Istanbulský dohovor posielame tam, kde vznikol

thumbnail

Falošná hra prezidentky nemôže zmeniť rozhodnutie slovenského parlamentu. Politická hra prezidentky nemôže zmeniť rozhodnutie slovenského parlamentu, lebo podľa našej ústavy musí byť ratifikácia medzinárodnej zmluvy schválená Národnou radou Slovenskej republiky a prezidentka musí v tomto prípade iba vykonávať vôľu zástupcov ľudu. Pre mnohých slovenských kresťanov a Slovenský dohovor za rodinu bol jedenásty február mimoriadny deň. Na Námestí slobody v Bratislave sa tisíchlavý dav modlil, aby sa Istanbulský dohovor neratifikoval, lebo sa prieči našim kresťanským i európskym civilizačným hodnotám, aby sa vrátil bez nášho súhlasu tam, odkiaľ vzišiel  ‒ do Rady Európy do Bruselu.

PRIŠLI ZÁSTUPY

Nebol to priaznivý deň na zhromaždenie občanov: veľa ľudí si muselo vziať poldňovú dovolenku a dobré oblečenie do nevľúdneho veterného počasia. Ale prišli ‒ zástupy starých i mladých. Na Námestí slobody chýbal akurát ľudový tribún, kazateľ, rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa, populárny farár zo Žakoviec, ktorému jeho biskup Štefan Sečka zakázal opustiť Spišskú diecézu a zúčastniť sa na modlitebnom zhromaždení v Bratislave. Motívom čudného rozhodnutia biskupa bola zrejme obava z politizácie zhromaždenia, inak sa bojazlivosť predstaviteľa cirkvi vysvetliť nedá. V tejto súvislosti by autor týchto riadkov rád  pripomenul totožný prípad českého katolíckeho kňaza Petra Piťhu, kazateľa v Chráme sv. Víta, ktorý ostrými slovami skritizoval Istanbulský dohovor, čo vyvolalo mediálnu búrku nevôle „pražskej kaviarne“. Trestné oznámenie feministickej organizácie Českej ženskej lobby na významného pražského kazateľa za šírenie poplašnej správy sa stretlo s neúspechom. Najvyššia autorita českej rímskokatolíckej cirkvi kardinál Dominik Duka sa zastal svojho kňaza Petra Piťhu, podporil jeho názory a udavačstvo feministiek sa celkom logicky zahralo do autu. Žiaľ, na Slovensku po odchode Jána Chryzostoma kardinála Korca taká autorita citeľne chýba.

PÔSOBIVÁ KÁZEŇ

Organizátori bratislavského podujatia sa vynašli, kňaza Mariána Kuffu sprítomnili na veľkoplošnom plátne videozáznamom jeho pôsobivej kázne venovanej účastníkom zhromaždenia, prítomným i neprítomným politikom. Okrem slov nabádajúcich k znášanlivosti, nie nenávisti, adresoval prezidentke úprimné, ale nekompromisné slová: „Ak neodmietne dohovor ratifikovať, dopustí sa vlastizrady.“ Podľa neho je pani prezidentka povinná rešpektovať dvakrát jasne vyslovenú vôľu parlamentu, cirkvi a veriacich, ktorých je na Slovensku vyše sedemdesiatpäť percent, kým ju nevolila ani štvrtina národa.

LIBERÁLNE TANCE

Liberálne tance časti politického spektra i médií nad Istanbulským dohovorom a právnické kľučkovanie poradcov prezidentky Zuzany Čaputovej neberie väčšina slovenského národa. Poradca Ján Mazák už raz spôsobil hanbu bývalému prezidentovi a Slovenskej republike pred Benátskou komisiou a ukazuje sa, že aj ideová nasledovníčka Andreja Kisku chce robiť podobné neústavné kroky. Jej advokát Peter Kubina v úlohe poradcu zrejme nepozná rokovací poriadok NR SR, keď tvrdí, že parlament sa nemôže v konaní kratšom ako tridsať dní zaoberať Istanbulským dohovorom, ako navrhuje predseda parlamentu s predsedom vlády. Lapsus poradcu spočíva v tom, že nerozlišuje schvaľovanie zákona od schvaľovania medzinárodnej zmluvy. Rovnako je nenáležité, aby sa medzinárodnou zmluvou zaoberal ústavný súd, ako navrhuje prezidentka predsedovi vlády.

