Nesystémovosť na pokračovanie


cigáni 2 štvorecRodičia majú obavu o budúcnosť vzdelávania sa potomkov

Viliam KOMORA – Foto: internet

Posledné skúsenosti, názory a vyjadrenia viacerých našich politikov, odborníkov, aj bežných občanov na rómsky problém hovoria, že zo strany štátnych a straníckych predstaviteľov sa nerieši minimálne posledných dvadsať rokov. Po hlbšej analýze môžeme tvrdiť, že aj dlhšie. Problém sa len posúva.

Riešenia zo socialistickej éry sa ukázali ako nesystémové a zbytočné. Byty, ktoré dostali najviac integrovaní príslušníci tejto menšiny, bezprostredne po otvorení trhu rozpredali a opätovne skončili v tzv. sociálnej sieti. V súčasnosti sa v nesystémovosti pokračuje...

  • VRAJ DISRIMINÁCIA

V základnej škole v Šarišských Michaľanoch (na fotografii) rómske deti z miestnej osady spôsobujú problémy vedeniu aj učiteľom. Často absentujú, na vyučovanie prichádzajú nepripravené, neumyté, hladné, bez školských pomôcok a nemajú základné hygienické návyky. V prvom ročníku neovládajú slovenčinu. Škola preto pred niekoľkými rokmi vytvorila triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, nie iba triedy len pre Rómov. Krajský súd v Prešove však pred časom potvrdil rozsudok okresného súdu, že škola má odstrániť diskrimináciu na základe etnickej príslušnosti. Podľa rozhodnutia vytváraním oddelených tried pre rómske deti škola porušila zásadu rovnakého zaobchádzania, dopustila sa diskriminácie.

cigáni Pl. ŠtvrtokViacerí rodičia a príbuzní detí zo základnej školy v Michaľanoch ako reakciu na súdne rozhodnutie hovoria, že deti od budúceho školského roku umiestnia v inej škole. Majú obavu o budúcnosť vzdelávania sa potomkov. Základná škola má 425 žiakov, skoro dve tretiny tvoria rómske deti. Z dvadsiatich štyroch tried školy sú v pätnástich výlučne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia z miestnej osady v Ostrovanoch, osem je zmiešaných a jedna je čisto „biela“.

  • SPRÁVNE RIEŠENIE

Oddelené triedy sa ukázali ako správne riešenie v záujme detí. Vytvorili ich pred niekoľkými rokmi, aby sa pedagógovia mohli lepšie a individuálne venovať týmto deťom. Vyučovanie sa prispôsobuje ich možnostiam. Zlepšila sa dochádzka, menej detí prepadávalo, oveľa viac sa naučili, hovoria učitelia. Dokonca aj niektorí Rómovia sa dožadovali vrátiť svoje deti naspäť do čisto rómskych tried, väčšina miestnych nesúhlasí, aby ich deti chodili do jednej triedy s „bielymi“. Šikovné deti zo znevýhodneného prostredia sa integrujú do bežných tried.V posledných rokoch pre obavy zo zmiešaných tried už rodičia vyše stovku detí odhlásili zo školy a dnes navštevujú školy v okolitých obciach. Po rozhodnutí súdu odhlásili rodičia zo školy ďalšie štyri deti. Najradikálnejšie sú vyhlásenia tých rodičov nerómskych detí, ktorí sú pripravení podať žalobu z dôvodu diskriminácie svojich detí. Tvrdia, že v zmiešaných triedach budú musieť učitelia prispôsobiť úroveň vzdelávania všetkým deťom, čím môže dôjsť k diskriminácii ich detí, keďže sa zníži tempo vzdelávania a napokon úroveň ich vzdelania.

Násilného zadelenia žiakov do zmiešaných tried sa obávajú aj samotní pedagógovia; údajne môže priniesť viac škody ako osohu. Proti násilnej integrácii je aj miestna rómska asistentka, ktorá je Rómka. Aj takéto rozhodnutia môžu viesť k negatívnym politickým reakciám, upozorňujú lokálni politici. Môžeme uviesť, že aj prípadné nesprávne či násilné rozhodnutia sa môžu odzrkadľovať na odpore voči cigánskej, resp. rómskej komunite. Odpor ba až averziu voči tejto menšine vyjadrilo v prieskume trnavskej UCM najviac opýtaných.Toto nie je problém len SR, ale aj Európskej únie a celej Európy. Správa agentúry EÚ pre základné práva uviedla, že trestné činy páchané pre nenávisť sú v EÚ každodenne. Motívom je tiež rasizmus. Správa Európskej asociácie na obranu ľudských práv konštatovala rast nenávisti proti Rómom v celej Európe. V správe sa o násilí proti Rómom uvádza, že je dramatické, je stále, graduje protirómska rétorika, segregácia a utláčanie. Rómovia patria k najväčšej menšine v Európe. Majú problémy so zamestnaním sa, s vybavením domácností atď.

  • KTO JE VINNÝM?

Pred niekoľkými mesiacmi francúzske úrady likvidovali nelegálne karavánové osady bulharských a rumunských Cigánov. Za pomoci poriadkových síl a miestnych obyvateľov po ich vysťahovaní pálili karavany, zariadenia a veci, len aby nemali dôvod sa pre ne vracať.

Ak odhliadneme od tvrdení o zneužívaní tradičného európskeho sociálneho systému touto menšinou, tak si musíme položiť otázku, do akej miery je vina a na kom? Sú na vine viaceré krajiny vyspelého európskeho kontinentu, viaceré národy alebo skutočným problémom sú len Rómovia? Pravda bude niekde uprostred. Budú potrebné jasne smerované a účinné opatrenia. Pochody, petície a vyhlásenia proti neprispôsobivým nie sú riešením.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.