Zoznam laureátov ceny Vedec roka SR sa rozrástol o 5 osobností

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Bratislava 19. mája (OTS) - „Na to, aby ste niekomu zmenili život, stačí jedna prednáška a potrasenie rukou...“ povedal Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, tohtoročný nositeľ ocenenia Mladá osobnosť vedy. V rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov boli udelené ceny spolu v piatich kategóriách. Laureátom ocenenia Vedec roka SR sa stal prof. RNDr. Pavol Povinec, DrSc. a titulom Vedkyňa roka SR sa môže pýšiť Ing. Mária Omastová, DrSc. V kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií bol ocenený doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Osobnosťou roka v programoch EÚ sa stal prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2016 Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Experimentálna fyzika je tímová záležitosť
Výskum v experimentálnej fyzike je vždy tímová záležitosť. Môžeme ju prirovnať k orchestru, v ktorom každý člen, či hrá prvé husle, alebo hrá na triangel, je na dosiahnutie finálneho výsledku dôležitý,“ uviedol jadrový fyzik prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, ktorý získal ocenenie Vedec roka SR 2016. Získal ho za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultra-senzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

Vedec roka SR 2016 prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Chémia je všade okolo nás
Uznávaná chemička a odborníčka na polymérne materiály a najnovšie aj nositeľka ocenenia Vedkyňa roka SR 2016 Ing. Mária Omastová, DrSc., získala tento titul za aplikácie nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články. Lásku k vede cítiť aj zo slov vedkyne Márie Omastovej: „... Chémia je úžasná veda, ktorá poskytuje naozaj nevyčerpateľné množstvo reakcií prípravy nových materiálov a zlúčenín. Chémia je všade okolo nás. Keď sa ráno zobudíme, na všetko, na čo siahneme, od zubnej pasty až po oblečenie, sú aj polymérne materiály, na ktorých pracujeme. Každý z vedcov má vízie, kde by chcel posunúť svoj výskum, zamýšľa sa nad problémami súčasnosti, ktoré by chcel vyriešiť. Pre mňa je to spojenie vedy a umenia,“ povedala Ing. Mária Omastová pre portál www.vedanadosah.sk.

Vedkyňa roka SR 2016 Ing. Mária Omastová, DrSc. Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Kľúčová je medzinárodná spolupráca
Odborník v oblasti elektroniky prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., riaditeľ Ústavu elektroniky a fotoniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, získal ocenenie v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU, aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších štyroch projektov v rámci Horizontu 2020. Pre prácu prof. Donovala je kľúčová spolupráca zo zahraničnými vedcami a za svoju dlhoročnú úspešnú prax získal poznatky, ktoré môžu byť poučné pre ďalších vedcov a vedkyne: „Dobrá spolupráca so zahraničnými vedcami je založená na troch hlavných atribútoch. Po prvé, treba získať a mať pôvodné poznatky a ovládať pôvodnú problematiku, najlepšie komplementárnu k iným postupom. Po druhé, treba chcieť spolupracovať, oboznámiť so svojimi výsledkami odbornú verejnosť, prichádzať na spoločné stretnutia s inovatívnymi návrhmi. A po tretie, treba dokázať dobre komunikovať so zahraničnými partnermi. Pri spojení a uplatnení uvedených atribútov sú vytvorené nevyhnutné predpoklady na efektívnu medzinárodnú spoluprácu a spoločné riešenie grantov.“

Vedec roka SR v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ – prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Podpora špičkového výskumu
Odborník v oblasti biomedicínskeho inžinierstva doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., vedúci Oddelenia biomedicínskeho inžinierstva a zástupca vedúceho Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, získal ocenenie v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe. Pri otázke, čo pre neho ocenenie znamená, v rozhovore na www.vedanadosah.sk uvádza: „Už vyše 17 rokov sa intenzívne venujem výskumu a vývoju v biomedicínskom inžinierstve, posledných 10 rokov oblasti implantológie. Je pre mňa veľmi motivačné, ak navrhnutým a vyrobeným implantátom pomôžeme pacientovi. Ja to volám inžinierske dielo aplikované v klinickej praxi. Som veľmi rád, že túto moju snahu a výsledky ocenila aj odborná verejnosť na Slovensku. Veľmi si toto ocenenie cením, pretože je to zadosťučinenie mojej práce, ktorá je výrazne orientovaná pre potreby praxe. Zároveň verím, že mi to do budúcnosti otvorí aj možnosti jednoduchšie a hlavne rýchlejšie realizovať nové myšlienky a projektové zámery. Takto podporený výskum umožňuje inovačný rast a taktiež nás udržiava v konkurenčnej hre s významnými celosvetovými výskumnými inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti. Peniaze by mali ísť tam, kde sa robí špičkový výskum.

Vedec roka SR v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Lásku k vede treba podporovať odmalička
Mladý talentovaný vedec Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Oddelenia glykobiotechnológie Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, získal ocenenie Vedec roka SR v kategórii Mladá osobnosť vedy za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysoko citlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov. V zaujímavom rozhovore pre portál www.vedanadosah.sk sa okrem iného vyjadril aj k nedostatku študentov na prírodovedných a technických odboroch a uvádza spôsob, ako mladých motivovať: „Ideálne je stretávať sa s mladými už v strednej škole, zapájať do výskumu aj stredoškolákov, ale netreba sa báť zavítať aj do základných škôl. Tu podotýkam, že musíte prísť vy k nim. Nespoliehať sa na to, že niekto vám raz sám od seba zaklope na dvere – to je vrchol ľahostajnosti. Všetko však nemôže byť len na učiteľoch, vychovávateľoch a popularizátoroch. Záujem o určité oblasti musia v deťoch podporovať aj rodičia. Moji to dokázali úplne perfektne – napriek tomu, že nemajú prírodovedné vzdelanie, už ako malému mi nakúpili „dostupné chemikálie“, ako kyselinu citrónovú, jedlú sódu, ocot a podobne, a nechali ma pekne si zlievať jedno s druhým.“ Taktiež uviedol, že netreba podceňovať stredoškolské odborné vzdelanie a nie je nutné, aby bol každý na Slovensku absolventom vysokej školy. Chýbajú tu podľa neho zruční odborníci so stredoškolským vzdelaním – mladí (bio)chemickí laboranti a technológovia, ktorí sú manuálne zručnejší a majú hlbšie vedomosti z istých odborov ako absolventi gymnázií. „Tu sme zjavne zlyhali už na úrovni základných škôl, keď sme mladým ľuďom, prakticky už s občianskym preukazom, dostatočne neukázali všetky možnosti, ktoré im naše školstvo ponúka. Pritom na to, aby ste niekomu zmenili život, stačí jedna prednáška a potrasenie rukou – to vravím z vlastnej skúsenosti,“ uviedol Ing. Bertók.

Vedec roka SR v kategórii Mladá osobnosť vedy – Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING. Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania Vedec roka SR 2016 sa uskutočnilo dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, pán Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV, a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií. Celé podujatie sprevádzal Cisársky a kráľovský dychový komorný orchester pod vedením Zbyňka Kubáčka. Ak sa chcete o ocenení Vedec roka SR dozvedieť viac, na portáli VEDANADOSAH.sk. nájdete rozhovory so všetkými vedcami, ako aj ďalšie zaujímavé články.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.