Slovákov za desaťročie mierne pribudlo  

thumbnail

Druhá národnosť pomohla najmä slovenským národnostným menšinám. Za ostatných desať rokov pribudlo asi 215-tisíc občanov Slovenskej republiky. Vyplýva to zo sčítania obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo v roku 2021. Pripomeňme, že práve a len Matica slovenská ako jediná ustanovizeň vyzvala občanov SR ‒ Slovákov, aby sa  pri sčítaní prihlásili k slovenskému národu. Slovenskú národnosť si pri sčítaní uviedlo 4 567 547 občanov. Keďže v roku 2021 bolo možné určiť si aj druhú národnosť, k slovenskému národu sa prihlásilo ešte ďalších  55 496 občanov.  Lenže voľba druhej národnosti zvýšila aj počty národnostných menšín. Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil základné dáta, ďalšie výsledky ďalej spracúva. Ako uvádza  oficiálna stránka úradu, „obyvatelia do formulára uvádzali údaje platné k rozhodujúcemu okamihu sčítania, tzn. k polnoci z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021“.

POVINNÉ A ELEKTRONICKÉ

Samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom e-formulára. Asistované sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, išlo najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov. Obyvateľ mal možnosť sčítať sa na kontaktom mieste v obci s pomocou stacionárneho asistenta alebo telefonicky požiadať na obci/call centre o mobilného asistenta, ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti.“

Potrebné je uviesť, že toto sčítanie bolo „zvláštne“ aj tým, že bola možnosť uvedenia si ďalšej národnosti.

V roku 2021 to bolo po prvý raz, keď boli občania povinní vyplniť príslušné formuláre, v predchádzajúcich sčítaniach takáto povinnosť nebola. Taktiež prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa sčítanie uskutočnilo výlučne elektronicky. Sčítal sa každý občan buď sám, alebo s pomocou blízkej osoby, ak tak nemohol urobiť, musel požiadať o mobilného asistenta sčítania v rámci kontaktného miesta v obci. Keďže na prihlásenie bolo potrebné rodné číslo alebo občiansky preukaz či doklad o pobyte, aj dátum narodenia a údaj o pohlaví, je jasné, že sčítanie nebolo anonymné.

Podstatné je pripomenúť, že vybratie národnosti je na každom občanovi; je tiež závislé aj od momentálneho rozhodnutia či miery zodpovednosti.  Ako uvádza ŠÚ SR, je to sebadeklaratórny údaj. Za uplynulých desať rokov došlo k nárastu občanov hlásiacich sa  menšinám asi o 340-tisíc osôb. Od sčítania obyvateľstva od roka 1991 každých desať rokov môžeme sledovať úbytok českej národnosti, čo by si vyžadovalo hlbšiu analýzu. Zrejme sa na tom podpisuje rozdelenie bývalého spoločného štátu. Ostatné národnosti, ktorým pribudli počty príslušníkov,  majú určite radosť, lepšie  povedané, tešia sa skôr politici zo strán národnostných menšín. Spomeňme aspoň Ábela Ravasza (MOST) a jeho politické úvahy o výhodnosti práva prihlásiť sa k druhej národnosti. Otáznym ostáva posilňovanie štátnej integrity, ktorým je v modernej občianskej spoločnosti najmä štátny jazyk ako stmeľujúci prvok všetkých občanov daného štátu, čo by malo a musí byť práve úlohou štátu.

POROVNANIA VÝSLEDKOV

V roku 2021 si občania takto zapísali národnosť: slovenská 4 567 547, maďarská 422 065, rómska 67 179, rusínska 23 746, česká 28 996, ukrajinská 9 451, nemecká 3 318, moravská 1 098, poľská 3 771, ruská 3 245, vietnamská 2 793, bulharská 1 106, talianska 1 323, čínska 1 207, rumunská 1 354, srbská 1 084, ostatné národností majú pod 1 000 príslušníkov, tie neuvádzame, spolu to je občanov 14 429, neuvedená národnosť je v čísle 295 558. Spolu je to 5 449 270 občanov štátu.

V roku 2021 sa v otázke „Aká je vaša národnosť?“ k slovenskej národnosti prihlásilo 83,8 percenta obyvateľstva, čo predstavuje takmer 4,6 milióna obyvateľov s trvalým pobytom. K národnostným menšinám sa prihlásilo 600-tisíc obyvateľov, čo tvorí 10,8 percenta z celkového počtu obyvateľstva s trvalým pobytom. K maďarskej národnosti sa prihlásilo 422,1 tisíca obyvateľov, rómsku národnosť uviedlo 67,2 tisíca obyvateľov, českú 29-tisíc, rusínsku 23,7 tisíca. Podiely ostatných národností sú menšie ako 0,2 percenta; pravdaže v zaokrúhlených číslach.

ĎALŠIA NÁRODNOSŤ

Ďalšia národnosť bola pri sčítaní minuloročným špecifikom. Uviedlo si ju 306 175 obyvateľov ‒ slovenskú 55 496, maďarskú 34 089, rómsku 88 985, rusínsku 39 810, českú 16 715, nemeckú 5 255, ukrajinskú 1 586, moravskú 951, poľskú 1 511, ruskú 4 871, chorvátsku 1 034, srbskú 792, židovskú 1 242, rakúsku 752, taliansku 1 147, anglickú 1 089, ďalšie národnosti pod 700 neuvádzame. Neuvedená národnosť je u 15 262  občanov, nezistená národnosť bola v 35 588 prípadoch.

Pokiaľ budeme sumarizovať rozhodnutie o ďalšej národnosti, tak bola položená otázka: „Hlásite sa aj k ďalšej národnosti?“ Celkovo sa v celej republike k ďalšej národnosti prihlásilo 306,2 tisíca obyvateľov, tzn. 5,6 percenta obyvateľstva s trvalým pobytom, v zaokrúhlených číslach, ako uviedol štatistický úrad. Matica slovenská a jej pracovisko Stredisko národnostných vzťahov bude aj po spracovaní ďalších výsledkov zo sčítania obyvateľov Slovenskej republiky z roka 2021 ďalej analyzovať a informovať o iných dosahoch tejto problematiky. Najmä by však malo ísť o napĺňanie úloh Matice slovenskej, ktorými sú najmä upevňovať slovenské vlastenectvo, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti, zvyšovať národné povedomie Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach SR, posilňovať vzťahy kultúr občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území SR so slovenskou národnou kultúrou, čo aktívne vykonáva. Podieľa sa na tom najmä spoluprácou s viacerými združeniami, organizáciami, obcami a inými inštitúciami.

Viliam KOMORA ‒ Ilustračné foto: Emil SEMANCOPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.