O statočnej hŕstke názorových psychoterapeutov

thumbnail

BESEDNICA

Elektronické i printové médiá sa rady pýšia rozvinutou spätnou väzbou, v rámci ktorej si zisťujú ohlas svojich di­vákov, poslucháčov i čitateľov na rozličné témy, žánre i subžánre, a prispôsobujú týmto ohlasom svoje aktivity. Je zaujímavé sledovať ohlasy recipientov aj z pohľadu tretej, nezaujatej, ale kritickej strany. Jednoducho sledovať ako diváci, poslucháči alebo čitatelia reagujú a či rozpoznávajú prepieranie mozgov, alebo nie, či naivne hlcú rozličné mystifikácie a ohlupovacie šablóny, alebo nie, či neokolonialistická propaganda, šírená vybrúsenou psychologickou ohlupovacou masmediálnou mašinériou funguje, alebo nie...

Rýdzo kapitalistické médiá vo vlastníctve západného ka­pitálu a v službách jeho záujmov sa predovšetkým obávajú mienkotvorných, proslovensky orientovaných médií so silným sociálnym cítením, so súcitom s chudobnými. Aj také máme a ja ich nazývam statočnou hŕstkou.

Ale naivita mnohých recipientov nahráva tejto zahranič­nej, u nás úspešne zahniezdenej kolóne. Tá pracuje – okrem iného – aj s efektom senzačnosti negatívnych správ z kriminalistického spektra, s patologickou príťažlivosťou zločinu (dnes napríklad s chorobnou atraktívnosťou brutálnych úto­kov na bezbranné obete, vykonaných v klaunovských maskách).

Zaráža ma, že je pomerne dosť respondentov velebiacich elementárne, atomizované spravodajstvo, takých, čo ho kla­dú nad komentujúce rozhlasové i televízne relácie alebo textové komentáre v tlači. To znamená, že uprednostňujú čosi ako inventárny zoznam udalostí na spôsob inventár­neho zoznamu náhradných dielcov. Veď čože iného je zák­ladné spravodajstvo (napríklad v televízii) než množina konštatácií o spadnutých mostoch, vykoľajených vlakoch, vybuchnutých náložiach, explodovaných lietadlách, tekto­nických zlomoch a uvítacích ceremoniáloch? Čím sa líši kaluž krvi pod zabitým Ukrajincom od kaluže krvi pod žen­skou obeťou, ktorú ukameňovali moslimskí fanatici?

Koho okrem kronikárov a štatistikov zaujíma takýto po­vrchný, bleskový záznam udalostí, ignorujúci vedomie sú­vislostí? Viem, že to má zostať kdesi v pamäti počítača, najmä pre potreby štatistiky a evidencie. Tej štatistiky, ktorá uprednostňuje aritmetické operácie pred myslením.

Keď počujete povedať jednou vetou, že priemerná teplota našej klímy sa zvýšila o 0,7 stupňa Celzia, poviete si akurát: „No a čo, bude nám o voľačo teplejšie!“ Až keď vám tento oznam doplnia o ďalšie súvislosti a následky zo sféry skleníkového efektu, pochopíte negatívne dimenzie tejto informácie.

To vzrušujúce v kronike sveta sú práve udalosti, ktoré sú motívom pre udalosti ďalšie, možno ich začleniť do širších súvislostí, majú zaujímavé korene i zaujímavé dô­sledky, sú zmysluplné z hľadiska dialektiky a kauzality. Keďže slovenský národ je vo svojej väčšine (napriek niek­torým čudným volebným výsledkom) predsa len národom premýšľavým, ktorý svoje vlastné názory a postoje rád konfron­tuje s inými, skrachovali u nás doteraz všetky denníky založené na nekomentovanom, čo najviac atomizovanom spra­vodajstve. Tie boli totiž nevzrušujúcim katalógovým súpisom, iba štatistickým, kvantitatívnym zobrazením skutočnosti.

Veru tak – to, čo stačí západnému burzovému maklérovi či inému konzumnému malomeštiakovi pre šťastie i naplne­nie duševných obzorov, to nestačí bystrým Slovákom, cepovaným po desaťročia komunistickými mystifikátormi a pos­ledných dvadsaťpäť rokov zasa neokolonialistickými mystifikátormi. Preto je veľmi správne, že statočná hŕstka proslovenských a sociálne cítiacich periodík zdôrazňuje, rozvíja a v hojnej miere prináša mienkotvorné príspevky, slúžiace zdravej spoločenskej diagnostike problémov i názorovej psychoterapii.

 Milan KENDA

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.