Otvorený listom členom Matice


logo-maticaOtvorený listom členom Matice

Igor Kovačovič - Ilustračné foto: archív

podpredseda výboru Matice slovenskej

Vážený predseda, predsedníčka miestneho, záujmového a vedeckého odboru Matice slovenskej, vážený delegát, delegátka Valného zhromaždenia MS, keďže v matičnom prostredí zaviedli ostrú cenzúru a názory a stanoviská členov Výboru MS sú zo strany predsedu MS hrubo prekrúcané, je našou povinnosťou formou otvoreného listu informovať matičnú verejnosť o skutočnostiach, ktoré nastali na poslednom zasadnutí Výboru Matice slovenskej, o ich príčinách a následkoch.

Naším cieľom bolo, v súvislosti s prípravou tohtoročného Valného zhromaždenia Matice slovenskej, vyvolať formou verejnej Výzvy vnútromatičnú diskusiu o tom, či je z morálneho hľadiska únosné, aby ľudia, ktorí spolupracovali so Štátnou bezpečnosťou, vedome donášali na svojich kolegov na pracovisku alebo v mieste bydliska, kádrovali ich a robili to z tých najnižších karieristických pohnútok, boli skutočne tými najvhodnejšími kandidátmi do volených orgánov a na vedúce funkcie v Matici slovenskej.

Podľa nášho názoru už samotný fakt spolupráce so Štátnou bezpečnosťou morálne diskvalifikuje každého a je prekážkou, aby mohol zastávať akékoľvek vedúce funkcie v našej najvýznamnejšej národnej inštitúcii, akou je Matica slovenská.

So zadosťučinením sme prijali rozhodnutie Výboru Matice slovenskej, ktorý sa na svojom zasadnutí zo dňa 13. apríla 2013 stotožnil s výzvou Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej. Uznesenie Výboru Matice slovenskej sa stalo súčasťou Volebného poriadku pre tohtoročné Valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktorý Vám bude v najbližších dňoch zaslaný z Členského ústredia MS. Presné znenie predmetnej časti uznesenia Výboru MS, tak ako je zakotvená vo Volebnom poriadku, je nasledujúce: „Kandidáti na listinách A, B, C, D, ak sú registrovaní ako spolupracovníci ŠtB, môžu kandidovať iba v tom prípade, ak súd SR rozhodol, že s ŠtB nespolupracovali.“ Keďže Výbor Matice slovenskej je podľa Stanov MS najvyšším výkonným orgánom Matice slovenskej medzi valnými zhromaždeniami, Členské ústredie MS je povinné rešpektovať jeho uznesenia a nebude môcť zaregistrovať na kandidátne listiny do najvyšších orgánov MS takých kandidátov, ktorí sú evidovaní ako spolupracovníci ŠtB a  nedisponujú rozhodnutím súdu, že ich evidencia ako spolupracovníkov ŠtB je neoprávnená.

výbor MS

Výbor Matice prijal uznesenie, kto môže a kto nemôže kandidovať na matičné funkcie.

Z uvedených dôvodov Vás vyzývame, aby ste nominovali na post predsedu a členov Výboru Matice slovenskej, predsedu a členov Dozorného výboru Matice slovenskej len takých ľudí, ktorí sú morálne čistí a nie sú evidovaní ako vedomí spolupracovníci Štátnej bezpečnosti v kategóriách rezident / R /, agent /A alebo TS /, informátor / I /, držiteľ prepožičaného bytu / PB /, držiteľ konšpiračného bytu / KB /. Informácie o evidencii spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti nájdete na webovej stránke Ústavu pamäti národa (www.upn.gov.sk).

Je možné, ako sa to stalo už viackrát, že predseda MS sa rozhodne nerešpektovať, či spochybňovať prijaté uznesenie Výboru MS. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že uvedené uznesenie bolo na zasadnutí Výboru MS dôkladne prediskutované a vecne odobrené aj prítomnými členmi Dozorného výboru MS. Nie je teda možné ho ignorovať alebo nerešpektovať. Apelujeme na Vašu zodpovednosť aj vďaka ktorej sa Matica slovenská môže dostať z ťažkého obdobia, ktorým práve prechádza. Zároveň Vám dávame do pozornosti novú web stránku skupiny členov VMS: www.obrodenamatica.sk. 


Slovenské národné noviny sa budú tejto téme venovať naďalej a dôkladne aj z toho dôvodu, že sa uvedené aktivity časti matičiarov priamo dotýkajú aj pôsobenia SNN.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.