Spod spravodajského pera 12/2012

Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

Poézia a próza v podaní detí

Mesto Rožňava, kabinet predprimárneho vzdelávania MŠ, v spolupráci so spoločnosťou predškolskej výchovy a Miestnym odborom Matice slovenskej v Rožňave zorganizovali prehliadku v prednese poézie a prózy detí materských škôl. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch kongresového centra Mestskej radnice na Námestí baníkov v Rožňave. Zúčastnilo sa na ňom vyše 20 účinkujúcich z 8 materských škôl spolu s učiteľkami, ktorým patrí veľký obdiv za prípravu detičiek. Medzi pozvanými hosťami boli prednostka MÚ Darina Repaská, zástupca mestského úradu Peter Gallo, Monika Kardošová zo Základnej umeleckej školy a Matilda Janková z miestneho odboru Matice slovenskej. Prehliadku veľmi vkusne, dá sa povedať, že priam rozprávkovo moderovala Eleonóra Griegerová – vedúca kabinetu predprimárneho vzdelávania. Všetci prítomní, či už hostia, pedagogický dozor, alebo rodičia, si mohli pozrieť heroické výkony v prednese prózy a poézie v podaní tých najmenších. Aj takýmto spôsobom možno viesť najmladšie generácie k láske k svojej vlasti, rodnému jazyku, slovenčine.

Matej Lada

 

Spomienka na Jána Končeka

Miestny odbor Matice slovenskej v Rejdovej si pietnou spomienkou na miestnom cintoríne pripomenul osobnosť Jána Končeka, ktorý sa do dejín slovenského národa zapísal ako podporovateľ Matice slovenskej a tajomník pre Gemerskú župu, ako aj horlivý zástanca slovenského národa. Bol blízkym spolupracovníkom Jána Bottu, Jozefa Škultétyho, Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského a publikoval v Národných novinách. Napriek maďarizácii nezradil svoju rodnú reč a naďalej kázal v slovenčine. Propagoval a šíril slovenskú tlač, publikoval články v Národných novinách. Prebúdzal spiace národné povedomie a podporoval využívanie materinského jazyka. V obci Rejdová ne pôsobil 54 rokov len ako evanjelický farár, ale aj ako kultúrny pracovník. Založil v nej množstvo spolkov, predsedal Vzájomnej pokladnici. Bol to človek s veľkým srdcom, ktorý vedel pomôcť každému. Pričinil sa o hospodárske a sociálne povznesenie Rejdovej. Bol veľkým prínosom nielen pre obec, ale aj pre Maticu slovenskú.

Ivana Kolářová

 

Z novohradských vrchov a dolín

Dňa 19. marca 2012 sa na pôde domu Matice slovenskej stretli priaznivci dobrej knihy a regiónu Novohrad zároveň. Uskutočnilo sa tu podujatie venované uvedeniu knihy Z novohradských vrchov a dolín. Jej autor Ing. Ján Jančovic v nej podáva krásne svedectvo o Novohrade. Publikácia vlastivedno-historického charakteru, ktorá vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej len pred nedávnom, čitateľovi pútavým spôsobom sprístupňuje históriu i súčasnosť Novohradu. Autor o Novohrade publikuje v novinách i časopisoch už desiatky rokov a je autorom aj niekoľkých monografií o svojej rodnej obci Pôtor. Ako sám počas besedy s návštevníkmi podujatia povedal, hoci už roky žije na inom mieste Slovenska, Novohrad je mu srdcu blízky a zaslúži si, aby sa mu venovala väčšia pozornosť. Autor nesiahal pri písaní len po známych prameňoch, ale robil aj vlastný výskum a informácie získaval aj priamo na miestach od žijúcich pamätníkov. Každý jeho článok dopĺňa aj zaujímavý obrazový materiál.

Alena Rezková

 

NA NÁVŠTEVE

V rámci hodiny dejepisu navštívilo 14. marca v sprievode štyroch pedagógov viac ako šesťdesiat žiakov 6. ročníka Základnej školy z Okružnej ulice v Michalovciach dom Matice slovenskej sídliaci na Masarykovej ulici. Cieľom návštevy bolo dozvedieť sa viac o Matici slovenskej, hoci sa o nej budú učiť až o dva roky neskôr. Privítala ich riaditeľka domu MS JUDr. Mária Kušnírová. Vyslovila potešenie z tejto návštevy, pretože mnohí – a nielen žiaci – ani nevedia, kde v meste sa dom MS nachádza. Priblížila im históriu Matice od vzniku až po súčasnosť. Oboznámila ich, o akú inštitúciu ide, ako je MS organizovaná, jej orgány, aké miesto v štruktúre Matice má dom MS, aká je jeho územná pôsobnosť. Reč bola aj o možnosti stať sa členom MS a o aktivitách domu MS. Osobitne sa zmienila o podujatiach, ktoré budú v najbližšom období. Pracovníčka domu MS PhDr. Karina Obšatníková ich informovala o vzniku Mladej Matice v Michalovciach a o podujatiach, ktoré chce Mladá Matica organizovať. Vyzvala tiež žiakov, aby sami povedali, ako si predstavujú činnosť Mladej Matice a aké aktivity by uvítali. Na záver sa mladým návštevníkom riaditeľka poďakovala za to, že prišli a vypočuli si informácie o Matici, vyslovila nádej, že budú so školami užšie spolupracovať už pri aktivitách, ktoré má dom MS naplánované na tento rok. Žiaci a učitelia si odnášali do sebou aj propagačné materiály o činnosti tejto našej národnej ustanovizne, ktoré im túto návštevu budú pripomínať a ktoré ich, dúfajme, budú inšpirovať k spolupráci s Maticou slovenskou.

Kamila Chilová

 

VANSOVEJ LOMNIČKA

V Dome Matice slovenskej v Žiline sa v pondelok 19. marca 2012 zišli ženy a dievčatá, aby súťažili v prednese poézie a prózy. Konal sa tu 45. ročník okresného kola Vansovej Lomničky. Víťazky postúpia do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24. marca 2012 v priestoroch žilinskej Radnice. Súťaž Vansovej Lomnička otvorili a prítomných privítali organizátori: za Úniu žien Slovenska jej predsedníčka Alena Kuniaková a za DMS v Žiline riaditeľ PaedDr. Branislav Kohút. Na súťaži sa zúčastnilo 22 žien v troch kategóriách, čo je menej ako minulý rok. Počet súťažiacich síce klesol, ale teší nás, že sa objavili aj nové tváre. Jedna účastníčka súťažila dokonca s vlastnou tvorbou, za čo si vyslúžila dlhý potlesk. Trojčlenná porota v zložení Mária Striššová, Melánia Martinove a Tatiana Jakubcová si vypočula jednotlivé ukážky a jednohlasne sa zhodla na tom, že do krajského kola postupujú tieto víťazky Martina Birtusová, Lada Rybáriková, Terézia Pešulová a Antónia Muchová.

Zuzana Miškovská

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.