Zväzok muža a ženy ako prežitok a neželaný stereotyp?

thumbnail

Ťaženie proti prirodzenosti života pod pláštikom ľudskoprávnej agendy. Spoločnosť dlhodobo traumatizujú ustavičné zmeny v ponímaní ľudských práv. Na Slovensku sme ich spočiatku vnímali len ako boj za práva menšín a v užšom chápaní za práva maďarskej menšiny. Za ostatných desať rokov však nadobudli celkom inú dimenziu. Pod pláštikom boja za rovnosť šancí sa odohráva absolútna zmena paradigmy jestvovania človeka v spoločnosti a rozvracia jej prirodzený chod. Čo sa stalo? Prečo taká zmena? Kto potrebuje fatálne zasiahnuť do prirodzenosti života? Čo sa má tým dosiahnuť? To sú legitímne otázky, na ktoré nejestvujú jednoznačné odpovede. To, čo je neodškriepiteľné, je skutočnosť, že projekt nastavenia nových ľudských práv vychádza z Organizácie Spojených národov. Teda nie od volených orgánov, ale od inštitúcií bez mandátu občanov. Štáty Európy sa bez akéhokoľvek podielu občianskej spoločnosti zapojili do projektov gender ideológie či presadzovania práv skupín ľudí  LGBTI (lesby, gejovia, bisexuáli, transrodové osoby a intersexuáli).

REVOLÚCIA SEXU

Europoslankyňa Anna Záborská v predslove slovenského vydania knihy Gabriely Kubyovej  Globálna sexuálna revolúcia tvrdí, že gender mainstreaming chce stvoriť nového človeka, a to tak, že sa zotrú rozdiely medzi mužom a ženou. Vraj najlepšie sa to podarí vtedy, keď sa začne hneď v materských školách. Záborská  upozorňuje, že ide o ambiciózny plán sociálneho inžinierstva. Odborníci varujú: najjednoduchšie sa spoločnosť rozvracia sexuálnou neviazanosťou. Ak k sexualizácii spoločnosti vedie deregulácia sexuálnych noriem. Ako uvádza Kubyová, globálna sexuálna revolúcia je schopná rozbiť tradičné hodnotové systémy všetkých kultúr a náboženstiev. Už dnes sú jej následky zreteľné v západnej Európe a s prispením nezodpovedných vlád postupujú ďalej na východ. V Európskom parlamente poslanci ustavične  narážajú na uznesenia, novely zákonov, podpory projektov v objemoch miliónov eur na organizačné zložky inštitúcií EÚ a neziskové organizácie financované z eurofondov na prospech gender politiky, ktorá má dosah na každého jednotlivca.

ŠTÁTNA PODPORA

Európsky parlament v roku 2014 schválil uznesenie na ochranu základných práv osôb LGBTI. Slovenská vláda zasa návrh Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019.  Na Slovensku vznikol Národný projekt Inštitút rodovej rovnosti, pre ktorý metodickú štúdiu sledovania legislatívnych úprav rodovej rovnosti vypracovali Oľga Pietruchová a Zuzana Magurová. Tento projekt bol schválený ešte v roku 2009. Iba mediálna kampaň na prospech tohto inštitútu mala stáť daňových poplatníkov päťstopäťdesiattisíc eur. Problematika rodovej rovnosti sa dostáva do slovenskej legislatívy napriek odporu aktivistov i cirkvi. Dokonca v školách sa už zohľadňuje princíp výchovy k nestereotypným úlohám mužov a žien.

POKUTY ZA RODINU

Občianske združenie Aliancia za rodinu (AZR) vlani  iniciovalo petíciu za vypísanie referenda o ochrane rodiny. Televízne spoločnosti (aj RTVS) odsabotovali jeho predreferendovú kampaň. Pred tohtoročnými parlamentnými voľbami požiadala AZR kandidátov na poslancov do NR SR, aby sa v parlamente zasadzovali za ochranu rodiny. Ministerstvo vnútra to vyhodnotilo ako volebnú kampaň a uložilo Aliancii pokutu tritisíc eur.

Aliancia za rodinu sa angažovala aj proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Odmietla jeho cieľ: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. Odmietla zavádzanie tzv. rodovej identity nezávislej od pohlavia do legislatívy SR, ako aj právo zopár expertov vo výbore GREVIO vysvetľovať, čo bude stereotypom. Podľa AZR stereotyp nie je vždy niečo zlé. A poukazuje na ľudové tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien, ktoré tvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Prijatím Istanbulského dohovoru by sme sa o ne pripravili. Ibaže podľa Pietruchovej sú rodové stereotypy zjednodušené, nerealistické obrazy mužskosti a ženskosti, idealizované a očakávané vzory, ktoré utvárajú iba zdanie prirodzenosti.

PODPORA ZMIEN...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa v správe za rok 2015 k aktivitám Aliancie za rodinu vyjadrilo veľmi kriticky. Tak k petícii proti ratifikácii Istanbulského dohovoru, ako i k referendu za ochranu rodiny. Stredisko v správe  konštatuje, že v Istanbulskom dohovore sa  síce píše, že „zmluvné strany prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti..., ale nediktuje SR, aby zrušila veľkonočné zvyky či ľudové tance...“.  Kampaň pred referendom zasa stredisko hodnotilo veľmi negatívne, lebo vraj jej sprievodným javom bolo osočovanie, homofóbne a nenávistné prejavy namierené proti LGBTI komunite. Stredisko preto požadovalo úpravu legislatívy v oblasti nenávistných trestných činov verbálnej podoby.

■  VÄČŠINOVÝ ODPAD

Garantom agendy rodovej rovnosti na Slovensku je známa feministka Oľga Pietruchová. Je riaditeľkou odboru pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR. Súčasne je tajomníčkou Výboru pre rodovú rovnosť na tomto ministerstve. Je autorkou zásadných dokumentov v oblasti rodovej rovnosti. Podľa toho, akú ústretovosť a tolerantnosť požaduje voči osobám LGBTI, dalo by sa očakávať, že je rovnako tolerantná aj voči iným. Po voľbách amerického prezidenta sa však prejavila ako tvrdá rasistka. V debate na sociálnej sieti Facebook napísala, že Donalda Trumpa na post prezidenta USA zvolili nevzdelaní bieli muži, ktorým je blízky rasizmus a sexizmus. Je to vraj tzv. fenomén White Trash – biely odpad. Dokonca napísala, že ide o zaužívaný pojem, ktorý si ona nevymyslela.

Americký mysliteľ David Duke vydal knižku Moje prebudenie, ktorá vyšla aj u nás. Na strane 49 píše: „Nielen kresťania, ale aj ľudia iných rás a náboženstiev sú nazývaní talmudskými učencami, ako napr. zakladateľom silného Habad – Lubawitch, rabínom Shneur Zalmanom,  ‚odpadom‘.“  Čo má spoločné feministka Pietruchová s extrémistickým Habadom? A prečo ju štát zamestnáva na takom citlivom poste?

           Eva ZELENAYOVÁ – Karikatúra: Ľubomír KOTRHAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.