Na počiatku bolo Slovo a toto Slovo bolo Boh


cyril a metod socha v BANad jubileom príchodu sv. Cyrila a Metoda prevzal záštitu prezident Ivan Gašparovič

Eva ZELENAYOVÁ

Celoštátne oslavy 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda v budúcom roku sa ponesú v znamení prvého prekladu biblického textu sv. Cyrilom a  Metodom: „Na počiatku bolo Slovo a toto Slovo bolo Boh.“ Dohodli sa na tom účastníci porady u prezidenta Ivana Gašparoviča 4. júna.

Devín 2012 21Pozvanie prezidenta prijali predseda vlády Robert Fico, minister kultúry Marek Maďarič, apoštolský nuncius Svätej stolice na Slovensku Mons. Mario Giordana, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a predseda Ekumenickej rady Cirkví v SR Miloš Klátik, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč a ďalší. Predseda NR SR Pavol Paška bol v čase konania porady na štátnej návšteve v Českej republike, prejavil však záujem podieľať sa na prípravách osláv jubilea. Ivan Gašparovič už v pozvánke zdôraznil význam osláv príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktoré „by sa mali niesť v duchu spolupatričnosti s kultúrou spoločenstva našich predkov, ktorí začínali vo svojej viere, vďaka vierozvestom, rozvíjať našu kultúru, vzdelanosť a mravnosť“. Prezident charakterizoval blížiace sa oslavy ako „udalosť historického významu, významu pre cirkev, vierovyznanie, vzdelanie, ale aj národné a štátoprávne vedomie“. Predstavitelia štátu a cirkvi sa dohodli na zriadení spoločnej komisie, ktorá bude koordinovať prípravu osláv jubilea. Podľa návrhu prezidenta nosnými v roku 2013 by mali byť štyri podujatia – svätá omša v Nitre, slávnostná spoločná schôdza NR SR a vlády SR s účasťou zahraničných delegácií a diplomatického zboru, slávnosť na hrade Devín a na záver roka slávnostný koncert v historickej budove SND. Premiér Robert Fico navrhol, aby sa podujatie protokolárne organizovalo na úrovni vlády SR, ktorá pripraví aj systém financovania. Cyrilo-metodské slávnosti otvoria už 5. júla tohto roku a vyvrcholia koncom  budúceho roka.

AKTIVITY CIRKVI

čič jánPredseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský ocenil, „že najvyšší predstavitelia SR sú ochotní prispieť k dôstojnej oslave príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie“. Výzva biskupov Slovenska na otvorenie dvojročia duchovnej prípravy na 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda zaznela v katolíckych chrámoch už v prvú adventnú nedeľu roku 2010. Jednotlivé biskupstvá pripravili množstvo aktivít na užitočné prežitie jubilea. Nebohý spišský biskup František Tondra sa veriacim diecézy prihovoril slovami: „Náš národ a cirkev na Slovensku sa blížia k významnému výročiu počiatkov nášho kresťanstva. V roku 2013 uplynie 1 150 rokov od príchodu sv. bratov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, do ktorej patrilo aj naše Slovensko. Bolo to narodenie sa Slovenska pre cirkev, pre kresťanstvo. Preto svätých bratov nazývame našimi otcami vo viere. Je to vzácny poklad, ktorý sa nesie dejinami Slovenska a o ktorý prosíme s úpenlivou prosbou: ‚Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!‘“

TRNAVSKÉ PODNETY

Fico RobertV Trnave sa 31. mája tohto roku uskutočnila programová konferencia venovaná cyrilo-metodskému jubileu, ktorú pripravili Trnavský samosprávny kraj a Trnavská arcidiecéza. Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč pri tejto príležitosti vyslovil želanie, „bodaj by všetky kraje boli také ako trnavský“. Podľa arcibiskupa Róberta Bezáka Cyril a Metod sú tými, ktorí personalizovali a poslovenčili Boha. Naučili našich predkov, že s Bohom sa dá rozprávať aj po slovensky. V rámci dvojročia putuje po slovenských diecézach relikvia sv. Cyrila. Vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič pre SNN povedal, že prezident Ivan Gašparovič berie jubileum nielen ako cirkevnú, náboženskú či liturgickú záležitosť, ale príchod sv. Cyrila a Metoda na naše územie považuje aj za počiatok štátoprávneho myslenia, národného a právneho vedomia u našich predkov. „Nie náhodou sa do preambuly Ústavy SR dostal odkaz na cyrilo-metodskú tradíciu,“ pripomenul Milan Čič, spoluautor ústavy. Zdôraznil, že sv. Cyril a Metod boli vyhlásení za patrónov Európy, čím ich význam prekračuje hranice Slovenska. Na oslavy jubilea bol pozvaný aj pápež Benedikt XVI., lenže jeho účasť je stále otvorenou otázkou. „Zdá sa, že by to mohlo byť veľmi úspešné podujatie,“ zhodnotil predbežný scenár osláv Milan Čič. „A dovolím si povedať, že to bude nielen slávnosť bežného charakteru, ale že prispeje aj k určitému zjednocovaciemu procesu našej spoločnosti. Veľmi nám to chýba.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.