Súťaž o súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda

Cyril a Metod v Nitre na hradeMatica slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spoločnosť svätého Gorazda vyhlásili verejnú anonymnú sochársku súťaž na výtvarný návrh súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave. Víťazný návrh bude realizovaný a odhalený pri príležitosti 1 150. cyrilo-metodského jubilea v roku 2013.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2012, odborná komisia potom do konca februára posúdi všetky zaslané práce a odporučí najlepší z návrhov na realizáciu. Pozoruhodným faktom je, že zamýšľané bronzové súsošie, ktoré nainštalujú na Hurbanovom námestí v bratislavskom Starom Meste pred Kostolom sv. Trojice, bude realizované v nadživotnej veľkosti.Tri najlepšie výtvarné návrhy aj finančne ohodnotia – prvá cena bude 2 500 euro, druhá 1 000 euro a tretia 500 euro. Celkové náklady na realizáciu bronzového súsošia by podľa štatútu súťaže a zámerov jej vyhlasovateľov nemala presiahnuť sumu 165 000 euro. Vyhlásená súťaž priamo nadväzuje na výzvu Matice slovenskej k slovenským umelcom. Matica v nej apeluje na tvorcov zo všetkých umeleckých odborov, aby vo svojich tvorivých plánoch upriamili pozornosť na blížiace sa jubileum 150. výročia MS a 1 150. výročie príchodu Cyrila a Metoda medzi našich predkov v roku 2013. Predpokladá sa, že táto výzva bude podnetom na vytvorenie originálnych a hodnotných diel – jedným z nich teda bude aj súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda.

Je dôležité, že táto iniciatíva vychádza práve v čase, keď nielen matičná verejnosť protestuje proti premiestneniu súsošia štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave. Ako pre Slovenské národné noviny uviedol Peter Mulík z Matice slovenskej, prípravný výbor pre postavenie súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave sa uskutočnil už 9. augusta 2011. „Za Maticu slovenskú som sa na stretnutí zúčastnil ja, predseda Marián Tkáč, správca Ján Eštok, ako aj Katarína Pacnerová a Jaroslav Pápay. Za Radu Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru prišli František Rábek a I. Puškár, za Spoločnosť svätého Gorazda Miroslav Holečko. Prizvali sme aj Jána Komrsku zo Slovenskej akadémie vied,“ povedal. „Na stretnutí sme vymedzili lokalizáciu a veľkosť súsošia a sformulovali sme spoločné listy so žiadosťou o povolenie postavenia pamätného monumentu. Jednotne sme sa dohodli na postupnosti krokov pri príprave a realizácii postavenia pamätníka a o všetkých svojich aktivitách, ktoré ďalej podnikneme v tejto oblasti, sa budeme vzájomne informovať a navonok budeme vystupovať jednotne,“ dodal P. Mulík.

Podpora súsošia

Obyvatelia viacerých slovenských miest sa k tejto iniciatíve stavajú viac-menej pozitívne. „Je dôležité, aby sme nezabúdali na svoju minulosť. Preto ma veľmi potešila iniciatíva, o ktorej som sa dočítal na internetovej stránke Matice slovenskej. Svätí Cyril a Metod by mali mať dôstojný pamätník, ktorý by pripomínal ich nezastupiteľný vklad pri zakladaní našej národnej kultúry. Škoda len, že pamätné miesto bude v Bratislave a nie aj v iných slovenských mestách,“ povedal Július Frančák z Bytče. Podobný názor vyjadrila aj Banskobystričanka Eva, študentka Katolíckej univerzity v Ružomberku: „Študujem na pedagogickej fakulte a už niekoľkokrát som bola praxovať na základnej či strednej škole. Žiaci, najmä tí mladší, o Cyrilovi a Metodovi veľa nevedia. Výstavba pamätníka určite prispeje k lepšej informovanosti o našej histórii, veď stále platí pravidlo, že kto nepozná svoju minulosť, nemôže ho čakať dobrá budúcnosť.“ Dôchodca Ivan z Martina si myslí, že aj centrum národnej kultúry Slovákov by si zaslúžilo podobný monument. „Podporujem tento zámer. Ale aj Martin by si zaslúžil niečo podobné, veď sme centrum národného života. Okrem Štúrovho námestia, ktorého je aj tak skryté medzi obytnými domami, veľa pamiatok na našich národovcov či dôležité postavy z našich dejín v Martine turisti nenájdu. Je to škoda.“

Iniciatívu postaviť pamätník sv. Cyrilovi, Metodovi a Gorazdovi v Bratislave podporil aj maliar a ikonograf Mikuláš Klimčák. Ako sme už uviedli, do súťaže sa môžu umelci zapojiť do 31. januára 2012. Súťažné návrhy treba odovzdať Petrovi Mulíkovi na sekretariáte predsedu a správcu Matice slovenskej v Bratislave alebo ich treba zaslať na adresu Matica slovenská, Sekretariát predsedu a správcu, Grösslingova 23, 812 51 Bratislava.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.