Odišiel Roman  Hofbauer – jeden z najaktívnejších národovcov

thumbnail

Publicistická činnosť Romana  Hofbauera sa začala  dávno – v polovici šesťdesiatych rokov. Desiatky jeho článkov boli zamerané  na prírodu, pamiatky, inžinierske stavby, diaľnice, urbanizmus, architektúru,  výstavbu miest i ochranu prírody. Rok  1989 však priniesol zmenu do spoločnosti i do jeho osobného života. Pôsobenie  Romana Hofbauera v politike po roku 1990 ho postavilo  pred nové skutočnosti. Toto obdobie je zaznamenané v knihe Slovom a písmom. Čas však bežal a beh udalostí sa zrýchľoval. Udalosti vtiahli Romana do aktívnej žurnalistiky.  Združenie novinárov a vláda Vladimíra  Mečiara  mu udelila  za aktívnu žurnalistiku Štúrovu cenu.

Čas preveril  mieru hodnôt jeho publicistiky, rovnako ako preveril  správnosť  rozhodnutia voľby Slovákov vo veci smerovania Slovenska za križovatkou parlamentných  volieb v  roku 1998. Päť rokov po obnovení slovenskej štátnosti sa Slovenská republika a jej obyvatelia znova ocitajú na križovatke  svojej vlastnej štátnej existencie a vlastného smerovania v rámci národných štátov  európskej   mozaiky súčasného sveta.

KRIŽOVATKA

Absurdne sa reprízuje situácia vojnového Slovenského štátu rokov 1939 – 1945, keď sa takisto po piatich rokoch samostatnosti, poznamenanej  negatívami doby, ocitlo Slovensko na historickej križovatke. V roku 1944 zvolilo protinacistický a protifašistický smer, ktorý sa však absurdne premietol do popretia vlastnej štátnosti, návratu do dvojnárodného štátu s Čechmi, z ktorého sa Slováci svojím autonomistickým hnutím v rokoch 1918 – 1938 dvadsať rokov vymaňovali. Slovenský národ sa tak zaradil  v rokoch 1944 – 1945 medzi pravdepodobne ojedinelú  kategóriu národov, ktorý vedome a chcene poprel  svoju národnú a štátnu zvrchovanosť.  Kým u iných  národov sa národná zvrchovanosť  akceptovala ako prirodzené  a neodňateľné právo, vyplývajúce zo základných práv, u Slovákoch to bola  buď  „kudla do zad“  voči českému národu  či „buržoazný nacionalizmus“ voči svetovému  komunizmu a proletárskemu internacionalizmu. Slováci  svoj návrat do unitárneho Česko-Slovenska draho  zaplatili v priebehu nasledovných  takmer päťdesiatich rokov,  keď hlásenie sa k slovenskosti a k Slovensku bolo dôvodom na perzekúcie, väzenie i popravy, keď o Slovákoch rozhodovali Beneš, Bacílek, Široký, Zápotocký, Novotný, no i Husák, Biľak, Jindra, Kolder, Kapek,  Štrougal, Jakeš či v závere Čalfa s Havlom.

ÚTLM

Slovensko na dlhé obdobie upadlo do genetickej zásobárne českého národa, zdroja  lacných pracovných síl a dislokácie ekologicky nepriaznivého priemyslu, energeticky i surovinovo vysoko náročného, ktorý vyrábal polotovary za umelo nízke ceny pre český finalizujúci a exportujúci priemysel.  História všetkých štátov presvedčivo preukázala, že  žiadnemu  národu sa nedarí lepšie než vo svojom vlastnom národnom štáte. Na túto skutočnosť poukazoval aj dnes už nebohý Roman Hofbauer. Autorovi tohto článku to pred pohrebom pripomenul aj hlavný projektant slovenskej štátnosti Vladimír Mečiar, ktorý sa v Bratislave 7. júna zúčastnil na jeho pohrebe. Prišiel si osobne uctiť  Hofbauerove zásluhy na vzniku slovenskej štátnosti. Záver práce žurnalistu je možný iba v dvoch prípadoch.  Prvým je, ak sa jeho životná dráha  naplnila a ukončila. Buď prirodzenou formou, ako to bolo u Vlada Mináča, alebo tak, ako to bolo u Vlada Clementisa. Takýto proces na Slovensku  prežili desiatky znamenitých  rytierov žurnalistiky po roku 1848, 1867, 1945, 1948, 1968.

