štúdiom, prvé vydanie, rok 2011.

Môj prvý dojem, keď som túto v podstate brožúru 96‑stranovú dostal do rúk bol asi taký, že nemám v ruke učebnicu, ale nejaký ťahák. Teda niečo na spôsob ťahákov, ktoré sme si my, keď sme boli študentmi, pripravovali. V tej učebnici totiž je veľmi málo textu, pomerne veľa obrázkov, a celkový môj dojem je taký asi, ako keby niekto po tom množstve reforiem na zdokonaľovanie nášho školstva ako keby chcel povedať, tak, mladé Slovenky a mladí Slováci, nemyslite, nerozmýšľajte, len odrapocte to, čo je tu napísané tými tučnými písmenami. Jednou z kapitol v tejto učebnici je Moderný slovenský národ a je na 26 stranách, je tam veľa obrázkov a veľmi skúpy text. Na strane 58 je učebný text nazvaný Tri slovenské gymnáziá a Matica slovenská a tam takisto je veľa obrázkov, málo textu a jedným z obrázkov je aj Charles DARWIN v podobe opice, no neviem, ako to súvisí s Maticou slovenskou a s tromi slovenskými gymnáziami. Začítajme sa do toho textu. Čítam teda. Hoci panovník nepovolil územnú autonómiu pre Slovensko, Slováci sa dočkali aspoň malých ústupkov. Vďaka nim mohli otvoriť tri slovenské gymnáziá, to je tučným, v rokoch 1862 až 1869 vznikli gymnáziá vo Veľkej Revúcej, v Turčianskom svätom Martine a v Kláštore pod Znievom, to je tučným, ktorých vyučovacím jazykom bola slovenčina. Text ešte pokračuje v dvanástich riadkoch, kde tučným už je iba rok 1863 a slová Matica slovenská. Takže naši školáci dostanú do rúk tento text bez akéhokoľvek príbehu. Bez akýchkoľvek ľudí, bytostí, ktoré žili, ktoré niečo prežívali, ktoré sa o niečo usilovali, a tak som sa nad tým zamyslel, že ak náš žiačik chce dostať dobrú známku, buď sa celý tento text nabifľuje, alebo teda sa nenabifľuje. Ak sa ho aj nabifľuje, pýtam sa, čo raz budú títo terajší žiaci rozprávať svojim deťom, svojim potomkom o tom, ako vznikala Matica slovenská, čo to boli vlastne prvé slovenské gymnáziá. No zrejme nebudú im vedieť povedať nič. A ešte viac ma prekvapilo v tejto učebnici, že sú tam napríklad obrázky Františka PALACKÉHO či Lajosa KOSSUTHA, ale pri texte o udalostiach roku 1848, kedy bola, kedy bola hurbanovská armáda, kedy bola v podstate vojna medzi Slovákmi a ostatnými Uhrami, sa nenachádza ani zmienka o našich mladých hrdinoch, o ŠULEKOVI, o HOLUBYM, o LANGSFELDOVI. Ako vieme, všetci títo traja mladí ľudia, ale aj iní, skončili tragicky. Honvédi, teda maďarskí honvédi, ich obesili. O týchto ľuďoch, o týchto našich hrdinoch, možnože vzoroch, sa naši mladí, sa naši ôsmaci nedozvedia nič." A tak keď mi mnohí kladú otázky, najmä nie všetko, nie žičliví novinári, že či potrebujeme Maticu aj v treťom tisícročí, tak odpovedám, že áno. A jeden z dôvodov sú aj tieto učebnice, ktoré nedajú zrejme našim mladým ľuďom dostatok informácií na to, aby sa z nich stali skutoční vlastenci. Aby vedeli o hrdinoch, ktorí bojovali za Slovensko v časoch, kedy sa bojovalo. To znamená, že Maticu potrebujeme aj preto, aby sme dopĺňali medzery, ktoré naše školstvo aj naše rodiny, ktoré, ktoré teda vytvárajú, pretože nedožičia našim mladým školákom, aby z toho vedeli viac ako vedia. Otázka načo potrebujeme Maticu však má aj ďalšie odpovede. Mal som tú česť stretnúť sa v poslednom čase s ministrom kultúry aj s ministrom školstva a hovorili sme aj o otázkach priorít Matice slovenskej a vlastne už aj pre tie priority, ktoré skutočne existujú, Matica tu zrejme musí byť a ja dúfam, že aj bude a bude sa zväčšovať a zlepšovať. Tými prioritami je napríklad slovenský juh. Už som aj v tejto televízii niekoľkokrát hovoril, aké sú problémy dorozumieť sa na slovenskom juhu najmä s mladými ľuďmi do 20 rokov, ktorí sú už výsledkom, nazvime to, liberálneho prístupu k vzdelávaniu na našom južnom Slovensku. Našou prioritou je aj mládež, lebo ak už máme vzdelávať niekoho, tak zrejme nie ľudí, ktorí sú v dôchodkovom veku, ale ľudí mladých. A o to sa aj usilujeme, vznikajú odbory mladých matičiarov na školách, v dosť veľkom množstve sa napájali a zapojili v tomto školskom roku študenti stredných škôl a vysokých škôl do písania esejí na matičné témy a sám už sa teším na to, ako to budeme vyhodnocovať. Ale jednou z priorít Matice slovenskej je aj, sú aj médiá aj informovanosť o tom, čo robíme a čo chceme robiť a čo budeme robiť. V tejto súvislosti vydávame Slovenské národné noviny ako týždenník, ktorý, ktorého počet výtlačkov rastie, a ja som potešený, že ovplyvňuje pomaličky aj verejnú mienku na Slovensku. A v tejto súvislosti som veľmi vďačný aj Televízii Patriot, ktorá umožňuje, aby sme takto raz do týždňa informovali vás o novinkách v Matici slovenskej. Ďakujem pekne."

STORINPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.