K novele zákona o spotrebiteľských úveroch je 189 pripomienok

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenské banky by mali byť obozretnejšie pri poskytovaní spotrebiteľských úverov. Mali by viac prihliadať na to, či bude klient schopný splácať pôžičku, väčší dôraz klásť na overovanie príjmov a taktiež by mali dodržiavať pravidlá maximálnej splatnosti úverov. Vyplýva to z novely zákona o spotrebiteľských úveroch, ku ktorej skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Vznesených k nej bolo 189 pripomienok, z toho bolo 49 zásadných.

"Objem spotrebiteľských úverov poskytnutých veriteľmi za obdobie predchádzajúceho roka dosiahol medziročný rast 12 % až 15 %. Z pohľadu stability finančného sektora je preto nevyhnutné, aby bol tento rast postavený na zdravých a udržateľných základoch," uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré právnu normu pripravilo, v predkladacej správe.

Cieľom novely zákona je preto do legislatívy zapracovať Odporúčania Národnej banky Slovenska (NBS) z októbra minulého roka v súvislosti s vývojom na trhu retailových úverov. Tie už v súčasnosti pre banky platia. "Keďže toto odporúčanie nemá pre banky vynútiteľný charakter, nie je možné zo strany NBS vykonávať dohľad nad jeho plnením a tiež nie je možné za jeho porušenie uplatňovať opatrenia na nápravu a pokuty, čo sa jeho implementáciou do slovenského právneho poriadku zmení," zdôvodnil zámer novely rezort financií.

Zároveň sa tým má dosiahnuť rozšírenie uplatňovania týchto pravidiel pre všetkých poskytovateľov spotrebiteľských úverov, vrátane takých, ktorí nie sú bankami a tvoria nezanedbateľný podiel na trhu spotrebiteľských úverov.

Ako uviedol rezort financií, návrh zákona obsahuje najmä špecifikáciu obozretných zásad pre poskytovanie spotrebiteľských úverov v oblasti stanovenia a dodržiavania limitov pre ukazovateľ schopnosti klienta splácať úvery, overovania príjmov spotrebiteľa, obozretného stanovenia, dodržiavania limitov a pravidiel pre maximálnu splatnosť a spôsob splácania spotrebiteľského úveru a špecifikáciu obozretných pravidiel pre poskytovanie úverov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

K právnej norme mala niekoľko pripomienok Slovenská banková asociácia (SBA). Ako uviedla, veľkej časti odporúčaní NBS sa banky už prispôsobili. "Chýba nám ale vysvetlenie, prečo je nevyhnutná implementácia v tak krátkom čase a prečo prichádzajú požiadavky nad rámec spomínaných odporúčaní. Kriticky vnímame fakt, že opäť neprebehla žiadna odborná diskusia ani verejná konzultácia pred zverejnením návrhu," priblížila hovorkyňa SBA Zuzana Murcko. Podľa asociácie právna norma v súčasnosti od bánk okrem iného vyžaduje významný zásah do zmluvnej dokumentácie s platnosťou už od 1. januára 2016. "Prichádza pritom v čase, keď je v legislatívnom procese enormné množstvo ďalších zákonov, ktoré rovnako od začiatku budúceho roka vyžadujú významné zmeny bankových systémov. Uvítali by sme teda postupnú účinnosť zákonov, aby banky v rámci svojich kapacít dokázali včas implementovať všetky nové úpravy," dodala Murcko.

Pripomienky mala aj Asociácia poskytovateľov spotrebiteľských úverov (APSÚ). Napríklad k posudzovaniu bonity klienta či bude schopný splácať úver. Asociácia navrhuje, aby bola preukázaná nielen príjmom, ale aj jeho majetkom. Tiež navrhla doplniť do návrhu prechodné ustanovenia, ktoré by jednak ustanovili, že zmluvy o spotrebiteľskom úvere, uzatvorené pred účinnosťou návrhu zákona, sa posudzujú podľa doterajšej právnej úpravy, a tiež ustanovili lehotu od účinnosti zákona, v ktorej je veriteľ povinný NBS doplniť nové náležitosti spojené s udelením povolenia. "Novela neobsahuje prechodné ustanovenia, a teda nerieši konflikt existujúcej a novej právnej úpravy. Zároveň zavádza nové povinné náležitosti zmluvy o úvere a nové podmienky povoľovania činnosti, pričom podmienky udelenia povolenia musí veriteľ spĺňať počas celého obdobia jej platnosti," konštatovala APSÚ.

Zásadné pripomienky mala aj Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), a to napríklad k predkladaniu dokumentov o schopnosti klienta splácať úver či k ustanoveniu, ktorým bude môcť NBS vydať opatrenie stanovujúce limit spotrebiteľských úverov, ktoré finančná spoločnosť uzavrie prostredníctvom viazaných a samostatných finančných agentov. "Stanovenie limitu podzákonnou normou opatrením NBS, bez akéhokoľvek obmedzenia, paušálne a s pôsobnosťou na všetky druhy finančných produktov a všetky finančné sektory, bez predchádzajúcej analýzy dopadov, môže hraničiť s obmedzovaním konkurenčného prostredia a zvýhodňovaním určitej skupiny veriteľov v rozpore so súťažným právom Európskej únie," uviedla RÚZ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.