Spod spravodajského pera 15/2012

Od našich matičných prispievateľov z celého Slovenska

 

Besedy v Galante

Dom Matice slovenskej v Galante privítal v rámci Mesiaca knihy zaujímavé osobnosti nášho literárneho života a s nimi aj množstvo detí a študentov. Dňa 22. marca k nám zavítala Zora Lazarová, ktorá priblížila žiakom základných škôl Gejzu Dusíka a žiakom ZŠ Horné Saliby obdobie kráľa Svätopluka a Veľkej Moravy. Keďže sa tejto téme venuje viac ako 20 rokov, zozbierala a chronologicky usporiadala preklady z kroník okolitých štátov, ktoré sa zachovali, vytvorila faktami doložený obraz starých Slovákov z tohto obdobia. Pekne spracovaná prednáška premietaná cez meotar na plátno zanechala v žiakoch aj v pedagógoch jasnú predstavu o Veľkomoravskej ríši. Ďalšie dve stretnutia sa uskutočnili 27. marca s autorom Romanom Bratom. Postupne predstavil deťom svoju tvorbu. Aj keď sa doba mení, pre deti je stále zážitkom stretnúť niekoho, kto píše knihy. S obdivom sa o spisovateľovi vyjadrovali, že je prirodzený a skromný. Na záver 29. marca prišla do Domu MS spisovateľka Paula Sabolová so svojimi knihami – Blcha v cirkuse a Vrkôčkine tajné objavy, ktoré sú určené hlavne najmenším školákom. Stretnutie jednoznačne splnilo svoj cieľ a pre žiakov bolo prínosným obohatením. Spolu so spisovateľkou prišli aj pracovníčky vydavateľstva Mladé letá, ktoré predávali detské knihy za výhodnú cenu. Záleží nám na tom, aby sa deti stretávali so zaujímavými osobnosťami nášho literárneho života, aby sme ich aj takto podporili pri výbere kníh slovenských autorov. Besedy si celkovo vypočulo asi 500 detí a my veríme, že ich to ovplyvní a nasmeruje aj do ďalšieho života.

Zlatica LEHOTSKÁ

 

Jarná tvorivá dielňa

Už celý týždeň boli deti plné očakávania Veľkej noci. Nebolo to inak ani v Materskej škole Alexyho v Nitre, pre ktorú Dom Matice slovenskej v Nitre v spolupráci s učiteľkami Vierkou Dojčanovou a Stankou Majcherovou pripravili jarnú tvorivú dielňu. Porozprávať sa, odhaliť hlbší zmysel vecí vôkol nás, počúvať ostatných a odpovedať na ich otázky či nepočujúce výkriky, to sa dnes akosi čoraz viac z našich životov vytráca. Preto sme využili priestor, keď deťom možno vysvetliť, čo sa teraz odohráva všade navôkol. Táto predškolská trieda už mala možnosť absolvovať našu prednášku na vysvetlenie významu pojmov zvyk a tradícia. Plynulým nadviazaním sme ich teraz oboznámili s pojmom Matica slovenská. Deti poznávali na projekcii hranice svojho štátu, základné symboly, vývoj písma a celú mozaiku jednotlivých hmotných i nehmotných kultúrnych hodnôt, ktoré treba chrániť a zachovávať pre ďalšie generácie. V rozprávaní, do ktorého sa deti s radosťou zapájali, sme sa dostali k práve aktuálnemu Veľkému týždňu. Názvy dní im už boli známe, ale vysvetlili sme si predovšetkým aj ich hlbší význam. Deti si napokon vyrobili veľkonočné pozdravy, ktoré darovali svojim rodičom, a nám do Domu Matice slovenskej v Nitre priniesli i touto formou voňavú a farebnú jar.

Veronika BILICOVÁ

 

Kolovrátok 2012 – Veľká noc ide...

Aj tento rok sa roztočil čarovný Kolovrátok – folklórny festival detí materských škôl, plný detských piesní, rýmovačiek a tancov. V koncertnej sále Konzervatória v Žiline sa 29. marca 2012 uskutočnila slávnostná prehliadka regionálnej výchovy v MŠ s názvom Veľká noc ide... Projekt Kolovrátok zastrešuje Dom Matice slovenskej v Žiline a Sekcia regionálnej výchovy Spoločnosti pre predškolskú výchovu – región Žilina. Deti a učiteľky z materských škôl zo Žiliny a z blízkeho okolia pripravili krásne pásma plné slovenských tradícií. Na úvod Branislav Kohút, riaditeľ D MS v Žiline, privítal účinkujúcich a pozvaných hostí a v krátkosti pripomenul už sedemročnú históriu tohto jedinečného podujatia. Hosťom tohtoročného programu boli dievčatá z DFS Hájovček zo Strečna, ktoré predviedli jarné chorovody. Potom škriatok Kolovrátok a gazdiná postupne zavolali na scénu deti z materských škôl. Po bohatom programe nakoniec všetci spoločnou piesňou otvorili Zlatú jarnú bránu a privolali jar. Na záver Branislav Kohút poďakoval učiteľkám a spoluorganizátorom ÚŽS a Živene, Matici slovenskej a vedúcej SRV SPV Ivane Holešovej, koordinátorke projektu Zuzane Miškovskej, škriatkovi Kolovrátkovi v podaní Eleny Schmutzovej, ktorá program zostavila, a hudobníkom za ich obetavú prácu vychádzajúcu z lásky k deťom a našim ľudovým tradíciám.

Elena SCHMUTZOVÁ

 

Pripomenuli si Chalupku

Spomienkový večer Sama Chalupku sa uskutočnil v Dome Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia. Samo Chalupka – významný slovenský romantik, zhodnotenie diela – tak znel názov prednášky, ktorá v ten večer odznela. Autorom bol Pavol Parenička, riaditeľ Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Žiaľ, docent Parenička sa nemohol na spomienkovom večeri zúčastniť, preto jeho prednášku prezentovala Mgr. Marcela Feriančeková, riaditeľka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Prednáška zachytávala celý prierez života Sama Chalupku. Medzi prítomnými poslucháčmi neboli len matičiari, ale aj predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš i široká verejnosť. Druhá časť popoludnia, venovaného Samovi Chalupkovi, pozostávala z hudobno-slovného pásma. V ňom odzneli faktografické údaje, ale aj básne Sama Chalupku. Tie interpretovali Zdenka Matejková a Milan Stromko, o sprievodné slovo sa postaral Peter Vrlík. Hudobný sprievod zahral klavirista Patrik Kročan, striedavo so spevom Miška Stromku. Popoludnie venované Samovi Chalupkovi pripravila Matičná divadelná ochotnícka scéna – poetický súbor spoločne s Historickým klubom pri MO MS a Domom Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.

MAREK NEMECPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.