Žiaci SOŠ veterinárnej v Nitre stážujú na farme v Japonsku

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 22. mája (TASR) – Po niekoľkoročnom útlme záujem o štúdium na Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre v posledných rokoch narastá. V súčasnosti študuje na škole 464 žiakov. Prihlášky na štúdium v novom školskom roku si podalo 276 žiakov, škola môže prijať 124 detí. Škola má platné dva školské vzdelávacie programy pre študijný odbor agropodnikanie a študijný odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena. V rámci agropodnikania môžu žiaci študovať farmárstvo a kynológiu, v rámci veterinárneho zdravotníctva a hygieny chov hospodárskych zvierat a chov cudzokrajných zvierat.

Na agropodnikanie sa hlási približne tretina záujemcov, dve tretiny majú záujem o veterinárne zdravotníctvo a hygienu,“ povedala riaditeľka školy Edita Križanová. Podľa jej slov až 80 % absolventov veterinárneho zdravotníctva a hygieny pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Za posledné dva roky škola eviduje len 0,6-% nezamestnanosť svojich absolventov odboru veterinárne zdravotníctvo. „Pozorujeme aj zvýšenú požiadavku na absolventov strednej školy s týmto zameraním, najmä zo strany súkromných veterinárnych lekárov,“ tvrdí riaditeľka školy.

Stredná odborná škola veterinárna v Nitre je jednou z dvoch štátnych veterinárnych škôl na Slovensku. Záujemcovia o štúdium sa hlásia z celého Slovenska. Škola disponuje školským internátom. Jeho kapacita 235 lôžok je stopercentne využitá. „Ubytovávame výlučne vlastných študentov, nedokážeme ubytovať všetkých záujemcov. Pre zhruba 20 žiakov musíme zabezpečovať ubytovanie na ďalších internátoch v rámci mesta,“ skonštatovala Križanová.

Špecifikom školy je účasť zvieratiek na vyučovaní. „Naši žiaci si nosia na vyučovanie aj vlastné zvieratá, najmä psov, menšie zvieratká i tie cudzokrajné, ktoré sú, samozrejme, pod prísnym dohľadom našich veterinárov,“ povedala riaditeľka. Vo vlastnej školskej voliére chovajú hydinu, králiky, ovce, kozy, ošípané, somárika i poníka. V školskom viváriu a teráriu sú umiestnené hady, korytnačky. Za posledné tri roky pribudla včelnica so šiestimi úľmi, kde získavajú žiaci základy včelárenia. Na rozvoj praktických zručností má škola vybudovanú kynologickú učebňu, biologické laboratórium, učebňu rastlinnej výroby, učebňu informatiky, chemické laboratórium, veterinárne laboratórium, učebňu chirurgie či pitevňu.

Súčasťou vzdelávania na Strednej odbornej škole veterinárnej je celoročná prax študentov. Okrem poľnohospodárskych podnikov a fariem ju žiaci vykonávajú aj v zoologickej záhrade v Bojniciach, vo viváriu i botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre, v Školskom podniku SPU i v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Nitre. Zaujímavou skúsenosťou je prax v Japonsku, ktorá trvá už štyri roky. Dvojica študentov absolvuje v Japonsku trojmesačnú stáž, druhá dvojica polročnú pracovnú stáž. S ponukou stáží školu oslovil vtedajší honorárny konzul Japonska v SR Masahiro Yamamoto. Študenti pracujú podľa potreby na práve aktívnych výskumoch v mikrobiologickom laboratóriu.

Škola chce zrekonštruovať veterinárne laboratórium a ambulanciu aj multimediálnu učebňu

Stredná odborná škola (SOŠ) veterinárna v Nitre plánuje zmodernizovať priestory na praktické vyučovanie. Financie chce získať prostredníctvom svojho zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Projektový zámer v hodnote zhruba 600.000 eur schválilo Zastupiteľstvo NSK. "Samosprávny kraj si vybral 14 škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, my sme jednou z nich. Vypracovali sme projektový zámer, ktorý je zameraný na zlepšenie podmienok praktického vyučovania," povedala riaditeľka školy Edita Križanová.

Z finančných prostriedkov IROP chce škola zrekonštruovať veterinárne laboratórium a ambulanciu, multimediálnu učebňu, chemické laboratórium. Plánuje tiež zriadiť miestnosť na sušenie byliniek, ktoré si študenti sami dopestujú v školskej záhrade. Pred dvoma rokmi škola vytvorila podmienky na oboznamovanie žiakov s novými trendmi v pestovaní rastlín. Okrem vzorkovnice zeleniny, drobného ovocia, ovocných stromov a byliniek sa môžu žiaci oboznámiť s netypickými rastlinami, ako sú hlohy, drienky, ale aj čučoriedky.

Rekonštrukciou by mala prejsť aj časť objektu školy. Financie vo výške 1,37 milióna eur na zateplenie odborných učební či telocvične vyčlenil Nitriansky samosprávny kraj. "Zatiaľ je tento proces v štádiu verejného obstarávania, ktoré zabezpečuje samospráva. Až po jeho ukončení sa budú môcť začať stavebné práce," skonštatovala riaditeľka. Podľa jej ďalších slov NSK zabezpečil pre školu aj nákup nového traktora v hodnote 80.000 eur. "Musí byť upravený tak, aby sa dal využiť aj pre potreby autoškoly, pretože študenti z odboru farmárstvo majú v škole možnosť zdarma si urobiť vodičský preukaz na traktor," povedala riaditeľka.

Škola je Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy

Stredná odborná škola (SOŠ) veterinárna v Nitre odovzdáva najnovšie odborné teoretické aj praktické poznatky nielen stredoškolským študentom, ale aj pedagógom či skúseným chovateľom. Od apríla 2015 sa stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy. Centrum má prepojenie na zamestnávateľov, stavovské a profesijné organizácie. "Funguje ako určitá nadstavba aj pre našich študentov. V rámci centra organizujeme seriál prednášok, pozývame odborníkov z praxe, ktorí prezentujú najnovšie novinky v odbore," povedala riaditeľka školy Edita Križanová.

Praktické skúsenosti môžu žiaci školy získať aj v zrekonštruovanej rehabilitačnej stanici, ktorá funguje v školskom areáli od októbra 2015. Prevádzkuje ju CHKO Ponitrie. Stanica je určená na príjem a rehabilitáciu poranených chránených živočíchov z prírody, najmä z okresov Nitra, Levice, Zlaté Moravce a Topoľčany. Jej budovanie pri Správe CHKO Ponitrie sa začalo v roku 2010. Z grantu, ktorý poskytla Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát, boli vybudované tri nové voliéry. Väčšia je určená najmä pre vodné vtáctvo a dve menšie pre dravé vtáky. Materiál na rekonštrukciu a zariadenie rehabilitačnej stanice čiastočne financovala aj Zoologická záhrada v Bojniciach v rámci projektu Sieť záchranných staníc financovaného z Operačného programu Životné prostredie.

Ďalšie zariadenia rehabilitačnej stanice vrátane úpravy areálu boli financované z rozpočtu Štátnej ochrany prírody SR, menších sponzorských darov a s pomocou dobrovoľníckej práce spolupracovníkov Správy CHKO Ponitrie, najmä dobrovoľných členov stráže prírody. Rekonštrukciou prešli rozlietavacia voliéra, štyri karanténne boxy, vybudovaný bol sklad materiálu a voliéra pre menšie živočíchy. Úspešne vyliečené živočíchy po ukončení rehabilitácie vypúšťajú pracovníci stanice do voľnej prírody.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.