Škola nemôže byť fabrikou a študent tovarom


čaplovič dušanPo takmer absolútnom rozklade čaká rezort školstva náročná racionalizácia

Eva SISKOVÁ

Rezort školstva, vedy, výskumu a športu sa počas pôsobenia minulej vlády dostal takmer do absolútneho rozkladu. Celý školský systém bude treba upravovať a racionalizovať. Čoho všetkého sa zmeny budú dotýkať, povedal pre SNN minister školstva Dušan Čaplovič.

Minister zdôraznil potrebu návratu školstva k národným koreňom: „Akosi sa v poslednom období pozabudlo na národný a kultúrny význam vzdelávania a vedy.“ Pripomenul tiež odtrhnutosť školstva od skutočných potrieb praxe: „Máme priveľa absolventov z oblasti sociálnych a humanitných vied, ktorí sa nedokážu uplatniť vo vyštudovanej profesii na trhu práce. Slovensko ich nepotrebuje tisícky. Je to pomýlené, chybné a zmenu môžeme dosiahnuť len od kreovania vzdelávania už na základnej škole – smerovaním na praktické vzdelávanie, na prírodné a technické vedy. Je to beh na dlhé trate, ale treba nekompromisne začať, opakujem, nebáť sa začať,“ zdôraznil.

ODVAHA AKO PREDPOKLAD

čaplovič dušanRozhodnosť a odvaha je to, čo sme v predošlých dvoch rokoch vo vedení školského rezortu márne hľadali. Novému ministrovi tieto vlastnosti nechýbajú. Hneď jeho prvé rozhodnutia a kroky signalizovali zmenu štýlu riadenia aj zmenu priorít v rezorte a vyvolali zaslúženú pozornosť, ale aj očakávania. D. Čaplovič k téme neproporčnosti a nevyváženosti školskej politiky a potrieb spoločnosti ešte dodal: „To však neznamená, že štát má rezignovať na vedy o spoločnosti, človeku, dejinách a kultúre. Treba ich rozumne rozvíjať a najmä dokázať transformovať ich všeobecný rámec do technických a prírodných vied, podobne ako vedy sociálne a humanitné dokázali prijať modernizáciu, napríklad z oblasti informatizácie. Konkrétne to znamená, prijať humanizáciu technických a prírodných vied a naopak oveľa väčšiu informatizáciu a novú exaktnosť vo vedách spoločenských.

     Bokom nemôže zostať vydávanie nových učebníc a ich kvalita. Minister navrhuje opätovne sa vrátiť k revitalizácii digitalizovanej Planéty vedomostí, po ktorej volajú aj pedagógovia. Stanoviť štátne vzdelávacie programy tak, aby bolo jasne definované, čo žiak, študent musí ovládať v jednotlivých ročníkoch a vo vyučovacích predmetoch. Spoločná škola nemôže byť vytláčaná z nášho vzdelávacieho procesu. Chaos v tejto oblasti treba zastaviť.

PREHODNOTIŤ FINANCOVANIE

Ukazuje sa potreba prehodnotiť kvantitatívne normatívy na žiaka či študenta, čo je dnes neprijateľné, a podporiť také financovanie, ktoré bude zohľadňovať úspech žiaka, triedy, školy a najmä úspešnosť absolventov na trhu práce tak v regiónoch, ako aj v národnej i európskej dimenzii.

