Matica uprostred národa


KOMENTÁR

Matica uprostred národa

Pavol PARENIČKA

Politika je dosť neférová a nie vždy celkom čestná záležitosť. Medzi ľudom sa hovorieva, že politika ako diablov vynález nepozná brata, medziľudské vzťahy a ani česť, nehovoriac o morálke. Ak „vojny sú pokračovaním politiky inými prostriedkami“, ako to bohorovne tvrdil pruský generál Carl von Clausewitz, tak tu sa naozaj končia všetky žarty. Sila a moc politiky zapríčinila od samotných prvopočiatkov ľudských dejín nemálo utrpenia a nejedného človeka z nej bolí hlava, srdce aj duša. Ale politika a politikum sa, žiaľ, nachádza všade – v súkromnom i vo verejnom živote – od rodín, parlamentov, cez vlády, až po putiky štvrtej cenovej skupiny, kde sú tisíce profesionálnych a milióny amatérskych politikov, politológov a iných čudákov s ešte zvláštnejšími názormi, nápadmi, náhľadmi a so zaručenými zákulisnými informáciami a poznatkami.

Kultúra naproti tomu predstavuje istý protipól – záležitosť ušľachtilú, dobrú a estetizujúcu; krásno povznášajúce samo osebe. Kultúra obsahuje akoby niečo až nadzemské. Navyše, permanentne zabezpečuje – aj keď v protirečivosti a ustavičnom hľadaní – aj istý spoločenský progres správnym smerom. Za kultúrnu pospolitosť by sme asi všetci súhlasili s Františkom Hrušovským, ktorý v jeho slávnej snemovej reči z roku 1940 Slovenská národná kultúra usiloval sa vysvetliť pojem kultúra, a tým tiež, čo je politická kultúra svojim politickým kolegom, poslancom Slovenského snemu. Úplne márne...

Kultúra, kultivovanosť a kultúrnosť na rozdiel od politiky totiž chronicky absentuje v dejoch minulých a, samozrejme, i prítomných, od zákonodarných, cez výkonné orgány, až po tie pohostinstvá, kde býva pomaly raritou stretnúť kultúrneho a kultivovaného človeka, o to menej kvalifikovaného kulturológa. V minulých dňoch dokonca vlna hrubej nekultúrnosti neobišla ani našu národnú radu, kde to skutočne vyzeralo ako v hostinci.

Analogicky v našej aj takto prezentovanej prítomnosti existujú tiež politické a kultúrne inštitúcie. Tie prvé prostý ľud neraz právom označuje ako čertove spolky, kde sa dejú či odohrávajú panské huncútstva. Tie druhé – aspoň v dramatickom dejinnom a dojemnom slovenskom príbehu – si vydobyli čestný názov jednoty milovníkov nášho národa a života. S takýmto bohumilým, vysoko humánnym, filantropickým a altruistickým poslaním a ambíciami naši múdri predkovia iniciovali vznik Slovenského učeného tovarišstva, Tatrína i  Matice slovenskej od Moysesových až po spomínané Hronského a Hrušovského časy. Také sa zo všetkých síl, nadväzujúc na dejinný odkaz, snaží byť i súčasné matičné hnutie a jeho vedenie, teda robiť poctivú kultúrnu prácu adresovanú čo najširšiemu okruhu nášho členstva aj spoločenstva. Opiera ju o tradičné národné a kresťanské princípy (veľkým udalostiam a osobnostiam venované výstavy, knihy, konferencie, semináre, kolokviá a prednášky, akadémie, spomienkové podujatia, laudáciá, odhaľovanie pomníkov, pamätných tabúľ, sôch, búst... vo všetkých regiónoch Slovenska). Nie akási úzka elita a elitárstvo, partie vyvolených – to už tu bolo, ale bohaté kultúrne tradície, najmä tá cyrilo-metodská a k nej pevne primknutá, nevyčerpateľná pokladnica ľudovosti – to plným priehrštím ponúka dnešná „Matica uprostred národa“. Súčasní čestní a poctiví matičiari naozaj úprimne túžia etablovať Maticu v národe, národ sa zasa vidí v Matici. Ľudovosť mali na zreteli aj bernolákovci, najmä však štúrovci, po nich hlinkovci a rázusovci. Nič nové pod slnkom, a predsa inovované v matičnom habite na dnešok i zajtrajšok.

Tieto dve diametrálne odlišné koncepcie, teda kultúrna, a tá, čo sa prediera politizovaním, sa možno stretnú aj na blížiacom sa valnom zhromaždení. V tomto súperení by čestní matičiari nemali zabúdať na vekmi overenú skutočnosť, že politika, politikárčenie a politizovanie má síce moc, ale iba zákulisnú, premenlivú a prchavú, no kultúra utvára ducha aj trvalé hodnoty. V týchto intenciách Matica i jej členstvo nemôžu a nesmú preferovať politický a politologický rozmer zopár vyvolených elitárov, ale jedine striktne kultúrny a kulturologický aspekt. Ten prvý by ju s najväčšou pravdepodobnosťou v súčasnej aj tak hospodársky a morálne ťažkej dobe pochoval na večné časy, ten druhý sa ukazuje ako jej jediná alternatíva pre ďalšie svetlé perspektívy Matice.    Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.