Matičiari ponúkajú vládnej rade pre kultúru svoje poznatky a skúsenosti


logo-maticaMatica slovenská vidí priestor na zúročenie svojho ľudského celoslovenského potenciálu

Ivan BROŽÍK - Foto: archív SNN, mab

Súčasná vláda pod vedením Roberta Fica konštituuje svoje poradné orgány. Dôsledne zvažuje, aké zameranie či oblasť pôsobnosti by „rady vlády pre...“ mali mať. Jednou z úvah v tomto smere od jednofarebného kabinetu strany SMER je zámer zriadiť aj Radu vlády SR pre kultúru.

Nie je to nový zámer. Na verejnosti ho prezentoval novozvolený premiér Robert Fico už krátko po voľbách. Konkrétne, bolo to na brífingu po uvedení Mareka Maďariča do funkcie ministra kultúry a Ivana Sečíka na post štátneho tajomníka rezortu. Predstavitelia rezortu ministerstva kultúry prezentovali odhodlanie posunúť kultúru vyššie napriek času krízy. Napokon, návrh na vytvorenie Rady vlády pre kultúru sa dostal aj do vládneho programového vyhlásenia. Ako poradný orgán ministrov sa tak zaradí k doterajším už štrnástim.

Matica slovenská rokovaniePredsedom Rady vlády pre kultúru sa má logicky stať minister Marek Maďarič. Jej ďalšími členmi budú ministri financií, zahraničných vecí, práce, školstva, dopravy a hospodárstva. Okrem toho v nej bude mať svoje zastúpenie samospráva, reprezentatívne profesijné združenia, ktoré sú aktívne v oblasti kultúry, Ekumenická rada cirkví či Konferencia biskupov Slovenska. Medzi členov zasadne aj generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska, ale tiež tri uznávané osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Minister kultúry M. Maďarič predpokladá, že rada „bude orgánom s dostatočným postavením, kde bude mať kultúrna obec príležitosť vyjadrovať sa k strategickým materiálom a prichádzať s vlastnou iniciatívou“. 

 Rada sa má zaoberať otázkami súvisiacimi s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Na riešenie konkrétnych pracovných úloh bude fungovať aj niekoľko jej výborov, konkrétne pre umenie, kultúrne dedičstvo, kultúrno-osvetovú činnosť a tradičnú kultúru, ale aj pre médiá.

MATIČNÝ HLAS

Devín 2012 22Tu kdesi sa otvára priestor aj pre matičný hlas či hlasy. Vychádzajúc z výrokov či už predsedu vlády alebo ministra kultúry pred Maticou slovenskou stoja významné úlohy, nové výzvy a ambicióznejšie ciele, ako to bolo ešte v nedávnej minulosti. Robert Fico tvrdí, že „Matica slovenská by sa mala stať stabilizujúcim prvkom celej spoločnosti, spájať a nie rozdeľovať“, a dodáva, „ak by podobnú inštitúciu mali iné krajiny, určite by si ju viac vážili“. Minister kultúry Marek Maďarič očakáva od Matice aj isté zmeny a „novú, autentickú oblasť pôsobenia“. Podľa ministra Maďariča by Matica slovenská „mala dávať presvedčivé argumenty, čo mieni robiť a ako mieni prispievať k rozvoju spoločnosti“.

Matica teda prostredníctvom svojich členov organizovaných po celom Slovensku skromne argumentuje, že jednou z jej ambícií ako prispieť k rozvoju spoločnosti je napríklad aj to, že sa jej zástupca stane členom pripravovanej Rady vlády pre kultúru. Matica vychádza z predpokladu, že je dôkladným znalcom stavu kultúry aj v tých najmenších obciach na Slovensku, že jeho históriu ctí a kultivuje ako nehmotný národný poklad. Aj podľa ministra kultúry má Matica významnú úlohu napríklad v rozvoji kultúry a jazyka.

ČAS NA ZVAŽOVANIE

Slovenské národné noviny sa zaujímali o to, v akom štádiu je príprava konštituovania tejto novej vládnej rady priamo na Ministerstve kultúry SR. Dostali sme nasledujúcu odpoveď: „Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, finálne zloženie členov rady je zatiaľ neuzavreté. V rámci Rady vlády pre kultúru budú existovať stále pracovné skupiny na riešenie konkrétnych otázok, na ktorých sa budú môcť podieľať niektoré kultúrne inštitúcie, ale aj jednotlivci.“ Štatút Rady vlády pre kultúru by mala vláda schváliť v septembri, rada začne pracovať okamžite po tom, ako budú známi jej členovia. V samotnom návrhu štatútu Rady vlády pre kultúru sa píše: „Vzniká s cieľom posilniť význam kultúry a potrebu systematického dialógu a koordinovaný postup medzi rezortom kultúry, inými ministerstvami a ústrednými orgánmi štátnej správy, zástupcami samosprávy a ďalšími dôležitými aktérmi a v neposlednom rade s predstaviteľmi inštitúcií a osobností kultúrnej obce. Bude plniť úlohu koordinačného a iniciatívneho orgánu vlády Slovenskej republiky pre riešenie otázok súvisiacich s rozvojom, tvorbou a podporou kultúry a uchovávaním kultúrneho dedičstva. Predstavitelia kultúry sa budú jej prostredníctvom takisto odborne vyjadrovať k rôznym legislatívnym zámerom rezortu.“
Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.