Neslovenské „osobnosti“ nemajú v Bratislave problém...


cyril a metod socha v BASúsošie na Hurbanovom námestí nebude, v hre je Bratislavský hrad

Michal BADÍN, Maroš SMOLEC - Foto: archív

Bratislavskí poslanci nechcú súsošie sv. Cyrila, Metoda a Gorazda na Hurbanovom námestí v centre hlavného mesta. Na svojom zasadnutí 27. septembra 2012 z prítomných 38 poslancov za tento návrh hlasovalo len 13, dvaja boli proti a 23 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania. Ako alternatívu ponúkli Bratislavský hrad, o ktorom však nerozhodujú. Najnovšie sme získali neoficiálnu informáciu, že bratislavskí poslanci za stranu SMER-SD sa budú snažiť navrhnúť do programu ich schôdze v októbri opätovne návrh, aby bolo súsošie napokon na Hurbanovom námestí. Uvidíme...

S Bratislavským hradom sú však problémy. Priestory hradného vrchu sú v kompetencii kancelárie Národnej rady SR, ktorá Hrad spravuje. Šéfka komunikačného odboru Soňa Pötheová pre denník SME uviedla, že tento zámer ani neevidujú. Prvoradým záujmom je podľa nej dokončenie nevyhnutných úprav v areáli Hradu. Nie je teda jasné, ako sa k tejto alternatíve postaví slovenský parlament. „Napriek tomu, že Hurbanovo námestie by bolo najvhodnejším miestom, pre nás je aj Bratislavský hrad prijateľným a veľmi dôstojným riešením. Musíme našu aktivitu operatívne presmerovať na túto ponuku,“ povedal pre SNN tajomník Matice slovenskej Peter Mulík.

cyril a metod 3 návrhy socha v BAMestskí poslanci ponúkli aj druhú možnosť pre umiestnenie súsošia – Gorazdovu ulicu pod schodmi Kostola Panny Márie Snežnej pod Kalváriou. Toto miesto nie je podľa iniciátorov vhodné. „Nachádza sa mimo centra mesta a nezodpovedá dôležitosti cyrilo-metodskej myšlienky,“ dodal. Matica slovenská nečakala, že poslanci Hurbanovo námestie nepodporia. Nepredpokladala, že Hurbanovo námestie bude problém. Jej predseda M. Tkáč to komentoval: „Mestské zastupiteľstvo Bratislavy hlasovaním preukázalo, že v hlavnom meste chýba záujem o uctenie si jednej z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín spôsobom, akým si ho táto udalosť zasluhuje. Je mi ľúto, že tomuto národu a jeho hlavnému mestu chýba toho ešte veľmi mnoho, aby dozrelo do úrovne okolitých národov a ich hlavných miest. Akoby sme si naďalej nevládli sami, keď s umiestňovaním pamätníkov neslovenským osobnostiam nebýva v Bratislave žiaden problém.“ Navrhovatelia – Matica slovenská, Rada Konferencie Biskupov Slovenska pre vedu vzdelanie a kultúru so Spoločnosťou sv. Gorazda - chcú súsošie odhaliť na budúci rok pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov. Jeho cena bude 165 tisíc eur. Ministerstvo kultúry SR podmieňuje finančnú injekciu vo výške 90 tisíc eur súhlasom dotknutých inštitúcií a vlastníkov pozemkov o osadenie sochy. Tá sa už v ateliéry vyrába.

KTO AKO HLASOVAL

Sochársko-architektonická súťaž na výtvarné riešenie súsošia sv. Cyrila, Metoda a Gorazda vyvolala vo výtvarnej obci nemalý záujem. Výber Hurbanovho námestia v Bratislave, ako lokality na umiestnenie súsošia, sa uskutočnil po dôkladnom architektonickom prieskume. Nesúhlas bratislavskej samosprávy preto vyvolal mnohé otázniky na strane navrhovateľov. Matica slovenská uvažuje o petícii na podporu súsošia ale aj jasne stanoveného miesta na jeho osadenie. Je známe, že v bratislavskom parlamente má silný politický klub SDKÚ-DS. Práve väčšina jej predstaviteľov Hurbanovo námestie pre súsošie nepodporili. Uverejňujeme zoznam mien poslancov a ich hlasovanie:

ZA hlasovali: Uhler (SDKÚ-DS), Dyttertová (KDH), Fiala (KDH) Lenč (KDH), Pekár (KDH), Šindler (KDH), Tvrdá (KDH), Drozd (SMER-SD), Hanulík (SMER-SD), Havrilla (SMER-SD), Panák (SMER-SD), Dzivjáková (OKS), Dinuš (OKS).

