Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji


logo-maticaČlenovia výboru prijali nové podmienky pre voľbu funkcionárov v Matici

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji

(rr) - Foto: archív SNN

Výbor Matice slovenskej (MS) na svojom aprílovom zasadnutí rokoval o rozpočte Matice slovenskej na rok 2013,ako aj o pripravovanom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 18.-19. októbra. Rozpočet na rok 2013 zatiaľ neprijali. Výbor schválil finančnú komisiu na prípravu rozpočtu. Do 15. mája má predložiť finálny návrh financovania Matice.

Členovia výboru ani po druhýkrát neschválili návrh rozpočtu z dielne Finančného útvaru MS. Členovia komisie sú M. Tkáč, predseda MS, M. Gešper tajomník MS, J. Lukáč, predseda dozorného výboru MS a členovia výboru R. Michelko a J. Steiner.

  • ZMENY VO VOĽBÁCH

Členovia výboru MS v súvislosti s prípravou valného zhromaždenia prijali podmienku kandidatúry na volené funkcie v Matici. Je to isté nóvum v pravidlách pre voľbu. Oproti minulým rokom schválili uznesenie, že „kandidáti na listinách do orgánov MS, ak sú registrovaní ako spolupracovníci Štátnej bezpečnosti (ŠtB), môžu kandidovať iba v prípade, ak súd Slovenskej republiky rozhodne, že s ŠtB nespolupracovali“. Toto uznesenie vzniklo na základe aktivity a Výzvy Za morálnu očistu a obrodu Matice slovenskej, ktorú pripravil začiatkom apríla bývalý zamestnanec Historického ústavu MS Ján Bobák. V jeho výzve sa o. i. píše: „V súčasnosti dozrel v Matici slovenskej čas, aby sa nielen deklaratívne, ale skutočne zbavila negatívnych stránok svojej nedávnej minulosti a opäť získala svoj kredit. Prvým krokom k skutočnej obrode Matice slovenskej je jej očista od spolupracovníkov bývalej Štátnej bezpečnosti, ak chce vystupovať v našej spoločnosti ako uznávaná morálna autorita.“ Výzvu podpísali aj niektorí členovia výboru MS, ktorý ju pretavili do volebného poriadku na valné zhromaždenie. Pod výzvou sa objavili mená: Stanislav Bajaník, Ján Bobák, Pavol Boroň, Eva Garajová, Martin Homza, Viliam Hornáček, Anton Hrnko, Róbert Letz, Ján Lukačka, Anna Magdolenová, Mgr. Marcel Mihalik, Jozef Mižák, Ivan Mrva, Vladimír Repka.  

  • NAD RÁMEC STANOV

Matica slovenská rokovanie

Rokovanie výboru Matice slovenskej.

Prezídium Matice slovenskej si myslí, že: „Nemajú morálne právo byť členmi výboru MS ľudia, ktorí boli členmi Správnej rady Nadácie MS a sú zodpovední za nenáležité použitie istiny Národného pokladu SR, ako aj tí, ktorí boli v orgánoch Podielového družstva Slovenské investície. Iba takýmto spôsobom sa môže dosiahnuť morálna očista Matice slovenskej a jej budúce pôsobenie pri kultúrnej a duchovnej obrode Slovenska.“ Za prezídium reakciu podporili: Jozef Šimonovič, Július Binder, Miroslav Holečko, Jaroslav Chovanec, Jozef Kollár, Eva Kristinová, Drahoslav Machala, Richard Marsina, Ondrej Mikula, Jaroslav Rezník, Mons. Ján Sokol, Stanislav Májek.

Informačné ústredie MS zareagovalo tiež: „V súvislosti s iniciatívou na očistenie a ozdravenie Matice konštatujeme, že platné stanovy Matice slovenskej neumožňujú obmedzenie kandidatúry do najvyšších matičných orgánov, čo potvrdil aj dozorný výbor Matice slovenskej. Jediné obmedzenie v zmysle stanov MS je v prípade funkcie predsedu Matice, ktorú nemôže zastávať osoba právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Šermovanie so zväzkami štátnej bezpečnosti bez zjavných dôkazov pripomína honbu na čarodejnice a nepatrí do kultúrnej spoločnosti. Navyše v slovenskom právnom poriadku stratil zákon o lustráciách svoju účinnosť.“


 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.