Reforma školstva odštartovala...

thumbnail

KOMENTÁR Ľubomíra  PAJTINKU

Nový minister školstva s podporou predsedu vlády, predsedu súčasného i bývalého parlamentu a niektorých poslancov spustil konečne dávno ohlasovanú a očakávanú reformu nášho školstva. Vyslyšal tak požiadavku stoviek žiakov, študentov a rodičov, aby sa v našom školstve  udialo konečne niečo prelomové. A stalo sa! V uplynulých dňoch náš parlament, teda národný snem, zmenil sa na veľkú pedagogickú radu, ktorá odsúhlasila drvivou väčšinou hlasov, že s okamžitou platnosťou sa mení doterajší systém skúšania, maturít, štátnic, písania diplomových a iných kľúčových prác žiakov a študentov. Doteraz zastaraná metóda hodnotenia na základe vedomostí a vlastných výkonov sa mení na progresívny a v Európe, ba i vo svete zatiaľ najmodernejší systém tak, že sa bude hodnotiť iba výsledná odpoveď či práca a vôbec nebude dôležité, akou technikou a spôsobom sa k nej žiak a študent dopracoval.

Žiaľ, v rámci diskusie k téme sa našlo pár spiatočníkov, ktorí nepochopili prelomový význam objavu pre paradigmu nášho školstva na nasledujúce roky. V metodických pokynoch k tejto zmene sa uvádza, že sa dovoľuje a v niektorých prípadoch dokonca odporúča, aby žiakovi pomáhali spolužiaci, našepkávali, aby mu bolo dovolené robiť si ťaháky, pri diplomových prácach je zavedená povinnosť nájsť k vlastnej téme jednu, dve i viac prác, ktoré treba od slova do slova odpísať a vlastným menom podpísať. Od učiteľov a skúšajúcich v celom spektre vzdelávacej sústavy sa očakáva podpora študentov a prijatie opatrení, aby svojou nepremyslenou iniciatívou nebrzdili žiakov v tomto procese. Mohli by tak ohroziť úspešné abiturientske vykročenie do života týchto adeptov na konci svojho štúdia... Ministerstvo školstva odporúča, aby boli prvky novej reformy implementované do nášho vzdelávacieho systému už od septembra tohto roka. Vyzvalo metodikov, výskumné pracoviská a vysoké školy a všetkých, ktorých sa zmena týka, aby s okamžitou platnosťou do tohto času prepracovali legislatívu svojich škôl, vnútorné poriadky, organizačné poriadky a najmä systém klasifikácie a hodnotenia žiakov a študentov.

V minulosti sa experimentálne na vývoji novej metódy podieľali aj naši najvyšší činitelia, medzi nimi i predseda vlády, parlamentu aj samotný minister školstva. Slúži im ku cti, že si svoje inovačné a objavné skúsenosti neponechali sebecky len pre seba, ale podelili sa s nimi s našou, s európskou i so svetovou verejnosťou. Veríme, že za tento príspevok k pokroku im budeme svoju vďaku  prejavovať pri každej vhodnej príležitosti.

Po oznámení tejto správy sa okamžite objavili obdivné správy a komentáre nielen v okolitých krajinách, ale aj v Číne, USA či Nemecku. Autori v printových a elektronických médiách povzbudzovali našu nefalšovanú inovačnú stratégiu, ktorá prináša prelom do doteraz používaného skostnateného procesu skúšania a preverovania kompetencií a zručností žiakov a študentov, ktorým sa odopierala sloboda používania všetkých dostupných zdrojov a prostriedkov na dosiahnutie želaného cieľa. OECD a UNESCO okamžite privítali úsilie Slovenska prelomiť bariéry v oblasti výchovy a vzdelávania nového človeka. Procesy budú pozorne sledovať a vyhodnocovať. V prípade potvrdenia úspechu sa očakáva, že podobný postup odporučia všetkým svojim členským štátom.

Treba jednoznačne povedať, že traja magistri súčasného vládneho zoskupenia posunuli za štyri mesiace školstvo do centra spoločenskej pozornosti svojimi prácami viac ako desiatky profesorov, ktorí sa mordovali s reformou školstva tridsať rokov.  Je evidentné, že aj v našom školstve sa nájdu tvoriví, jedineční a objavní ľudia. Ich životná dráha nás presviedča, že sú schopní naozaj všetkého a pre získanie svojho diplomu a titulu sa neboja prekročiť staré konvencie. Vivat Academia! Vivant professores...

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.