Životný príbeh R. Hofbauera bol pestrý. Vyštudoval stavebnú fakultu.  Od roku 1965 patril medzi najaktívnejších ochrancov našej kultúrnej minulosti, najmä stavebných pamiatok. Je aj spoluautor  známej publikácie  Bratislava nahlas, ktorá rozzúrila totalitných ideológov. Po takzvanej nežnej revolúcii sa stal primátorom Bratislavy. V prvých  slobodných voľbách v roku 1990 ho zvolili za poslanca SNR. Patril medzi poslancov, ktorí získali najviac preferenčných hlasov. V marci 1991 po rozkole vo Verejnosti proti násiliu sa pripojil k Vladimírovi Mečiarovi, v ktorom videl najvhodnejšieho projektanta slovenskej štátnosti. Po voľbách v júni 1992 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia a ministrom dopravy.

POLITIK I PUBLICISTA

Roman Hofbauer patril medzi politicky najaktívnejších federálnych poslancov, ktorí presadzovali štátnu samostatnosť pre Slovensko. Rozdelenie Česko-Slovenska, či presnejšie zánik tohto štátu, považoval za logický, unikátny historický čin. Pokým iné dovtedy utláčané národy sa vyslobodzovali z područia utlačovateľov veľmi  bolestne, ba až krvavo, my sme išli cestou rokovaní a dohody. Istý čas bol aj podpredsedom Združenia slovenských novinárov. Zaradil sa medzi politikov, ktorí vynikajúco spájali politiku s publicistikou.

hofbauer-smolec jan
R, Hofbauer (vľavo) a autor tohto článku.

Päť rokov po obnovení slovenskej štátnosti  sa Slovensko a jeho obyvatelia ocitli na križovatke svojej vlastnej štátnej existencie a vlastného smerovania v rámci národných štátov súčasného sveta. Slováci sa v rokoch 1944 – 1945, podľa Hofbauera, zaradili medzi ojedinelú kategóriu národov, ktoré vedome a chcene popreli svoju národnú a štátnu zvrchovanosť. V obnovenom spoločnom česko-slovenskom štáte sa so Slovákmi zaobchádzalo ako s údajnými  rozbíjačmi prvej republiky. Hlásenie sa k slovenskosti a k Slovensku bolo dôvodom na perzekúcie, väznenia a popravy. Potvrdzujú to prípady Clementisa i Husáka.

História presvedčivo preukázala, že nijakému národu sa nedarí lepšie než vo svojom vlastnom národnom štáte. Česká strana spočiatku zvolila cestu nekonštruktívnej nespolupráce. Čechoslovakistickými a svetoobčianskymi silami ustanovená a ovládaná  Verejnosť proti násiliu zvrhla v Slovenskej národnej rade 23. apríla 1991 slovenskú legitímnu vládu Vladimíra Mečiara. To, čo potom nasledovalo, Roman Hofbauer hodnotil ako prudké vzdutie  sa vlny nesúhlasu zo strany Slovenska. K následne ustanovenému Hnutiu za demokratické Slovensko sa prihlásila časť federálnych poslancov zo Slovenska pod vedením Romana Zelenaya a v Slovenskej národnej rade pod vedením Romana Hofbauera.

S PROSÍKOM – KOLENAČKY            

Vznik samostatného Slovenska zahraničie prijímalo so zdvorilou zdržanlivosťou. Šesťdesiatpäť štátov sveta nás však uznalo už v prvom roku existencie. Našli sa však aj proroci, ktorí predpovedali, že samostatné  Slovensko sa čoskoro zrúti a kolenačky prosiac vráti sa do pôvodného spoločného štátu. Úspešnosť Slovenska však paradoxne začala  budiť  nervozitu v transeurópskych i transatlantických kruhoch. So samostatným Slovenskom sa  v scenári  geopolitickej stratégie nerátalo. Navyše pre rad štátov, otriasaných vnútroštátnymi národnými problémami, Slovensko bolo nežiaducim vzorom. Začala sa eskalácia skreslených informácií  o Slovensku  – veľkoprodukcia protislovenských skresľovaní, personálnych osočovaní a lží, a to najmä proti hlavnému konštruktérovi  slovenskej štátnosti Vladimírovi Mečiarovi. Vo vnútri Slovenskej republiky tento trend mohol rátať s exponentmi neúspešnej svetoobčianskej VPN. Zároveň aj s tými, ktorí slovenskú štátnosť odmietali, či už to boli predstavitelia KDH, maďarských strán a hnutí na Slovensku. Pripájali sa aj predstavitelia  komunistickej strany premenovanej  na Stranu demokratickej ľavice. Roman Hofbauer v jednom článku upozorňoval, že táto politická strana nesie v sebe relikt genetického dedičstva proletárskeho internacionalizmu a odmietania národných aspektov.

