Matica slovenská sa dožíva jubilejných 150. rokov


logo-maticaOslavy 1 150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Matoda budú v Nitre

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

V tomto roku Slovenská republika bude sláviť 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie Oslavy majú päť slávnostných podujatí, ktoré bude štát financovať celkovo sumou 164 150 eur. Do osláv sa po svojej línií aktívne zapojí aj Matica slovenská.

Podľa predsedu vlády Roberta Fica je výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie „mimoriadne významná udalosť, ktorej nielen vláda, ale všetky orgány štátnej správy venujú primeranú pozornosť“. Všetky podujatia k oslavám jubilea sú v štádiu aktívnych príprav a podieľajú sa na nich mnohí zanietení dobrovoľníci v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, Národnej rady SR, samosprávy, cirkví, Matice slovenskej a ďalších inštitúcií.

OSLAVY V NITRE

Cyril a Metod v Nitre na hradePrvou a ústrednou akciou bude podľa plánu 5. júla tohto roka Cyrilo-metodská národná púť v Nitre (102 tisíc eur), na ktorú sú pozvaní aj mnohí významní hostia zo zahraničia a cirkevní hodnostári. Súčasťou ústredných osláv v Nitre budú 5. júla aj Evanjelické spomienkové služby Božie (5 tisíc eur), ktoré Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku pripraví na hrade Branč. Oslavy budú potom pokračovať 6. a 7. júla Slávnosťami sv. Cyrila a sv. Metoda pri príležitosti štátneho sviatku (30 tisíc eur) na bratislavskom Devíne. V júli sa v rámci osláv má uskutočniť aj Slávnostné spoločné zasadnutie Národnej rady SR a vlády SR v Bratislave (6 tisíc eur).

Ku koncu roka Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum a Slovenské národné divadlo pripravujú na 14. december 2013 slávnostné uvedenie diela Cyril a Metod – Slovanské oratórium. Dielo bude predstavené v bratislavskom Slovenskom národnom divadle (21 150 eur). Pre dohľad nad prípravou štátno-reprezentačných podujatí bolo navrhnuté založenie koordinačnej rady zo zástupcov Úradu vlády SR, Kancelárie prezidenta, Kancelárie Národnej rady, mesta Nitra, Hlavného mesta Bratislavy, Konferencie biskupov Slovenska, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Ministerstva kultúry SR. Návrh koordinačnej rady vyšiel z porady u prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorá sa konala z prezidentovej iniciatívy ešte v lete minulého roka. Na základe výsledkov porady vznikla pracovná skupina na zabezpečenie slávnostných podujatí zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie prezidenta SR, Kancelárie NR SR, samosprávy, cirkví, Matice slovenskej, Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry SR.

MATICA JUBILUJE

„Úlohou pracovnej skupiny bola najmä koordinácia času konania ústredných osláv tak, aby sa podujatia programovo a termínovo neprekrývali, neboli duplicitné a boli na primeranej umeleckej a spoločenskej úrovni s ohľadom na význam oslavovaného jubilea,“ informovalo ministerstvo kultúry. Pracovná skupina sa stretla tri Cyrila a Metoda financovanie foto rozmer 1575 cmrazy na pôde ministerstva kultúry a zostavila presný kalendár podujatí s určením ich významu. Ministerstvo kultúry otvorilo pre zabezpečenie financovania osláv výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda dva špeciálne dotačné podprogramy. Ministerstvo v rámci týchto dotačných systémov počas minulého roka rozdelilo žiadateľom spolu 441 550 eur.

Matica slovenská ako národná kultúrna ustanovizeň sa do prípravy osláv zapája vo všetkých svojich zložkách. Tento rok je aj rokom 150. výročia jej vzniku. Významným podujatím budú oslavz vzniku ustanovizne v auguste tohto roku. Ďalším celoslovenským podujatím bude, v spolupráci s organizátormi celoročného festivalu Košice 2013 – hlavné mesto európskej kultúry, príprava celosvetového stretnutia mladých matičiarov a priaznivcov Matice slovenskej v júli 2013 v metropole Východu. V januári matičiari oslávili 20. výročie vzniku republiky, vo februári organizujú ekumenickú púť do Ríma s návštevou Svätého otca po stopách patrónov Európy. Otázne ostáva ešte plánované odhalenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda dňa 3. júla v Bratislave.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.