Po prvý raz originály o dejinách starých Slovákov


cyril a metod socha NitraOjedinelý a v mnohom prvý pôvodný dokument slovenského štábu o solúnskej misii

Po prvý raz originály o dejinách starých Slovákov

Kristián BEZÁK – Ilustrácia: Mikuláš KLIMČÁK

Slovensko a  kultúrna verejnosť v minulom roku slávili 1 150. výročie príchodu solúnskych vierozvestcov, svätých Cyrila a  Metoda na naše územie. Redakcia duchovného života verejnoprávnej RTVS pripravila k tomuto výročiu dokumentárny film Solúnska misia. Scenár k filmu napísala Bernadeta Tokárová. Pred kamerou defilujú vedecké autority zo strednej Európy, po prvýkrát ojedinelé zábery z Vatikánu, z dokumentov týkajúcich sa našich dejín.

Dokumentárny film Solúnska misia predstavuje komplexné cyrilo-metodské dielo v spoločensko-politickom a kultúrno-náboženskom kontexte doby vychádzajúce z historických udalostí a  faktov, zo zachovaných písomných prameňov, z najnovších archeologických výskumov, výsledkov štúdií historikov, archeológov, byzantológov, medievalistov, jazykovedcov a liturgistov domácej a európskej proveniencie a autentických miest spojených s pôsobením svätých Konštantína-Cyrila a Metoda a ich žiakov.

  • BULA JÁNA VIII.

Film prezentuje originálne rukopisné a vzácne pamiatky z európskych archívov, napríklad z Vatikánskeho tajného archívu, z Vatikánskej knižnice, zo Štátnej knižnice v Mníchove – čo doposiaľ nepriniesol nijaký slovenský dokumentárny film. Priamo sa viažu k dejinám starých Slovákov a  dokumentujú skutočné pôsobenie solúnskych bratov, svätých Cyrila a Metoda na území Slovenska, ako aj začiatky kresťanstva pred ich misiou. Diváci po prvýkrát uvidia originál buly Jána VIII. Industriae tue z roku 880, v ktorej pápež nazýva Svätopluka milovaným synom, ustanovuje Metoda za moravského arcibiskupa a zriaďuje biskupstvo v Nitre (ide o najstaršie biskupstvo v stredovýchodnej Európe!), ako aj originál Assemaniho kódexu – Evanjeliára –, jednu z najstarších a najvzácnejších rukopisných pamiatok z cyrilo-metodskej doby napísanú hlaholikou.

Cyril a jeho učeníciKamera Dušana Krnáča nahliadla aj do Fuldských análov, v ktorých sa spomína knieža Rastic, nedobytná pevnosť Devín (Dovvina), Svätopluk a jeho kráľovstvo, alebo do Frizinských zlomkov, v ktorých sú latinkou zapísané modlitby v staroslovenčine dokladajúce používanie staroslovenského jazyka franskými duchovnými, pôsobiacimi na našom území, atď.   Skutočným unikátom sú originálne archeologické nálezy s hlaholikou, ktoré odkryli v Bojnej či Blatnohrade a ktoré dokumentujú používanie hlaholského písma našimi predkami v 9. storočí.

  • SPOLUPRÁCA MATICE

Autori priblížili miesta spojené so životom apoštolov Slovanov: rodisko vierozvestcov,  baziliku, v ktorej pápež Hadrián II. položil staroslovenské bohoslužobné knihy na oltár a posvätil ich, najstaršie mozaikové vyobrazenie solúnskych bratov, hrob sv. Cyrila, miesto internácie a súdenia sv. Metoda a jeho titulárne sídlo, sídlo pasovského biskupa, ktorý zriaďoval misie na našom území (franskí kňazi), najstaršie zachované fresky spojené s cyrilo-metodskou tematikou – prenesenie ostatkov sv. Klimenta, portrét sv. Cyrila ako mnícha východného obradu, fresku Sedempočetníkov (z 10. storočia), na ktorej sú sv. Cyril a Metod znázornení ako biskupi.

Na dokumentárnom filme tvorcovia spolupracovali s renomovanými odborníkmi z histórie a ďalších vied z našich a európskych vzdelávacích inštitúcií a univerzít, členov Matice slovenskej nevynímajúc. Napríklad sú to prof. Mons. Viliam Judák, Mons. Cyril Vasiľ SJ, prof. Emília Hrabovec, prof. Richard Marsina, prof. Matúš Kučera, prof. Martin Homza, prof. Ján Lukačka, Dr. Veronika Plachá, Dr. Matej Ruttkay, prof. Pavol Žigo, prof. Ján Doruľa, doc. Peter Žeňuch, Dr. Andrej Škoviera, prof. Ján Šafin, prof. Antonios Emilios Tachiaos, Dr. Béla Miklós Szöke, prof. Djura Hardi, prof. Immo Eberl a ďalší.

Tvorivý tím filmu:

Bernadeta Tokárová (scenár, výber hudby),

Zoltán Horváth (práca so svetlom a fotografie),

Dušan Krnáč a Viliam Gros (kamera) a

Kristian Bezák (spolupráca na scenári, strihová skladba a réžia).Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.