Kňaz, čo ku knihám slovenským ľad lámal

thumbnail

Jozef Ignác BAJZA je autor prvého románu z pera slovenského spisovateľa. Pred dvesto šesťdesiatimi piatimi rokmi, 5. marca 1755, sa narodil v Predmieri spisovateľ Jozef Ignác Bajza, autor prvého románu, ktorý vyšiel z pera slovenského spisovateľa. Jeho rodičia boli potomkovia šoltýsov, zakladateľov osád a dedičných richtárov. V druhej polovici 18. storočia však táto spoločenská vrstva strácala stáročné privilégiá. Počas štúdií teológie na viedenskom Pázmáneu sa mu dostali hlboko do mysle osvietenské ideály, ktoré ho ovplyvnili v spoločenskom živote i v literárnej tvorbe.

■ KNIŽKA PRVŇA

Prvým kaplánskym pôsobiskom Jozefa Ignáca Bajzu sa stala v roku 1780 Trnava, ktorá bola v druhej polovici 18. storočia jedným z centier nielen cirkevného, ale i kultúrneho života u nás.  V „malom Ríme“ dal dohromady zbierku vlastných i preložených epigramov, ktorú ponúkol na vydanie pod názvom „Rozličných veršuv knižka prvňa“, ktorá však neprešla prísnou cenzúrou. Nečudo, Bajza vo svojich veršoch tvrdo kritizoval byrokraciu, parazitizmus šľachty, ako i neporiadky v samotnej cirkvi. V roku 1783 dostal farárske miesto v Dolnom Dubovom, kde prežil dvadsaťdva rokov. Práve tieto dve desaťročia sú spoločensky i literárne najplodnejším obdobím Jozefa Ignáca Bajzu. V roku príchodu na faru v Dolnom Dubovom vyšiel prvý diel jeho prózy „René mládenca príhody a skúsenosti“, prvého románu napísaného slovenským autorom vo svojej materčine. Kňazské pôsobenie v Dolnom Dubovom síce znamenalo len skromný príjem, ale Bajza ako roľnícky chlapec dokázal na cirkevných poliach a v sadoch rozvíjať moderné formy hospodárenia, ktoré boli vzorom pre jeho farníkov. Postavil si dokonca aj menšiu pálenicu. Mohol si to dovoliť – bolo to v časoch, keď ešte neexistovali spolky striezlivosti. Práve dobré hospodárenie a skromný životný štýl mu umožnili, aby pri vydávaní svojich literárnych prác nebol odkázaný na vydavateľov, ale sám si dokázal financovať ich tlač.

■ POHORŠUJÚCI RENÉ

V máji 1785 dostal povolenie viedenského cenzora na vydanie druhého zväzku Reného príhod a začalo sa s jeho sadzbou. Zatiaľ čo v prvom diele ide o romanticky ladený príbeh, v druhom sa Bajza viac venuje domácim súdobým problémom, ktoré podrobuje tvrdej kritike. Týkala sa aj takej citlivej cirkevnej otázky, ako je opodstatnenosť kláštorov a celibátu. Keď sa o príprave do tlače dozvedel generálny vikár Štefan Nagy, rázne zasiahol proti vydaniu tohto „pohoršujúceho diela“ (za také román označil) a presvedčil arcibiskupa Jozefa Battyániho, aby zastavil jeho vydanie. Druhý diel tak poznáme iba nedokončený v dvoch zachovaných exemplároch. Bajza sa podriadil cirkevnej vrchnosti a v ďalších rokoch sa sústredil na písanie náboženskej literatúry, najmä kázní (ide o päť zväzkov dvestosedemdesiatjeden kázní na viac ako tritisíc stranách).

ROZLIČNÉ VERŠE

V deväťdesiatych rokoch 18. storočia sa Bajza vrátil k svojim Rozličným veršom, ktoré doplnil a vydal v roku 1794 pod názvom „Slovenské dvojnásobné epigrammatá jednako-konco-hlasné a zvuko-mírné v dvoch zväzkoch“. Neskôr k nim pridal „Príklady ze svatého Písma starého a nového zákona s mravním opomněním v štverorádkových jednako-konco-zvučných“, ale na týchto jeho prácach sa odráža akási zatrpknutosť, zotrvačnosť, odmietnutie nových ideí najmä francúzskych osvietencov, čo môže súvisieť s prechodom francúzskej revolúcie do diktatúry, ktorá vyústila získaním moci samozvaným cisárom Napoleonom a jeho vojnovým ťažením. V tom čase, v roku 1805, pripravil Bajza spis „Človek bez pravého náboženstva nade všech živočichov nuznejší“, ale jeho text sa nezachoval. Podľa posudkov cenzora išlo o dielo vychádzajúce z vnútorných rozporov a protirečení autora.

■ SPOR S BERNOLÁKOVCAMI

Jozef Ignác Bajza bol praktický, ale i rázny človek, ktorý sa dostával do konfliktov jednak s cirkevnou vrchnosťou, jednak so stúpencami bernolákovskej podoby spisovnej slovenčiny. V prvom prípade ide skôr o majetkové záležitosti, s ktorými súvisí aj otázka celibátu.

Nesporným faktom je, že Jozef Ignác Bajza bol prvý literát, ktorý písal vo svojej materinskej reči – v slovenčine. V tom čase však prišiel Anton Bernolák so svojou podobou slovenčiny, ktorá si našla viac prívržencov medzi súdobými tvorcami. To popudilo Jozefa Ignáca Bajzu a viedlo k sporom s bernolákovcami. Bernolák a Fándly označili Bajzove epigramy za „sedlácke veršovníctvo“. Bajza sa obhajoval tým, že „ke knihám slováckým led lámal“, ale na rozdiel od Bernoláka nedokázal predostrieť svoju predstavu o spisovnom jazyku, nevenoval sa lingvistike a hovorovú slovenčinu využíval len v literárnej tvorbe.             Zakladatelia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej ho v roku 1834 (teda ako sedemdesiatdeväťročného) oslovili s ponukou na spoluprácu. Členstvo v spolku síce neprijal, ale finančne podporil vydanie jeho almanachu. Na dobročinné ciele venoval závetom aj svoj pomerne veľký majetok.

SUŽOVANÝ REUMOU

Päťdesiatročného Bajzu sužovala reuma. Nepomohli ani časté návštevy piešťanských kúpeľov. Preto požiadal predstavených, aby ho poslali na menej náročné pôsobisko. Vyhoveli mu. V roku 1805 sa stal správcom fary v Prietrži, o desať rokov neskôr farárom v Zbehoch a napokon ho v roku 1828 arcibiskup kardinál Alexander Rudnay vymenoval za kanonika bratislavskej kapituly. Zomrel v prvý decembrový deň v roku 1836 a jeho telesné pozostatky uložili do krypty Dómu sv. Martina.Napriek sporom, ktoré mal Bajza s inými slovenskými národovcami, mu nemôžeme uprieť úprimnú snahu o záchranu našej materčiny, za čo si aj po viac ako dva a pol storočiach zaslúži našu úctu a spomienku.

 Jozef SLIACKY – Foto: archív autoraPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.