September bol najhorúcejším mesiacom SNP

thumbnail

Sled vojenských udalostí na Slovensku pred sedemdesiatimi piatimi rokmi

 

 1. septembra

Velenie SNP v Banskej Bystrici konštatuje, že na letisku Tri Duby (dnes Sliač) zatkli povstaleckí vojaci generála Turanca, ktorý sa odmietol pridať k povstalcom, a dvoch dôstojníkov banskobystrického veliteľstva pozemných vojsk ‒ plk. Kanáka a plk. Zverinu. Povstalecké územie siaha v danej chvíli na východe po Levoču a Rožňavu, na západe po Žilinu a Zlaté Moravce, na severe a juhu po hranice s Poľskom a Maďarskom.

Rozkazom ministra národnej obrany česko-slovenskej ilegálnej vlády v Londýne generála Ingra sa povstaleckí slovenskí vojaci a partizáni stávajú súčasťou armády ČSR. Podplukovníka generálneho štábu Goliana povyšuje na plukovníka. Po prejave ministra národnej obrany generála Čatloša 29. 8. v rozhlase, v ktorom označil všetkých, čo sa postavia proti postupu nemeckých vojsk na slovenskom území, za „zradcov svojho rodu“, niektorí velitelia posádok zaváhali, nepridali sa k povstaniu a nechali sa odzbrojiť (Bratislava, Nitra, Sereď, Hlohovec, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Levoča), výnimkou boli letci v Piešťanoch, ktorí odleteli na Tri Duby, a posádka v Trnave, ktorá  prešla na povstalecké územie.

Plukovníka generálneho štábu Jána Goliana  vymenovala exilová vláda ČSR za veliteľa 1. česko-slovenskej armády a mjr. gen. št. Júliusa Noska za náčelníka generálneho štábu. Slovenská národná rada vydala deklaráciu, ktorou prebrala všetku zákonodarnú a výkonnú moc na Slovensku. Povstalecká armáda po troch dňoch ťažkých bojov ustupuje od Žiliny a bojuje v Strečnianskej úžine, Nemci tu nasadili vojská skupín Ohlen a Junck s tankami a podporou letectva.  Armádna skupina Schill, ktorá prenikla koncom augusta z Moravy, obsadila za tri dni celé západné Slovensko.

 1. septembra

Do Banskej Bystrice prišiel minister národnej obrany Slovenskej republiky gen. Ferdinand Čatloš ‒ plk. Ján Golian ho na príkaz vlády v Londýne dal zatknúť. V ten deň Golian vymenoval dvoch veliteľov povstaleckých vojenských oblastí, piatich plukov a dvoch delostreleckých brigád.  Nemci obsadili strategické strminy Starhradu v úžine Považia.

 1. septembra

Veliteľ partizánskej brigády Jánošík Ernest Bielik dal rozkaz presunúť tri veľké partizánske oddiely, ktoré sa zbytočne stiahli do Banskej Bystrice, na front  k Červenej Skale a Telgártu ‒ bojová skupina Schäfer začala z Popradu postupovať na Horný Liptov. 

 1. septembra

Zo ZSSR sa vrátila delegácia Slovenskej národnej rady vedená Karolom Šmidkem ‒ v Moskve dohodla presun 2. česko-slovenskej paradesantnej brigády a 1. stíhacieho leteckého pluku Svobodovej armády  na pomoc SNP. Nemci dobyli Strečno. 

 1. septembra

Na povstaleckom území vyhlásili mobilizáciu záložníkov do tridsiatich piatich rokov ‒ stav povstaleckej armády sa tak zvýšil na štyridsaťsedemtisíc mužov. SNR si zvolila šesťčlenné predsedníctvo: za Demokratickú stranu Jozefa Letricha, Vavra Šrobára a Jána Ursínyho, za KSS Karola Šmidkeho, Gustáva Husáka a Daniela Ertla. Plk. Ján Golian je povýšený na brigádneho generála, zároveň sa stal členom SNR. Za povereníka národnej obrany je vymenovaný pplk. MVDr. Mikuláš Ferjenčík. Nemci po páde Strečna dobyli Vrútky a na východnej strane povstaleckého územia Spišskú Novú Ves. 

