3 otázky pre: PhDr. Petra Suska, riaditeľa tlačového odboru MZVaEZ SR


susko023 otázky pre: PhDr. Petra Suska,  riaditeľa tlačového odboru MZVaEZ SR

Slovensko je pri silnom jadre Únie

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

● Pripomíname si výročie vstupu SR do EÚ – s odstupom rokov – čo to pre našu republiku znamená?

Členstvo v Únii bolo a je pre Slovensko prínosom. Občania Slovenskej republiky môžu slobodne cestovať po Európe, študovať aj podnikať v ostatných členských štátoch. Členstvo v Únii tiež znamená niesť zodpovednosť. Hoci hodnotiť nás musia naši európski partneri, nazdávame sa, že Slovensko sa zhostilo aj tejto úlohy veľmi poctivo. Splnili sme záväzky z prístupovej zmluvy, nebojíme sa vysloviť svoj názor a môžeme konštatovať, že dnes sa Slovensko pohybuje bližšie pri jadre Únie než mnohé „staré“ členské krajiny.

● Budúcnosť EÚ sa spája aj s odovzdávaním určitých národných kompetencií centru. Do akej miery to oslabí/neoslabí našu štátnu suverenitu?

Základom myšlienky integrovanej Európy je snaha vytvárať synergiu medzi národným záujmom a kumulatívnym záujmom, teda prospechom celku. Zotrvať v integračnom centre je na náš prospech. V diskusiách o budúcom usporiadaní EÚ presadzujeme zachovanie silných národných kompetencií v oblastiach, kde vidíme pridanú hodnotu. Máme záujem zachovať silný národný prvok v tzv. európskej bankovej únii. Prioritou je dobudovanie hospodárskej a menovej únie, doladenie systémov, ktoré už fungujú, no neboli nastavené správne.

● Slovenská republika by asi hospodársky nemohla fungovať bez takzvaných „eurofondov“ – napriek tomu zdá sa, že ich nevieme celkom využívať.

V čase, keď je SR postavená pred výzvu čo najviac konsolidovať verejné financie, a teda usilovať sa o deficit štátneho rozpočtu pod 3 percentá HDP, môžeme povedať, že finančné prostriedky z fondov EÚ tvoria značnú časť – asi 76 percent verejných investícií v SR. V rámci programového obdobia 2007 – 2013 je zazmluvnených 77 percent finančných prostriedkov z celkovej alokácie 11 mld. eur, pričom čerpanie je na úrovni 41 percent. Priority SR sú vo sfére ľudských zdrojov, zamestnanosti a sociálnej inklúzie, vedy, výskumu a inovácií, vzdelávania, infraštruktúry, životného prostredia, rozvoja vidieka a regiónov.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.