Matičiari budú snemovať tento rok na jeseň, v septembri


Výbor  MS 2013 - štvorecRokoval v poradí prvý tohtoročný Výbor Matice slovenskej v Martine

Matičiari budú snemovať tento rok na jeseň, v septembri

(mrs) - Foto: archív MS

Matičiari sa v prvý februárový deň stretli na rokovaní Výboru Matice slovenskej (VMS) v Martine. Zhodli sa, že celoročný snem pripravia na september tohto roku. Z pôvodného programu predseda MS M. Tkáč stiahol rozpočet ustanovizne na rok 2014. Dôvodom bola diskusia, ktorá tomuto bodu predchádzala, finančné problémy v matičnej tlačiarni Neografia, ktorej dividendy, sú súčasťou matičného rozpočtu, ako aj prebiehajúca kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

Viacerí členovia výboru ešte pred rokovaním vyjadrili nespokojnosť nad koncipovaním návrhu rozpočtu. Podpredseda MS M. Gešper v tejto súvislosti zdôraznil, aby sa do nového návrhu zakomponovali podrobnejšie položky jednotlivých súm, ako aj informáciu, koľko percent z danej položky je financovaných zo štátnej dotácie a koľko z matičných príjmov. Člen predsedníctva a výboru MS V. Oberhauser uviedol, aby bol súčasťou rozpočtu aj odpočet rokov 2013 a 2012.výbor MS

  • INVENTARIZÁCIA

Trnavský župan T. Mikuš navrhol, aby predseda Matice slovenskej pripravil informáciu o závažných a hlavných problémoch Matice, ktoré sa týkajú jej ekonomických výhľadov na rok 2014. Predseda by mal vytvoriť ak poradnú komisiu, alebo vo vlastnej kompetencii pripraviť súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku a jeho hodnotu ako aj súpis aktív a pasív do konca roku 2013. Matičiari si ďalej zadefinovali aj podmienky udeľovania matičných cien a ocenení, možnosti hlasovať „per rollam“ – tzv. elektronické hlasovanie pri rozhodnutiach, ktoré si nevyžadujú kolektívnu diskusiu výboru. Potvrdili podmienky výberových konaní pre prijímanie nových pracovníkov a zámenu budov medzi Maticou slovenskou a Neografie. Tento súhlas so zámenou bol potrebný vzhľadom na aktuálnu kontrolu zo strany kontrolného úradu. V majetku MS je aj kaštieľ v obci Necpaly. Táto kultúrna pamiatka je v zlom technickom stave. Okrem novej strechy si nehnuteľnosť vyžaduje nemalé finančné prostriedky na rekonštrukciu. Členovia výboru diskutovali ako s nehnuteľnosťou naložiť – či ho zrekonštruovať alebo predať s predkupným právom štátu.

  • VÝSTAVA HLOŽNÍKA

Podpredseda MS J. Šimonovič navrhol, aby sa obrazy darované Matici od akademického maliara V. Hložníka. Výbor ho následne poveril, aby pripravil výstavu týchto hodnotných umeleckých diel v Beňuškovom dome v Martine.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.