 1. septembra

Do Banskej Bystrice prišla  zo štábu 1. ukrajinského frontu maršala Koneva misia, viedol ju mjr. Ivan Studenskij-Skripka. Nemecké vojská sa dostali do Liptovského Mikuláša a Ružomberka. 

 1. septembra

Predsedníctvo SNR vymenovalo K. Šmidkeho za veliteľa partizánskych oddielov na Slovensku. 

 1. septembra

V Starých Horách otvorili povstaleckú poľnú nemocnicu, viedol ju budúci prof. MUDr. Karol Šiška. Červená armáda a 1. česko-slovenský armádny zbor začali útok na nemecké pozície v Karpatoch ‒ začiatok operácie Dukla.

 1. septembra

Po šiestich dňoch tvrdých bojov Nemci dobyli Baťovany (Partizánske). 

 1. septembra

V obciach Nemce, Selce a Šalková vznikli výcvikové strediská povstaleckých brancov a záloh. 

 1. septembra

Veliteľstvo armády presťahovalo výrobňu výbušnín z Prievidze do Harmanca. 

 1. septembra

SNR zriadila Radu na obranu Slovenska ako koordinačný orgán vojenského velenia a partizánskeho hnutia, predsedom sa stal gen. Ján Golian, členovia boli: kpt. Milan Polák, mjr. Jozef  Marko, pplk. Mikuláš Ferjenčík (za armádu), Karol Šmidke (za KSS), Peter Zaťko (za DS) a Alexej Asmolov a Rudolf Slánský (za partizánov).

 1. septembra

Dobre vyzbrojená nemecká armádna skupina Schäfer, posilnená tankovými jednotkami,  dobyla Dolný Kubín. 

 1. septembra

Armádna skupina Schill obsadila Prievidzu.  Hitler pre nedôsledné vyhladzovanie dobytého územia odvolal hlavného veliteľa nemeckých vojsk, nasadených proti SNP, generála SS Bergera a nahradil ho generál polície Hermann Hoeffle, známy ako bezohľadný tvrdý vojak. 

 1. septembra

Po dvoch týždňoch presunu cez hory sa partizánsky zväzok Alexej Nevskij  dostal z východného Slovenska na povstalecké územie, usídlil sa pri obci Kordíky. 

 1. septembra

Vznikol Hlavný štáb partizánskych oddielov, veliteľom sa stal Karol Šmidke. Pri Banskej Bystrici vysadili sovietske lietadlá partizánsku skupinu Jozefa Hečka-Horu, ktorá sa rýchlo rozrástla na oddiel Vpred. Povstalecká stíhačka Messerschmidt 109 zostrelila nad údolím Hrona prvé nemecké lietadlo Junkers 88.

 1. septembra

V banskobystrickom Národnom dome sa konal zjednocovací snem KSS a sociálnej demokracie, predsedom sa stal K. Šmidke, podpredsedami G. Husák a J. Čech, prakticky to znamenalo zánik sociálnej demokracie na Slovensku na päťdesiat najbližších rokov. Na Tri duby priletel 1.  česko-slovenský stíhací letecký pluk s dvadsiatimi lietadlami a okamžite sa začlenil do bojových aktivít, na piešťanskom letisku zničil šesť nemeckých lietadiel ‒  dve americké lietadlá B-17 priviezli americkú styčnú misiu. 

 1. septembra

V Hornej Vsi zviedol ťažký a víťazný boj partizánsky oddiel Dolina, v noci, očakávajúc príchod nemeckých posíl, sa jednotka stiahla do Španej doliny. 