„Súkromné školstvo nemôže byť zlatým teľaťom nášho vzdelávania. Žiaľ, výsledky svedčia o opaku, veď väčšina súkromných škôl sleduje len svoj zisk a nie kvalitu a úspešnosť absolventov, o čom svedčia ich hodnotenia na dne tabuľky úspešnosti oproti verejným a cirkevným školám. Samozrejme, česť výnimkám,“ otvoril minister ďalšiu problematickú stránku . „Rovnako treba zvážiť počet verejných vysokých škôl, ktoré nekontrolovateľne dopĺňajú nové a nové súkromné školy s detašovanými pracoviskami, zväčša s nízkou kvalitou, keďže škola sa veľakrát stáva fabrikou a študent je len tovarom. Viem, že to bude ťažké, ale žiada si to sústredenie a vytrvalosť. Trebárs len v oblasti regionálneho, tzv. malého školstva som už publikoval štvrť stovky konkrétnych opatrení na jeho revitalizáciu a modernizáciu.“

LEGISLATÍVNA PODPORA

Minister D. Čaplovič potom priblížil najbližšie legislatívne zámery, ktoré majú pomôcť deklarované zmeny presadiť. Treba pripraviť novely zákonov o financovaní školstva, štátnej školskej správy a samosprávy, o výchove a vzdelávaní, tzv. malom školstve, o pedagogických a odborných pracovníkoch, o odbornom školstve, ale aj nové zákony o celoživotnom vzdelávaní, o vysokých školách, o neformálnom vzdelávaní, o športe, o sponzoringu a mnohé ďalšie. Ich cieľom je orientovať naše školstvo v rámci racionalizačného a modernizačného programu na kvalitu, efektivitu, úspešnosť na trhu práce, s prioritou na technické a prírodovedné študijné odbory a programy.

„Toto je potrebné zvládnuť za prvé dva roky,“ prízvukoval minister Čaplovič. Úlohy sú to náročné. Preto ich treba od začiatku intenzívne, ale aj rozvážne uskutočňovať. Po novom zákone prirodzene túži aj SAV, a samozrejme aj oblasť vedy, výskumu a vývoja, a to smerom na budovanie moderných technologických parkov, patentovej politiky, komercionalizácie výskumu. Toto všetko je však aj o dialógu, schopnosti odbornej komunikácie o pripravovaných, navrhovaných  zákonoch, nariadeniach a vyhláškach vlády.    

EFEKTIVITA PROGRAMOV

Konkrétne úlohy čakajú na rezort aj v oblasti využívania európskych fondov. Ak nedokážeme úspešne a efektívne využiť tieto európske zdroje v rámci operačných programov Vzdelávanie, Výskum a vývoj na prospech modernizačného úsilia v školstve a vo vede za roky 2007 – 2013 s čerpaním do roku 2015, na ďalšie plánovacie obdobie budú zdroje nižšie.

Minister D. Čapovič: „Toto musí byť priorita, lebo len schopnosť kvalitnej absorpcie týchto prostriedkov môže priniesť nové európske zdroje pre Slovensko do oblastí vzdelávania a vedy na roky 2014 – 2020. Bude si to žiadať osobitné opatrenia a také programy, ktoré Slovensko veľmi potrebuje. Mám na mysli najmä kvalifikovanú pracovnú silu pre odbory požadované trhom práce, jej zvyšovania, osobitne s väčšou pridanou hodnotou, väčším prínosom pre slovenskú ekonomiku. Toto musí byť cieľ našej práce.“

Do vnútra rezortu zhrnul minister úlohy nasledovne: vybrať si schopných a kvalifikovaných odborníkov, spolupracovníkov, ktorí vedia, čo tento rezort od začiatku potrebuje – reštrukturalizáciu, racionalizáciu a odstránenie prehnanej byrokracie v štátnej správe na úseku školstva, aj s väzbou na samosprávu. K tomu všetkému musí pristúpiť schopnosť komunikovať, viesť otvorený dialóg so zamestnaneckými zväzmi, s odborármi, so samosprávami, s profesionálnymi inštitúciami a odbornými komorami, so školami, s vedeckými pracoviskami a so športovými zväzmi.

„Nebude to ľahká úloha, pripomínam, ak by sa tento cieľ dostal opäť na druhú koľaj, tak nie je možné urobiť v školstve, vo vede, vo výskume a v športe profesionálnu modernizáciu s jasným pozitívnym dosahom na zmeny v našej spoločnosti,“ uzavrel D. Čaplovič.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.