PROTI hlasovali: Greksa, Osuský (obaja SaS).

ZDRŽALI SA hlasovania: Černý (SDKÚ-DS), Ferenčáková (NEKA), Gašpierik (SDKÚ-DS), Jégh (MOST-HÍD), Jenčík (SDKÚ-DS), Krištofičová (SDKÚ-DS), Kugler (SDKÚ-DS), Nagyová-Džerengová, Nesrovnal (SDKÚ-DS), Ondrišová (SDKÚ-DS), Reinerová (SDKÚ-DS), Šovčík (SDKÚ-DS), Švejna (MOST-HlD), Zaťovič (SDKÚ-DS), Farkašovská (SF), Augustinič (SaS), Hečko (SaS), Budaj (Zmena zdola, DÚ), Černá (BPP), Hochschorner (Zmena zdola, DÚ), Hrčka (BPP), Kríž (NEKA), Kubovič (SZ).

BRATISLAVSKÝ HRAD

Východná terasa Bratislavského hradu je z hľadiska umiestnenia sochy – práve pri vykopávkach z Veľkej Moravy – vhodným miestom. Pred vstupom do hradu však už stojí socha Kráľa Svätopluka, ktorého niektorí považujú za odporcu slovanskej liturgie a pripisujú mu aj vyhnanie žiakov solúnskych bratov. Gorazd v legendách vystupuje ako popredný predstaviteľ Metodovho diela: „Prvé miesto medzi nimi (t. j. kňazmi) zaujímal Gorazd, ktorého naše rozprávanie už prv pripočítalo k vybraným Metodovým učeníkom, a ktorého aj sám tento svätý, cítiac koniec svojho života, vyhlásil za moravského arcibiskupa.“ (J. Stanislav, Osudy Cyrila a Metoda a ich učeníkov v Živote Klimentovom, str. 82). Po smrti arcibiskupa Metoda sa nitriansky biskup Viching odobral do Ríma a tam obžaloval Gorazda. Pápež Štefan V. nariadil, aby Gorazd prišiel do Ríma podať vysvetlenie a aby zatiaľ Viching spravoval cirkev na Veľkej Morave. Čoskoro nato došlo k prenasledovaniu Metodových učeníkov a k ich vyhnaniu z Veľkej Moravy vrátane jeho osobne. „Čo sa týka tých, čo zaujímali hodnosť učiteľov, ako ten Gorazd, ktorého ako rodáka z okolia Nitry (asi z Močenku-Gorazdova) a zbehlého v oboch jazykoch - i slovenskom, i gréckom - Metodova cnosť postavila na arcibiskupský stolec, ale zloba kacírov pozbavila stolec ozdoby odstránením tohto muža. (...) Týchto a ešte viac iných znamenitých držali zviazaných v železách, zatvorených v temnici, kde sa im zakazovala všetka útecha, lebo ani pokrvní, ani známi nijakým spôsobom nesmeli prichádzať k nim.“ (J. Stanislav, Osudy . . . str. 92-93).

TRADÍCIE SA NEBIJÚ

„Ako historik nevnímam svätoplukovskú a cyrilo-metodskú tradíciu v rozpore. Obidve sa vzájomne dopĺňajú. Jedna je národno-štátna a druhá kultúrno-civilizačná. Neexistuje nijaký historický dokument, že Svätopluk dal Gorazda uväzniť a dokonca mučiť. V tomto problém nevidíme. Sochy nebudú stáť pri sebe. Súsošie slovenských svätcov bude až pri základoch veľkomoravskej baziliky najväčšej na území Rastislavovej ríše na východne terase Hradu,“ vysvetlil SNN P. Mulík. Sv. Gorazd bol vzdelanec domáceho pôvodu a najdôležitejším spolupracovníkom sv. Cyrila a Metoda. Je prvým svätcom pochádzajúcim priamo zo Slovenska.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.