Nové podnety na vzájomnú bratskú spoluprácu


Srbi oslávili v Bratislave štátny sviatok aj za účasti matičných činovníkov

Nové podnety na vzájomnú bratskú spoluprácu

Peter MULÍK – Foto: archív SNN

Srbská republika má podporu Slovenska – pre slovenskú vládu je západný Balkán jednou z dlhoročných priorít. Tento rok v januári sa aj začali prístupové rokovania Srbska s EÚ, s európskou dvadsaťosmičkou. Pokrok v normalizácii vzťahov je podľa podpredsedu vlády a ministra M. Lajčáka kľúčovým predpokladom na napredovanie v európskej integrácii tak Kosova, ako aj Srbska, pričom Kovoso ešte nerokuje s Úniou.  Päť štátov, medzi nimi SR, neuznalo kosovské jednostranné vyhlásenie nezávislosti. Bratislava i Brusel však plne podporujú normalizačný proces medzi Prištinou a Belehradom.

Maďarsko nie je nijaká nevinná obeť


turul štvorecU našich južných susedov pokračuje falšovanie a politizovanie dejín

Maďarsko nie je nijaká nevinná obeť

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN.SK

Maďarská spoločnosť, politika, politici a politické strany sa doteraz nevyrovnali s dejinami druhej svetovej vojny, a najmä nie s dobrovoľnou účasťou na masovom vyvražďovaní maďarského židovského obyvateľstva. Falzifikácia dejín sa tu stáva súčasťou oficiálnej politiky a politického volebného boja. Svedčí o tom najnovšia vlna protestov a nesúhlasu s prípravou novej sochy na Námestí Slobody v Budapešti.