 1. septembra

Pri Kordíkoch vysadili dvadsaťsedemčlennú partizánsku skupinu Vasila Kozlova, určenú pre bojovú, diverznú a organizačnú činnosť na slovenskom juhu, okupovanom Maďarmi. 

 1. septembra

Ján Golian na žiadosť Hlavného štábu partizánskych oddielov dal rozkaz vydávať zbrane a strelivo partizánskym jednotkám len prostredníctvom Hlavného štábu ‒ ozbrojovať sa totiž začali aj rozličné skupiny násilníkov. Spojenecké lietadlá bombardovali nemecké letisko pri Malackách, zlikvidovali šesť lietadiel Junkers 87 Stuka, tri Junkers 52, dve He 111, po jednom Bf 110 a Do 17 a vyradili letisko na dlhý čas z prevádzky. 

 1. septembra

Armádna skupina Schill a nemecká  divízia Tatra po dvadsiatich dňoch ťažkých bojov postúpili od Strečna k Martinu. Nemci dobyli Handlovú.  Sovietske vojská vstúpili na pôdu prvej slovenskej obce Kalinov, severne od Medzilaboriec. 

 1. ‒ 25. septembra

Muničný závod povstalcov sa presťahoval z Harmanca na Tri vody. Na všetkých frontoch prebiehali najťažšie boje. Hitler zúri, že si „najlepšia armáda na svete už mesiac nevie poradiť s akýmisi slovenskými panákmi a banditmi a vydáva rozkaz na okamžité nasadenie ďalších síl: nemecká armáda na Slovensku dostáva okamžite posily: divíziu Horst Wessel z Maďarska a Dirlewanger z Poľska, divíziu pancierových granátnikov, SS tankovú divíziu Hitler, útvary horského delostrelectva, pluk horskej pechoty, jednotky Sicherheitspolizei... dovedna šesť kompletných divízií a ešte osobitné útvary, ktoré by spolu vyniesli asi dve divízie.Tieto sily, prirodzene, chýbajú Nemcom na hlavných frontoch vojny.  Po bojoch v karpatských priesmykoch sa 2. česko-slovenská paradesantná brigáda pripravila na odlet do povstania. 

 1. septembra

Slovenská národná rada vyhlásila druhú mobilizáciu záloh, povstalecká armáda tak mala približne šesťdesiattisíc mužov v štyridsiatich štyroch peších práporoch a tridsiatich dvoch delostreleckých batériách. SNP sa tak stalo jedným z vážnych bojísk v tejto fáze druhej svetovej vojny. Spojenecké lietadlá vysadili na povstaleckom území britskú styčnú misiu. 

 1. septembra

Partizánsky zväz A. Nevskij sa presunul z Kordíkov ku Krupine. Alexej Asmolov sa stal zástupcom K. Šmidkeho, veliteľa Hlavného štábu partizánskych oddielov. 

 1. septembra

Z Moskvy priletela na povstalecké územie skupina funkcionárov KSČ na čele s Janom Švermom (zahynie neskôr v snehu a mraze pri prechode partizánov do hôr). 

 1. septembra

Zostrujú sa boje v juhozápadnej časti stredného Slovenska, kde postupu nemeckých jednotiek bráni aj obrnený vlak Štefánik, zostrojený vo zvolenských železničných dielňach. Slovenské jednotky vytlačili Nemcov z priestoru obce Dolné Hámre. Velenie jednotky Schill hodnotilo boje v oblasti Žarnovice za najťažšie v ich ťažení na Slovensku. 

 1. septembra

Nemci s veľkými stratami a s podporou tankových jednotiek obsadili Svätý Kríž nad Hronom (dnes Žiar). Na severnom úseku bojov vtrhli do Sklabine, za pomoc obyvateľov povstalcom odvliekli z dediny stoštyridsaťštyri ľudí.

Z historických dokumentov spracoval Ján ČOMAJPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.