Pripomeňte si kroky, ktoré viedli k rozdeleniu majetku ČSFR

Český premiér Miloš Zeman a slovenský premiér Mikuláš Dzurinda 15.mája 1999 v Starom Smokovci pokračovali v rokovaniach o delení majetku bývalej ČSFR. Na sn. M.Zeman a M.Dzurinda (vľavo) pred obedom v Starom Smokovci symbolicky objali strom. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 22. novembra (TASR) - Vtedajší predsedovia vlád Českej republiky (ČR) a Slovenskej republiky (SR) Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda podpísali pred 15 rokmi 24. novembra 1999 v Bratislave medzivládny protokol o prevzatí zostávajúcej časti zlata zo zásob po bývalej Štátnej banke československej a zmluvu medzi SR a ČR o spoločnom postupe pri delení majetku medzi SR a ČR.

O delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) rozhodlo ešte 13. novembra 1992 Federálne zhromaždenie (FZ) ČSFR prijatím Ústavného zákona č. 541/1992.

Proces delenia bývalého federálneho majetku bol ukončený 22. mája 2000 v českej Prahe podpisom spoločného vyhlásenia premiérov ČR a SR Miloša Zemana a Mikuláša Dzurindu a odovzdaním symbolickej zlatej tehly Slovenskej republike.

TASR prináša výberovú chronológiu udalostí súvisiacich s delením majetku bývalej ČSFR.

13. novembra 1992 - Federálne zhromaždenie (FZ) ČSFR schválilo Ústavný zákon č. 541/1992 o delení majetku ČSFR. Tento ústavný zákon okrem iného zakotvoval delenie federálneho majetku medzi ČR a SR na územnom princípe a princípe podielu počtu obyvateľov ČR a obyvateľov SR v pomere 2:1.

Na realizáciu zákona bola ústavným zákonom zriadená Komisia pre dokončenie vysporiadania majetku ČSFR po zániku ČSFR s rovnakým počtom členov zo SR a z ČR.

27. decembra 1992 - V Bratislave sa na súkromnom obede zišli premiéri SR a ČR Vladimír Mečiar a Václav Klaus. Predmetom ich rozhovoru boli najmä otázky súvisiace s delením majetku ČSFR.

31. decembra 1992 - Zástupcovia Štátnej banky československej (ŠBČS), Českej národnej banky (ČNB) a Národnej banky Slovenska (NBS) podpísali protokol o rozdelení, odovzdaní a prevzatí zlatých zásob po Štátnej banke československej.

21. januára 1993 - Na rokovaniach o sporných otázkach delenia majetku ČSFR sa neďaleko Brna (ČR) stretli predstavitelia ČR a SR.

30. apríla 1993 – Vo vile Tugendhat v Brne sa uskutočnila schôdzka na úrovni premiérov, na ktorej sa vyjasňovali otázky majetkovoprávneho vyrovnania.

25. marca 1994 - Otázky menového vývoja v SR a v ČR, problémy a perspektívy platobných vzťahov medzi oboma republikami, otázky delenia aktív, pasív a majetku bývalej ŠBČS boli na programe spoločného rokovania bankových rád NBS a ČNB, ktoré sa uskutočnilo v Smoleniciach. Rokovanie sa konalo za účasti ministrov financií SR a ČR Rudolfa Filkusa a Ivana Kočárníka.

22. apríla 1994 - Dovtedy neuzatvorené otázky delenia majetku Federálneho fondu národného majetku (FFNM) boli témou dvojdňového stretnutia predstaviteľov republikových fondov národného majetku v Prahe.

23. júna 1994 - V Prahe rokovali predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku SR (FNM SR) Viliam Vaškovič s predsedom Fondu národného majetku ČR (FNM ČR) Romanom Češkom o nedoriešených otázkach delenia Federálneho fondu národného majetku.

26. septembra 1994 - Ministri kultúry SR a ČR Ľubomír Roman a Pavel Tigrid podpísali v Brne rámcovú dohodu o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva.

10. októbra 1997 - V Piešťanoch sa konalo pracovné rokovanie premiérov SR a ČR Vladimíra Mečiara a Václava Klausa, na ktorom rokovali o delení zvyšku majetku spoločného štátu.

5. decembra 1997 - Guvernér ČNB Josef Tošovský a guvernér NBS Vladimír Masár sa na stretnutí v Brne nedohodli na vyrovnaní vzájomných záväzkov týkajúcich sa delenia majetku bývalej federácie.

20. novembra 1998 - Počas dvojdňového summitu Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) v chorvátskom Záhrebe sa stretli premiéri SR a ČR Mikuláš Dzurinda a Miloš Zeman. Výsledkom schôdzky bola dohoda o obnovení činnosti Komisie pre dokončenie vysporiadania majetku ČSFR po zániku ČSFR (komisie pre vysporiadanie majetku).

18. decembra 1998 - Na zámku v Kolodějoch pri Prahe sa uskutočnilo prvé pracovné zasadanie obnovenej komisie pre vysporiadanie majetku. Do komisie vymenovala každá strana šesť členov. Vedením boli poverení podpredsedovia vlád SR a ČR - Ivan Mikloš a Pavel Mertlík. Vedúci oboch národných delegácií po skončení - podľa ich slov - úspešného rokovania, konštatovali, že existuje politická vôľa riešiť majetkové problémy.