Cielený rozklad poslaneckého klubu HZDS v Národnej rade SR viedol 14. marca 1994 k druhému zvrhnutiu legitímnej slovenskej vlády. Roman Hofbauer v tejto súvislosti  pripomínal smutne slávnu iniciatívu vtedajšieho prezidenta Michala Kováča.

POLITICKÁ HYSTÉRIA

Roky 1995, 1996, 1997 boli rokmi znovubudovania nášho štátu v súlade s volebným programom HZDS a koaličnej vlády. Opozícia pochopila, že bez pomoci zo zahraničia neuspeje. Jej predstavitelia obiehali zahraničné politické centrály a sľubovali, že ak im pomôžu vyhrať voľby, otvoria pre nich  slovenský ekonomický priestor. Ich reakcia bola promptná. Dominovala v nej Správa  kongresu USA, ktorá  uvádzala vo vzťahu k Slovensku už tradične  zarážajúci rozsah hrubo nepravdivých očierňovaní a falošného obrazu pomerov v našom štáte.  Slovensko priradila, pokiaľ išlo o vnútorné pomery, k Albánsku. Správa  Ministerstva zahraničných vecí USA o dodržiavaní ľudských práv vo svete uvádzala lži o údajnom porušovaní ľudských práv na Slovensku. O nezamestnanosti Rómov  tvrdila, že je dôsledkom rasizmu voči nim. Jedna organizácia na ochranu novinárov v USA, ktorú reprezentovalo iba osem členov, drzo uverejňovala absolútne nepravdy o údajnej perzekúcii novinárov na Slovensku, o cenzúre a neslobode novinárov. Roman Hofbauer  v denníku Slovenská republika vykričal, že novinári píšuci znevažujúce články o Slovensku dostávajú osobitné honoráre v markách alebo v dolároch.

Takto sa bývalí komunistickí novinári menili na demokratických. Ich zásluhou zaradili Mečiara medzi desať najväčších nepriateľov slobody tlače vo svete. Autorkou tejto chýrnej správy bola manželka bosnianskeho „mierotvorcu“  Richarda Holbrooka,  narodená v Budapešti. Hofbauer to komentoval novinovým článkom Nič nie je lacnejšie ako táranie. Zároveň veľvyslancovi USA Ralphovi Johnsonovi napísal sťažnosť na nepravdivý výrok, ktorý Správa  ministerstva zahraničných vecí USA uviedla v časti týkajúcej sa národnostných, rasových a etnických menšín. Tvrdili, že R. Hofbauer v denníku Slovenská republika napísal: Rómski občania sú príčinou kriminality. Po  jeho proteste Ministerstvo zahraničných vecí USA poslalo vyhlásenie: „Po preskúmaní záležitostí pána poslanca Hofbauera bolo ustanovené, že v podstate došlo k chybe. Zistilo sa, že jeho výrok o Rómoch ako príčine  kriminality bol ministerstvom prevzatý zo štúdie  Amerického židovského výboru.“

■ PATRIL K NAJAKTÍVNEJŠÍM

Roman Hofbauer patril medzi najaktívnejších slovenských  politikov. V roku 1998 mu za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky udelili Rad Andreja Hlinku I. triedy. Jeho žurnalistika v rokoch 1989 – 1998 vyšla postupne v piatich knižných publikáciách. V roku 1994 mu vláda Slovenskej republiky a Združenie slovenských novinárov udelili žurnalistickú cenu Ľudovíta Štúra. V roku 1998 v Zürichu dostal Zlaté pero – novinársku cenu zahraničných Slovákov. Žiaľ, zaslúžilí Slováci spolu s Romanom Hofbauerom sú politicky rozprášení. Mnohí už nežijú a ak žijú, vegetujú na politickej periférii. Aktívne sa zúčastňoval na všetkých podujatiach, ktoré súviseli so vznikom slovenskej samostatnosti. Romanova angažovanosť vyvrcholila jeho hlasovaním vo Federálnom zhromaždení za vznik samostatného Slovenska. Pán prezident však vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra istú  pani W., ktorá pre slovenskú samostatnosť ani prstom nepohla...

Ján SMOLEC – Foto: archív autoraPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.