V prvej knihe Starého zákona v knihe Genezis sa môžeme dočítať: „Boh stvoril človeka, aby bol jeho obrazom, stvoril ho, aby bol obrazom Božím, ako muža a ženu ho stvoril.“ Ak niektorí z politikov či predstaviteľov štátu neveria náboženským dogmám, nech sa aspoň riadia zákonmi prírody a zdravým rozumom. Istanbulský dohovor, ktorý správne nabáda k zvýšenej citlivosti voči násiliu páchanom na ženách, popritom nepriamo legitimizuje gender ideológiu, ktorú chce zaviesť do právneho poriadku štátu. Naozaj môžeme uveriť tvrdeniu, že existencia dvoch pohlaví muža a ženy je len stereotypný kultúrny konštrukt, a nie univerzálna biologická charakteristika človeka?

Ľudovít ŠTEVKO ‒ Foto: autor


Gender ideológia ruší všetky morálne normy. Z bratislavského Námestia slobody pred úradom vlády sa na adresu prezidentky Zuzany Čaputovej nieslo posolstvo: Odmietnite Istanbulský dohovor! To odkazovali prezidentke účastníci modlitbového zhromaždenia jedenásteho februára. Od roka 2017 organizuje Slovenský dohovor za rodinu  po farnostiach Slovenska sväté omše, ktorých súčasťou je ružencový pochod k sídlam miestnych samospráv, aby žiadali jedno: Zastavte zlo z Istanbulu. Čo sa stalo v Istanbule v roku 2011? Členské štáty Rady Európy podpísali Dohovor Rady Európy o prevencii násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu. Ono by to bolo v poriadku, kto by nechcel chrániť ženy proti násiliu? Lenže autori obohatili tento dokument o ideológiu rodovej rovnosti, ktorá definuje rod ako sociálny konštrukt bez akéhokoľvek vzťahu k skutočnému biologickému pohlaviu. Dokonca požaduje odstraňovanie prirodzeného poslania mužov a žien, čo rafinovane schováva pod termín „odstraňovanie stereotypných rolí mužov a žien“. Z tejto požiadavky však vyplývajú ďalekosiahle konzekvencie až po  narušenie práva rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti vo vlastnom morálnom a náboženskom presvedčení.

NOVÁ SEXREVOLÚCIA

Nemecká sociologička a spisovateľka Gabriele Kubyová vydala v roku 2013 knižku Globálna sexuálna revolúcia  s veľavravným podtitulom Strata slobody v mene slobody. Vysvetľuje v nej nový pojem gender,  požadujúci emancipáciu od vlastnej prirodzenosti. Varuje, že „globálna sexuálna revolúcia je po prvý raz predstavená v súvislostiach: myšlienkoví priekopníci od čias Francúzskej revolúcie, obrat od feminizmu ku genderideológii, strategické globálne presadenie genderideológie prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád.  Politické znásilnenie jazyka, epidemické rozšírenie pornografie, zrušenie všetkých morálnych noriem prostredníctvom zrovnoprávnenia homo-, bi-, trans- a intersexuality s heterosexualitou, ktoré siaha až po „homomanželstvá“ s  možnosťou adopcie a ‒ ako najnebezpečnejší front kultúrnej revolúcie ‒ prevýchova mládeže v školách a materských školách predčasnou sexualizáciou“.

Autorka varuje, že „nikdy predtým neexistovala ideológia, ktorá chcela zničiť pohlavnú identitu muža a ženy a každú etickú normatívnosť sexuálneho správania“, až ideológia rodovej rovnosti. Je náhoda, že Istanbulský dohovor podpísala vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská a sprísnenie trestných činov extrémizmu sa stalo tiež za jej ministrovania? Práve „kriminalizovanie novými trestnými činmi ako ‚homofóbia‘, ‚štvavá reč‘ a antidiskriminančnými zákonmi je gender ideológia  v niektorých krajinách už realitou a globálne postupuje vpred“, uviedla Kubyová v roku 2013. A kto na Slovensku je za ratifikáciu Istanbulského dohovoru? Najmä prezidentka Čaputová a celé spektrum progresívcov.

ROZHODUJÚCI ZÁPAS

Mohla cirkev na Slovensku zostať ľahostajná k Istanbulskému dohovoru?  Najrazantnejšie sa proti nemu  postavil kňaz Marián Kuffa. A cirkevná hierarchia namiesto toho, aby ho v jeho činnosti podporila, zakázala mu účasť na týchto stretnutiach s občanmi. Výhovorka, že  sme pred voľbami, neobstojí, lebo práve o to ide, aby sme zabránili progresívcom vo voľbách získať moc nad Slovenskom. Ak sa tak stane, bude to aj vina predstaviteľov cirkvi, ktorí nepochopili ani odkaz sestry Lucie z Fatimy: „Posledným bojom medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude boj o manželstvo a rodinu. Nebojte sa. Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny, bude mať protivníkov a oponentov, pretože to je rozhodujúca otázka.“

                                      Eva ZELENAYOVÁ 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.