R. Fico: Matica formuje zmysel života národa


fico robertPrejav Roberta Fica v Martine pri 150. výročí Matice slovenskej

Matica formuje zmysel života národa

Páni prezidenti Rudolf Schuster a Václav Klaus, vážený pán predseda Matice slovenskej, vzácni hostia, matičiari, drahé Slovenky, drahí Slováci!

Nedávne oslavy 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska ukázali, aká je cyrilo-metodská tradícia u nás v Nitre, na Devíne, v Terchovej či v Močenku silne zakorenená. My Slováci sa môžeme pevne oprieť o dejinné skutky našich panovníkov a duchovných osobností! Misia oboch apoštolov Slovenov bola pri oslave tisícročia – roku 1863 – impulzom pre úžasný národný pohyb.

Iniciovala ho intelektuálna a mravná elita národného obrodenia, osobitne katolícki i evanjelickí kňazi. Založili veľkú a dôstojnú národnú inštitúciu a uviedli ju do života! Nikto doteraz nesformuloval zmysel života, poslanie a úlohy slovenského národa lepšie, než je to zapísané v stanovách Matice. Citujem: „Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať.“ Tento program má duchovný aj ekonomický rozmer. Je hodnotnou výzvou pre slovenské spolky, hnutia i politické strany, pre každého slovenského vlastenca dnes aj na celé storočie! V týchto obsažných vetách vnímame rovnako pokoru, no najmä vieru, veľkú nádej a lásku k vlasti! Skloňme sa v duchu pred veľduchmi – biskupmi Moysesom a Kuzmánym – ktorí nás prví naučili ekuménii aj znášanlivosti, a ďakujme za nich. Zjavili sa v poslednom okamihu možnej záchrany Slovákov ako jedinečného európskeho národa.

  • SPOLOK ZDOLA

Matica sa nám Slovákom stala všetkým. Po prvé: vznikla ako spolok demokraticky zdola, aby vytváral vedomie slovenskej aj slovanskej súdržnosti. Po druhé: z Matice sa stala vedecká inštitúcia, v ktorej sú aj prvopočiatky vedeckých ústavov dnešnej Slovenskej akadémie vied, ktorej prácu si vážime. Po tretie: v Matici sa zrodilo múzejníctvo v Muzeálnej slovenskej spoločnosti, keď do matičného úľa znášali objavy amatérski archeológovia Andrej Kmeť aj Jozef Holuby. Po štvrté: v Matici sa zrodili základy archívnictva, knihovedy, entografie, zbieranie ľudovej slovesnosti, nádherných zvykov i tradícií, veľkej životnej múdrosti slovenského národa. Po piate: v Matici je fundament prvého vedeckého skúmania vlastnej histórie, rozlet písomníctva, literatúry, právneho vedomia, rozvíjania technických zručností, potreba vychovávať nielen literátov, ale najmä inžinierov. Matica sa stala základom všetkého vzdelania, ktoré dnes rozvíjame v slobodnom, nezávislom štáte. Pripomenul som, čomu všetkému položila základy, aby sa to dozvedeli tí, ktorí denne berú meno Matice nadarmo. Jej nosné programy stačí dnes len s invenciou rozvíjať. Matica nie je nijaká starina z 19. storočia, je užitočná práve v 21. storočí, keď sa zo života vytráca mravnosť myslenia aj konania! Hoci je to inštitúcia nadstranícka, paradoxne sa z jej lona a v jej myšlienkových dielňach zrodil slovenský politický národ, ktorý vedome začal brániť vlastné občianske práva. Z jej platformy vznikli uvedomelé slovenské národné politické hnutia a strany. Nezakrývam priatelia: v konaní Matice sa vyskytli aj chyby, veď nikto nie je neomylný. A chcem poprosiť aj požiadať predstaviteľov Matice slovenskej, aby svojimi rozdielnymi postojmi nedávali zámienku večným kritikom Matice na ďalšie a ďalšie križiacke výpravy proti našej vlastnej národnej ustanovizni. Lenže celostné, 150 rokov trvajúce bytie a konanie Matice je obdivuhodné. Preto vyjadrujem Matici slovenskej v mene vlády SR podporu a žiadam ju, aby rozvíjala činorodosť a vlastenectvo skutkov.

  • ŠTÁTOTVORNÁ

Chcem sa poďakovať za to, že Matica slovenská po celý čas svojho bytia pôsobila najmä štátotvorne. Matica slovenská je vrastená do času žitia slovenského národa, lebo v Slovákoch už od Memoranda a Okolia vzbudzovala dôveru aj nádej, že sa dočkáme vlastného štátu, aby sme si veci verejné spravovali sami a niesli za to aj vlastnú zodpovednosť. Príkladná je jej schopnosť brániť najlepšie mravné ideály a hodnoty aj rozvíjať vzdelanosť. Mať štát – to je garancia slobodného a plnohodnotného života Slovákov! Navyše pod klenbou Európskej únie. A práve v dnešných časoch, keď sú hodnoty rozkolísané, potrebujeme túto každodennú štátotvornosť Matice slovenskej. Ona kládla základy úzkej spolupráce s bratmi Čechmi v spoločnej republike, kooperácie so zahraničnými Slovákmi roztrúsenými po celom svete, ktorých teraz z Martina pozdravujem, ale aj múdre spolunažívanie so všetkými menšinami. V historickej chvíli, keď si pripomíname 150. výročie vzniku Matice slovenskej, chcem zdôrazniť myšlienky esejistu, profesora Jána Števčeka o úlohách vlastencov. Citujem: „Prvoradým politicko-mravným aktom intelektuála by malo byť uznanie a zhodnotenie našej dejinnej osobitosti ako dôvodu na dokončenie vlastnej štátnej identity. Spochybňovať vlastný štát je dnes čosi také, ako vedome vyvolať patologickú situáciu arytmiou srdca.“ Proti spochybňovaniu stojí zrozumiteľná matičná a slovenská spolupatričnosť, teda schopnosť vzájomne si pomáhať! Chceme budovať náš nezávislý štát, o ktorom naši predkovia iba snívali, a my v ňom už dvadsať rokov slobodne žijeme! Želám slobodu Slovenskej republike a všetko najlepšie jubilujúcej Matici slovenskej!

Prejav predsedu vlády SR, 3. 8. 2013.

Medzititulky a foto: SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.