Vláda súhlasí s pristúpením k protokolu o nezákonnom obchode s tabakom

Ilustračné foto. Foto: TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) – Slovensko sa pripája k medzinárodnému úsiliu odstrániť nezákonné obchodovanie s tabakom. Vláda na svojom dnešnom zasadnutí odsúhlasila pristúpenie SR k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Ministerstvo financií (MF) SR v predkladacej správe pripomína, že v roku 2003 Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijalo Rámcový dohovor o kontrole tabaku s cieľom komplexným spôsobom a na celosvetovej úrovni znížiť počet úmrtí a chorôb súvisiacich s tabakom. Prezident SR ho ratifikoval v apríli 2004 po odsúhlasení parlamentom. Dohovor nadobudol platnosť 27. februára 2005.

Potreba prijať protokol vyplynula z článku 15 dohovoru. „Protokol predstavuje významný príspevok k medzinárodnému úsiliu zameranému na odstránenie všetkých foriem nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich pašovania, falšovania a nezákonnej výroby. Zároveň prispeje k lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu s tabakovými výrobkami a napomôže dosiahnutiu vyššej úrovne verejného zdravia,“ zdôvodňuje MF.

Protokol upravuje predovšetkým kontrolu dodávateľského reťazca vrátane systému sledovania a zisťovania, protiprávne konanie zahŕňajúce aj trestné činy, medzinárodnú spoluprácu, ktorej súčasťou je výmena informácií na účely presadzovania práva, vzájomnú administratívnu a právnu pomoc, extradíciu a zabezpečenie financovania.

Protokol má presah na viaceré rezorty, najmä zdravotníctva, financií, vnútra, spravodlivosti a hospodárstva. Pokrýva napríklad oblasti týkajúce sa justičnej spolupráce v trestných veciach, nástroje smerujúce k boju proti obchádzaniu daňových a colných povinností či nástroje na ochranu vnútorného trhu smerujúce k zníženiu ponuky tabakových výrobkov.

Protokol bol otvorený na podpis od 10. januára 2013 do 9. januára 2014 a podpísalo ho 53 štátov a Európska únia (EÚ). SR protokol v stanovenom termíne nepodpísala. Do dnešného dňa ho ratifikovalo 25 štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Z členských krajín EÚ tak urobilo Rakúsko, Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Lotyšsko, Litva a samotná Únia.

Protokol nadobudne platnosť 90. dňom po dni, keď bude u jeho depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov, uložená 40. ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení, oficiálnom potvrdení alebo pristúpení.

Pri vykonávaní protokolu bude mať EÚ výlučnú právomoc v súvislosti s ustanoveniami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti spoločnej obchodnej politiky Únie. Tie bude SR ako členský štát zaviazaná vykonávať. Na vykonanie ustanovení protokolu ako celku je potrebné, aby bol ratifikovaný nielen na úrovni EÚ, ale aj jednotlivých štátov. Členské štáty budú vykonávať svoju právomoc v rozsahu, v akom EÚ svoju právomoc nevykoná.

Protokol má charakter medzinárodnej zmluvy prezidentskej povahy. Po schválení vo vláde bude predložený na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR a následne na ratifikáciu prezidentovi. Protokol bude po ratifikácii vyhlásený v zbierke zákonov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.