6. februára 1999 - Dohodu medzi vládami SR a ČR o štatúte komisie pre vysporiadanie majetku parafovali v Bratislave na záver rokovania tejto komisie obaja jej predsedovia - Ivan Mikloš a Pavel Mertlík.

16. apríla 1999 - Na treťom spoločnom rokovaní od obnovenia činnosti komisie pre vysporiadanie majetku sa v Kolodějoch pri Prahe stretli českí a slovenskí experti. Výsledkom zasadnutia bolo podpísanie medzivládnej dohody o štatúte spoločnej česko-slovenskej Komisie pre dokončenie vysporiadania majetku ČSFR po zániku ČSFR. Obom delegáciám sa ani tentoraz nepodarilo dosiahnuť zhodu v otázke spornej pohľadávky ČNB voči NBS vo výške 24,7 miliardy Kč, ktorú Slovensko neuznávalo.

Pod vedením podpredsedov vlád SR a ČR Ivana Mikloša a Pavla Mertlíka sa 11. septembra 1999 uskutočnili v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave rokovania česko-slovenskej Komisie pre delenie majetku po bývalej ČSFR. Na snímke si pred rokovaním I. Mikloš (vpravo) podáva ruku s P. Mertlíkom (vľavo). Foto: TASR/Ivan Majerský

11. septembra 1999 - V poradí na štvrtom zasadnutí komisie pre vysporiadanie majetku predložili obe delegácie svoj vlastný návrh ďalšieho politického riešenia otázky vyrovnania majetku federácie. Oba návrhy boli kompatibilné a vytvárali tak možnosť doladenia otázky vyrovnania majetku po ČSFR prostredníctvom dialógu politických reprezentácií.

7. októbra 1999 - Za účasti predsedov vlády SR a ČR Mikuláša Dzurindu a Miloša Zemana prezident Fondu národného majetku SR Ľudovít Kaník a predseda výkonného výboru Fondu národného majetku ČR Jan Stiess v Prahe podpísali protokol o dokončení riešenia majetkových podielov akcií Komerčnej banky Praha a. s. a Všeobecnej úverovej banky Bratislava a. s.

5. novembra 1999 - O riešení sporných majetkových otázok medzi Českou republikou (ČR) a Slovenskou republikou (SR), vzniknutých po rozdelení ČSFR, rokovali v Prahe premiéri ČR a SR Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda.

24. novembra 1999 - Predsedovia vlád SR a ČR Mikuláš Dzurinda a Miloš Zeman podpísali v Bratislave Protokol medzi vládami ČR a SR o odovzdaní a prevzatí zostávajúcej časti zlata zo zásob po bývalej Štátnej banke československej a Zmluvu medzi SR a ČR o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi ČR a SR a o jeho prechode na ČR a SR (zmluvu o delení majetku medzi ČR a SR). Na odporúčanie vlády SR prezidenti Fondu národného majetku SR (FNM SR) a FNM ČR podpísali dohodu o výmene akcií českej Komerčnej banky a slovenskej Všeobecnej úverovej banky.

1. februára 2000 - Národná rada (NR) SR vyslovila súhlas so Zmluvou o delení majetku medzi ČR a SR, podpísanej 24. novembra 1999 v Bratislave premiérmi Milošom Zemanom a Mikulášom Dzurindom.

6. apríla 2000 - Zmluvu o delení majetku medzi ČR a SR podporila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR.

10. mája 2000 - Zmluvu schválila horná komora českého parlamentu - Senát.

Na archívnej snímke predsedovia vlád SR Mikuláš Dzurinda /vľavo/ a ČR Miloš Zeman pri výmene podpísaných dokumentov o spoločnom delení majetku 22. mája 2000 na Úrade vlády ČR v Prahe. Foto: TASR/Pavel Neubauer

22. mája 2000 - Protokol o výmene ratifikačných listín k Zmluve medzi SR a ČR o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi ČR a SR a o jeho prechode na ČR a SR si vymenili na Úrade vlády ČR v Prahe premiéri ČR a SR Miloš Zeman a Mikuláš Dzurinda.

- Obaja premiéri vydali spoločné vyhlásenie k vyriešeniu minulosti česko-slovenských vzťahov, v ktorom označili delenie majetku ČSFR, Federálneho fondu národného majetku a ŠBČS za skončené.

- Po podpísaní protokolu o výmene ratifikačných listín český premiér odovzdal predsedovi slovenskej vlády zlatú tehlu s hmotnosťou 14 kg a v cene 4 milióny Kč, ktorá symbolizovala ukončenie sporov o majetok a skutočnosť, že slovenské zlato sa po 7 rokoch rokovaní vrátilo späť do Bratislavy.

Bronzovú bustu významného slovenského politika a diplomata Milana Rastislava Štefánika odhalil 23. mája 2002 vo foyeri Národnej rady SR jej predseda Jozef Migaš. Autorom busty je český sochár Bohumil Kafka a SR získala jej odliatok pri delení federálneho majetku. Na slávnostnom akte sa zúčastnili poslanci parlamentu, zástupcovia diplomatického zboru, Nadácie M. R. Štefánika, Spoločnosti M. R. Štefánika, Spolku rodákov M. R. Štefánika. Na snímke podpredseda NR SR Pavol Hrušovský /uprostred/ s poslancami Vladimírom Bajanom /vľavo/ a Štefanom Šlachtom pri novodhalenej buste. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.